info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Zabezpečovací letecká technika

Kód předmětu:
21ZT
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
4čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Petr Lukeš (přednášející, cvičící)
Ing. Terézia Pilmannová, MBA (přednášející, cvičící)
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jakub Steiner (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
CNS, komunikační systémy, navigační systémy, přehledové systémy, NDB, VOR, DME, ILS, MLS, GNSS, ABAS, GBAS, SBAS, GPS, PSR, SSR, SSR Mód-S, ADS-B, multilaterační systémy, ACAS / TCAS
Anotace:
Předmět seznamuje studenty s klasickými a moderními prostředky, systémy a technologiemi pro poskytování letových provozních služeb. Student je seznámen s principy a technickým řešením komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných v civilním letectví.
Cíle:
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti týkající se principů a technického řešení systémů používaných k zajištění efektivního, hospodárného a bezpečného letového provozu. Předmět poskytne základní znalosti nezbytné pro CNS / ATM systémy a řízení letového provozu.