info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Modely dopravy a dopravní excesy

Kód předmětu:
12MDE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Milan Dont, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Dostál (cvičící)
Ing. Aneta Dostálová (přednášející)
Ing. Aneta Dostálová (cvičící)
Ing. David Hudec (cvičící)
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Ondřej Malík (cvičící)
Ing. Bc. Karolína Moudrá (cvičící)
Ing. Bc. Jan Ondráček (cvičící)
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
dopravní proud, kongesce, nehody, plynulost dopravy
Anotace:
Parametry dopravního proudu a způsoby jejich měření. Modely dopravního proudu, zatížení komunikací, liniového a městského systému. Teorie front, šokové vlny. Kvalita dopravy a její hodnocení. Statistické charakteristiky v dopravě. Dopravní excesy, jejich rozbor, příčiny, identifikace a minimalizace jejich následků. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Cíle:
Popis chování dopravního proudu za podmínek stabilních i nestabilních. Seznámení s modely dopravního proudu. Indentifikace dopravních excesů a minimalizace jejich následků. Prevence dopravních excesů, výčet prostředků pro zvyšování plynulosti a bezpečnosti dopravy.