Ing. Karolína Moudrá

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
E-mail:
moudrkar@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen pedagogické komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
Cvičení:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.