Ing. Karolína Moudrá

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
E-mail:
moudra@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací
Cvičení:
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Effects of Focus Groups' results on a Travel Behavior Survey design
Moudrá, K. - Svobodová, L. - Brůhová-Foltýnová, H., - Přibyl, O.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Potential of a Travel Mode Change in Smart Cities: A Review
Moudrá, K. - Matowicki, M. - Přibyl, O., - Bruhová-Foltýnová, H.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
3.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
[Research Report] Úvaly: Městský úřad Úvaly, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.