covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Roman Dostál

fotografie osoby
Pracoviště:
  • Oddělení vědeckého řízení platforem / CIIRC
E-mail:
dostal@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12BED - Bezpečnostní audit v dopravě
12MDE - Modely dopravy a dopravní excesy

Vedoucí studentského projektu:

Přijatelné formy dopravy ve městech
  12X1PF - bakalářský studijní program
  12X2PF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Implementation of the Smart City Process—Researchers’ Knowledge in Detecting Transport System Defects
Dostál, R. - Kocourek, J. - Matysková, A. - Moudrá, K., - Nižňanský, V.
Sustainability — Open Access Journal. 2021, 13(6), ISSN 2071-1050.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2021)
2.City Simulation Software (CSS) for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units
Svítek, M. - Přibyl, O. - Vorel, J. - Garlík, B. - Resler, J. - Kozhevnikov, S. - Krč, P. - Daniel, M. - Geletič, J. - Dostál, R. - Myška, V. - Aralkina, O., - Maia Pereira, A.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
3.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2020. ISBN 978-80-906843-7-9.
Jiná kniha česky (2020)
4.Bezpečné cesty do škol
Moudrá, K. - Dostál, R., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 65-72. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
5.Smart City 5.0 Testbed in Prague
Svítek, M. - Dostál, R. - Kozhevnikov, S., - Janča, T.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
6.City Infrastructure Evaluation using Urban Simulation Tools
Dostál, R. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
7.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2019. ISBN 978-80-906843-5-5.
Jiná kniha česky (2019)
8.Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: základní teze
Bízková, R. - Dostál, R. - Jaroš, V. - Jirman, P. - Kocourek, J. - Krčová, M. - Mlčák, L. - Nencková, L. - Vladyková, R. - Walletzký, L. - Weidnerová, S., - Zelený, J.
Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2019. ISBN 978-80-906843-6-2.
Jiná kniha česky (2019)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.