Provoz letecké dopravy

Anotace:
Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních činností v letectví. Jedná se zejména o činnosti, které aplikují ATO, provozovatelé leteckých prací, provozovatelé služeb pro leteckou dopravu a především letecké společnosti do svých provozních strategií s cílem být úspěšný ve vysoce konkurenčním prostředí, jakým je odvětví letecké dopravy. Projekt se zaměřuje na aplikace moderních technologií a inovativních postupů do provozu. Projekt provoz letecké dopravy pokrývá velkou škálu oblastí od výcviku posádek, plánování letů, provozní postupy dopravců až po ochranu životního prostředí. V projektu jsou zapojeni vedoucí s velmi rozdílným zaměřením, abychom pokryli co nejvíce potenciálních témat. Zvláštní pozornost věnuje tento projekt problematice: údržby letadlové techniky, vlivu meteorologie na letecký provoz a možnosti využití aplikací kosmických technologií v letectví. Příklady řešených témat: Výcvik posádek dle Part-FCL, Vliv kondenzačních stop na radiační bilanci Země, Koncept monitorovaného přiblížení, Koncepce Letecké záchranné služby, Optimalizace trackingu ULD, Vliv meteorologických aspektů na privátní letectví, Jevy kosmického počasí, Problematika pronájmů letadel a mnoho dalších. Studenti mohou pro práci na projektu plně využívat veškeré vybavení Laboratoře provozu letecké dopravy.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Dr. Ing. Milan Kameník
Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Ing. Viktor Valenta

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1PV | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2PV | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.