info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provoz letecké dopravy

Anotace:
Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních činností v letectví. Projekt se zaměřuje na aplikace moderních technologií a inovativních postupů do provozu. Projekt Provoz letecké dopravy pokrývá velkou škálu oblastí od výcviku posádek, plánování letů, provozní postupy dopravců až po ochranu životního prostředí. V projektu jsou zapojeni vedoucí s velmi rozdílným zaměřením, abychom pokryli co nejvíce potenciálních témat. Příklady řešených témat: Výcvik posádek dle Part-FCL, Vliv kondenzačních stop na radiační bilanci Země, Koncept monitorovaného přiblížení, Koncepce Letecké záchranné služby, Optimalizace trackingu ULD, Vliv meteorologických aspektů na privátní letectví, Jevy kosmického počasí, Problematika pronájmů letadel a mnoho dalších. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Hospodka Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Dr. Ing. Milan Kameník
Mgr. Iveta Kameníková, Ph.D.
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Profesionální pilot - B1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1VF | čeština | B_PIL_CZ_spec (Profesionální pilot)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1PV | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2PV | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.