info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ekonomika letecké dopravy a letecké právo

Anotace:
Na projektu Ekonomika letecké dopravy a letecké právo prozkoumáte produkční systém letecké dopravy. Letecké firmy musí produkovat zisk a chovat se podle lokálních i globálních legislativních pravidel. Projekt je zaměřený na zkoumání podmínek, za kterých jsou letecké firmy úspěšné. Leteckými firmami rozumíme široké spektrum podnikatelských entit, které se na letecké dopravě podílejí. Projekt pracuje na zajímavých projektech, využívá databáze vědeckých článků a odborných knih. Oblast ekonomiky se zaměřuje na strategie, obchod, řízení, procesy, controlling, cenotvorbu a další témata. V současnosti musíme také věnovat zvláštní pozornost dopadu společenského, politického i ekonomického vývoje na lokální i globální úrovni. Oblast leteckého práva řeší návrhy a tvorbu legislativy, implementace a harmonizace leteckého práva. Jedná se hlavně o praktické dopady změn na provoz a rozvoj, konkrétně na provoz letadel a leteckých společností, pravidla létání, požadavky na výcvik posádek. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Tereza Dvořáková
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1EP | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2EP | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.