Ekonomika letecké dopravy a letecké právo

Anotace:
Na projektu Ekonomika letecké dopravy a Letecké právo důvěrně prozkoumáte systém letecké dopravy a jeho největší úskalí. Letecké firmy musí produkovat zisk a chovat se podle lokálních i globálních legislativních pravidel. Projekt se zaměří na zkoumání podmínek, za kterých jsou letecké firmy úspěšné. Leteckými firmami jsou myšleny letecké společnosti, letiště, řízení letového provozu, výrobci letecké techniky, handlingové společnosti a mnohé jiné. Projekt pracuje na zajímavých projektech, využívá nejlepší databáze vědeckých článků a odborných knih. Oblast ekonomiky se zaměří na ekonomiku, strategii, obchod, řízení, procesy, controlling, cenotvorbu a další důležitá témata. V současnosti musíme také věnovat zvláštní pozornost dopadu společenského, politického i ekonomického vývoje na lokální i globální úrovni. Oblast leteckého práva řeší návrhy a tvorbu legislativy, implementace a harmonizace leteckého práva a legislativy. Jedná se hlavně o praktické dopady změn na provoz a rozvoj letecké dopravy. Zaměříme se na provoz letadel a leteckých společností, pravidla létání, požadavky na výcvik posádek. Hlavním zaměřením je výzkum dopadů leteckého práva na letecké společnosti.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Sarah Van Den Bergh
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1EP | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2EP | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.