info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Bezpečnost v letecké dopravě pro PIL

Anotace:
Projekt je zaměřen na oblast bezpečnosti leteckého provozu, z pohledu všech typů leteckých organizací. Řeší všechny základní otázky bezpečnosti, tedy (1) jak vyvinout nebo projektovat bezpečné systémy (např. letadla nebo letiště), (2) jak bezpečně provozovat a udržovat složité systémy (např. aerolinie či letadla) a (3) jak šetřit bezpečnostní události, které nastaly v provozu. Projekt je zaměřen na práci v týmech a návrh inovativních řešení pro aktuální problémy z letecké dopravy, s využitím moderních informačních technologií. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Kateřina Grötschelová
Ing. Natalia Guskova
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Markéta Šedivá Kafková
Ing. Marek Šudoma

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Profesionální pilot - B1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1SF | čeština | B_PIL_CZ_spec (Profesionální pilot)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.