info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lidský faktor v letectví pro PIL EN

Anotace:
Projekt se zabývá sledováním a hodnocením faktorů, které jsou založené na sledování psychofyziologického stavu leteckých specialistů (zejména pilotů) a jejich výkonnosti. Projekt je orientován na lidský faktor v letectví, s primárním zaměřením na piloty (ne však limitně) a jejich výkonnost, trénovanost a aktuální psychofyziologickou kondici. V rámci projektu jsou řešena zejména témata založená na monitoringu fyziologických funkcí, sledování reakčních časů, sledování vývoje trénovanosti a výkonnosti leteckých specialistů, a také návrhu vhodných matematických metod pro hodnocení těchto dat. Nově jsou na projektu také řešena témata spojená s využitím virtuální a rozšířené reality v letectví. Projekt je určen pro studenty se zájmem o analýzu dat s využitím matematických a statistických metod pro účely objektivizace faktorů, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu, a to s hlavním ohledem na lidský faktor. Koordinátorem projektu je Ing. Lenka Hanáková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D.
Ing. Stanislav Kušmírek, Ph.D.
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Profesionální pilot - B1041A040004

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1DE | čeština | B_PIL_EN_spec (Profesionální pilot)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.