info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Řízení a modelování silniční dopravy

Anotace:
Hlavním cílem projektu je aplikace inteligentních řídicích systémů především do řízení městských aglomerací, ale i tunelů či dálnic včetně využití informačních displejů a informací šířených nejenom rádiem. Pro činnost projektu je plně k dispozici nová laboratoř řízení a modelování dopravy, která je vybavena křižovatkovým řadičem včetně stojanu SSZ a veškerým softwarovým vybavením a také moderními nástroji modelování dopravy a technickým vybavením pro získávání dopravních dat. Hlavními třemi tématy projektu jsou tedy metody řízení dopravy ve městech, modelování dopravy a dopravního proudu a metody sběru dopravních dat, včetně automatických aplikací (senzory, videodetekce,...) a následné vyhodnocení dat. Pro práci jsou využívány rozsáhlé zkušenosti z řízení dopravy v Praze, Brně a v Plzni.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Jiří Brož, MSc., Ph.D.
Ing. Martin Langr, Ph.D.
Ing. Kristýna Navrátilová
Ing. Jiří Růžička, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X1PD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
20X1PS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2PS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.