Bc. Eva Hajčiarová

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Inteligentní dopravní systémy
Kód programu:
N1041A040007
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
1 25
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X2PS - Řízení a modelování silniční dopravy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení