Eva Hajčiarová

Studijní program:
bakalářský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
B 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
3 21
Obor:
ITS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
20X1PS - Řízení a modelování silniční dopravy

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení