Analýza dopravních nehod

Anotace:
Projekt se zabývá úvodem do problematiky řešení a komplexní analýzou nehodového děje (rozhodovací procesy účastníků silničního provozu - subjektivní parametry, analýza stop a poškození - objektivní parametry, bezpečnost komunikací a vozidel - prevence vzniku nehodové situace a škod) a dalšími problematikami souvisejícími se znaleckou praxí. V rámci projektu se posluchači seznámí např. se zásadami sběru a zpracování dat (měření jízdní dynamiky a nárazové zkoušky), s výpočetními metodami používanými pro analýzu nehodového děje a 3D modelováním (použitím 3D skeneru či fotogrammetrie).
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Vedoucí:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
22X1AD | angličtina | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Obor:
22X2AD | angličtina | DS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.