info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
616X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Studentský crashtest v rámci zkvalitňování projektové výuky
řešitel: Kohout, T.
spoluřešitelé: Bartoš, T. - Blodek, T. - Hoffmann, A. - Kocián, K. - Korbelář, D. - Mičunek, T. - Nouzovský, L. - Nováček, J. - Sobotka, P. - Stránská, M. - Svatý, Z. - Vavříková, M. - Zikánová, G. - Šimková, T. - Šimáček, M.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
2.AUTOMATED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AND CIRCULAR CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
řešitel: Valentin, J.
spoluřešitelé: Matějka, P. - Nežerka, V. - Svatý, Z. - Tesárek, P. - Urban, R. - Vítek, S.
2022 - 2025
Horizon Europe - SEP-210773284
3.Systém pro podporu komerčního provozu bezpilotních prostředků ve sdíleném vzdušném prostoru ČR
řešitel: Svatý, Z.
spoluřešitelé: Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Šťástka, J.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
4.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
řešitel: Mičunek, T.
spoluřešitelé: Frydrýn, M. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Svatý, Z.
2017 - 2020
Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
5.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
řešitel: Svatý, Z.
spoluřešitelé: Mičunek, T. - Mičunková, K. - Nouzovský, L.
2016 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/256/OHK2/3T/16
6.Zkoumání trajektorie pohybu cyklistů a vliv různých faktorů na ni
řešitel: Lenková, A.
spoluřešitelé: Nouzovský, L. - Novotný, M. - Svatý, Z. - Červenka, M.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/157/OHK2/2T/16