Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22PRES - Prevence silničních nehod
Cvičení:
22PRES - Prevence silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

  • Dálkový průzkum Země
  • Dopravní prostředky
  • Silniční doprava
  • Tachymetrie
  • Výzkum

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Článek (2018)
3.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
4.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
5.Possibilities of UAS In Open-Cast Mine Monitoring
Svatý, Z. - Burda, J., - Žižka, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
8.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Drahotský, I. opon. - Mičunek, T. supervisor, - Pavelka, K. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
10.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
12.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z.
Doktorandské minimum (2017)
14.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
15.Úterky s vědou - Drony
Svatý, Z.
Nepublikovaná přednáška (2017)
16.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
17.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
18.Nárazové testy bezpilotních prostředků
Svatý, Z.
Nepublikovaná přednáška (2016)
19.Photogrammetry-Based Models of Accident Sites
Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
20.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
21.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
22.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
23.Preliminary dynamic tests of collision of small unmanned aerial vehicle with dummy
Svatý, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
24.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
Abstrakt ve sborníku (2015)
27.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
28.Photogrammetric Determination of Pavement Skid Resistance
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
29.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
30.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
31.Prostorová rekonstrukce míst dopravních nehod pomocí fotografického 3D skenování (Die räumliche Rekonstruktion von Unfallstellen mit Hilfe der photografischen 3D Scannen)
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
32.Fotogrammetrické určování makro-textury vozovky
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
33.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
34.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Diplomová práce (2014)
35.Use of Close-Range Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
36.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Close-range photogrammetry for accident site reconstruction in forensic science
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
38.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
39.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Zahraniční vědecká kniha (2014)
40.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
41.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
Svatý, Z.
2016 - 2018
SGS16/256/OHK2/3T/16