Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22PRES - Prevence silničních nehod
Cvičení:
22PRES - Prevence silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Mičunek, T. supervisor - Drahotský, I. opon., - Pavelka, K. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2019)
2.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Possibilities of UAS In Open-Cast Mine Monitoring
Svatý, Z. - Burda, J., - Žižka, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Článek (2018)
6.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
7.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
8.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
12.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
13.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
15.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z.
Doktorandské minimum (2017)
16.Úterky s vědou - Drony
Svatý, Z.
Nepublikovaná přednáška (2017)
17.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
18.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
19.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
20.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
21.Photogrammetry-Based Models of Accident Sites
Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
22.Preliminary dynamic tests of collision of small unmanned aerial vehicle with dummy
Svatý, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
23.Nárazové testy bezpilotních prostředků
Svatý, Z.
Nepublikovaná přednáška (2016)
24.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
Abstrakt ve sborníku (2015)
28.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
29.Photogrammetric Determination of Pavement Skid Resistance
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
30.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
31.Fotogrammetrické určování makro-textury vozovky
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
32.Prostorová rekonstrukce míst dopravních nehod pomocí fotografického 3D skenování (Die räumliche Rekonstruktion von Unfallstellen mit Hilfe der photografischen 3D Scannen)
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
33.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Diplomová práce (2014)
34.Use of Close-Range Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
35.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
36.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Zahraniční vědecká kniha (2014)
37.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
38.Close-range photogrammetry for accident site reconstruction in forensic science
Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
39.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
41.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
Svatý, Z.
2016 - 2018
SGS16/256/OHK2/3T/16