Ing. Zdeněk Svatý

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program
Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Possibilities of UAS In Open-Cast Mine Monitoring
Svatý, Z. - Burda, J., - Žižka, L.
In: Final Papers - Slope Stability Symposium 2018. Final Papers - Slope Stability Symposium 2018. Sevilla, 11.04.2018 - 13.04.2018. Bco Congresos. 2018, ISBN 978-84-09-01295-4. Dostupné z: http://www.congresomineriasevilla2018.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Pražská technika. 2018, 20(1), s. 13. ISSN 1213-5348.
Článek
3.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Expert Forensic Science Brno 2018. Brno, 01.02.2018 - 02.02.2018. Brno: Ústav soudního inženýrství. 2018, s. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6. Dostupné z: http://exfos.cz/cz/archiv.php
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
4.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Expert Forensic Science Brno 2018. Brno, 01.02.2018 - 02.02.2018. Brno: Ústav soudního inženýrství. 2018, s. 244-252. ISBN 978-80-214-5600-6. Dostupné z: http://exfos.cz/cz/archiv.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), s. 35-42. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
6.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), s. 30-34. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Praha: 2017
Specializovaná mapa s odborným obsahem
8.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z.
2017. Doktorandské minimum.
Doktorandské minimum
9.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2017, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
10.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/7973847/
Stať ve sborníku
11.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), s. 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
12.Úterky s vědou - Drony
Svatý, Z.
06.06.2017.
Nepublikovaná přednáška
13.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2017
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
14.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
15.Preliminary dynamic tests of collision of small unmanned aerial vehicle with dummy
Svatý, Z.
In: JIROUŠEK, O., ZLÁMAL, P., a KYTÝŘ, D., eds. Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, s. 36. ISBN 978-80-01-06009-4.
Abstrakt ve sborníku
16.Nárazové testy bezpilotních prostředků
Svatý, Z.
14.09.2016.
Nepublikovaná přednáška
17.Photogrammetry-Based Models of Accident Sites
Svatý, Z.
In: Proceedings 25th Annual Congress. 25th Annual Congress EVU. Bratislava, 20.10.2016 - 22.10.2016. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2016, s. 241-246. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Kocian-Karel-Paper-2.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
19.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Kocian-Karel-Paper-1.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
20.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Znalec. 2016, 26(2), s. 38-45. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
21.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
22.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
In: Pokroky v kriminalistice. Pokroky v kriminalistice. Praha, 14.04.2015. Praha: Policejní akademie. 2015, s. 42. ISBN 978-80-7251-442-7.
Abstrakt ve sborníku
23.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
24.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
25.Prostorová rekonstrukce míst dopravních nehod pomocí fotografického 3D skenování (Die räumliche Rekonstruktion von Unfallstellen mit Hilfe der photografischen 3D Scannen)
Svatý, Z.
In: BOUCHNER, P. a SMÍŠEK, O., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
In: Pokroky v kriminalistice. Pokroky v kriminalistice. Praha, 14.04.2015. Praha: Policejní akademie. 2015, s. 285-291. ISBN 978-80-7251-441-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
27.Fotogrammetrické určování makro-textury vozovky
Svatý, Z.
In: PAVELKA, K., et al., eds. Sborník workshopu RPAS a SVK, Telč 2015. Workshop fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování a GIS - Telč 2015. Telč, 09.11.2015 - 11.11.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, ISBN 978-80-01-05828-2. Dostupné z: http://lfgm.fsv.cvut.cz/telc/2015/index15.htm
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Photogrammetric Determination of Pavement Skid Resistance
Svatý, Z.
In: JACURA, M., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
29.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce
30.Use of Close-Range Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
In: KYTÝŘ, D., RŮŽIČKA, M., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 120-123. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings/id_38_ysesm2014_proceedings.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
31.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
32.Close-range photogrammetry for accident site reconstruction in forensic science
Svatý, Z.
In: RADOVÁ, Z., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, s. 82-88. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
33.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
28.pluku 29a, 100 83 Praha 10: Obvodní soud pro Prahu 9. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
34.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, ISBN 978-3-659-54411-8.
Zahraniční vědecká kniha
35.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků. Junior Forensic Science Brno 2014. Brno, 23.04.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2014, s. 54. ISBN 978-80-214-4935-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 395-404. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
Svatý, Z.
2016 - 2018
SGS16/256/OHK2/3T/16