covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-226 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353210
E-mail:
frydrmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22APN - Analýza a prevence silničních nehod
Cvičení:
22APN - Analýza a prevence silničních nehod
22SKM - Simulace a kinematické modelování vozidel

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comparative study on the crashworthiness of brittle blocks with thin-walled cellular structures
Hála, P. - Frydrýn, M. - Máca, P., - Sovják, R.
Thin-Walled Structures. 2020, 148 ISSN 0263-8231.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Testy z oblasti EDR - nehodových dat
Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Svatý, Z.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 114-125. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Development of mobile road barrier made of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete
Mára, M. - Konrád, P. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Sovják, R.
In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 162-167. vol. 32. ISSN 2214-7853.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
4.Metodika k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických dat
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Komárek, J. - Drahotský, I. - Pokorný, J. - Volf, O. - Kasanický, G. - Vertaľ, P. - Kolla, E., - Marek, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
5.Evaluation of CDR crash tests
Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Frydrýn, M. - Vertal, P., - Kolla, E.
In: 28th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2019. p. 291-302. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
6.Development of mobile road barrier made of ultra-high performance fibre-reinforced concrete
Mára, M. - Konrád, P. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J. - Frydrýn, M. - Mičunek, T., - Sovják, R.
In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. p. 127-128. ISBN 978-80-261-0876-4.
Stať ve sborníku (2019)
7.Testování chování vozidla při nehodě
Nouzovský, L. - Frydrýn, M.
Pražská technika. 2019, 21(6), 19. ISSN 1213-5348.
Článek (2019)
8.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 35-42. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
9.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Thin-Walled Structures. 2018, 122 597-605. ISSN 0263-8231.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
10.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. 2018, 56 328-337. ISSN 0724-2050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
12.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
In: EVU 2018 CONGRESS. Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2018. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
13.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2017, 28(4), 188-194. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
14.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Construction and Building Materials. 2017, 139 64-80. ISSN 0950-0618.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
15.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Czech Republic. Patent CZ 306613. 2017-02-15.
Tuzemský patent (2017)
16.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
[Research Report] 2016. Report no. 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
[Research Report] 2016. Report no. 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), 166-177. ISSN 0734-743X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
21.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Czech Republic. Utility Model CZ 28616. 2015-09-07.
Tuzemský užitný vzor (2015)
22.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2015. Report no. 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
European Patent Office. Patent Application 15466010.4-1604.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2015)
26.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
27.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 272-282. ISBN 978-80-214-4852-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
28.Traffic Accidents with Child Pedestrians – Validation of Simulation Programs
Frydrýn, M.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 77-80. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
29.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
In: WIT Transactions on The Built Environment. Southampton: WIT Press, 2014. pp. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
30.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
32.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
33.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2013, 24(4), 317-321. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
34.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Soudní inženýrství. 2013, 24(2), 126-132. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
35.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 128-136. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
36.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 137-144. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
37.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 395-404. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
38.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník mezinárodní konference Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Žilina: Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině, 2013. ISBN 978-80-554-1129-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
39.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
40.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
44.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
45.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012,(1), 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
46.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
47.Použití 3D skeneru pro dokumentaci míst dopravních nehod
Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Marek, Z.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě, 2012. pp. 135-144. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
48.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 141-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012. pp. 30-35. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
50.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
51.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Soudní inženýrství. 2011, 22(2-3), 130-138. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
52.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 35-41. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
53.Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
In: Vehicle Forensic Science 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2011, pp. 82-91. ISBN 978-80-214-4294-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
54.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
In: XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2011. pp. 171-177. ISBN 978-80-214-4238-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
55.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Dopravní inženýrství. 2010, 5(1), 2-4. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
56.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2010, 21(2), 59-64. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
57.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Pozemní komunikace 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-01-04582-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
58.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
59.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2009. pp. 367-372. ISBN 978-80-214-3808-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
60.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Zborník prednášok konferencie so zahraničnou účasťou Súčinnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri dopravných nehodách na pozemných komunikáciách. Žilina: Wettrans, 2009. ISBN 978-80-85418-67-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
61.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2008. pp. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
62.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
63.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
64.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
65.Omezení výhledu na křižovatkách předními sloupky karoserií automobilů
Frydrýn, M.
Praha: 2006. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.