info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-226 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353210
E-mail:
frydrmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
22MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
22MSV - Modelování a simulace pohybu vozidla (přednášející, cvičící)
22PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
22SLN - Šetření leteckých nehod (přednášející, cvičící)
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
22Y2PS - Počítačové simulace a analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
622MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
622PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
622UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S