Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-113 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359001
E-mail:
frydrmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22APN - Analýza a prevence silničních nehod
Cvičení:
22APN - Analýza a prevence silničních nehod
22SKM - Simulace a kinematické modelování vozidel

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
3.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
6.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
7.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský patent (2017)
9.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
11.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
14.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský užitný vzor (2015)
15.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2015)
16.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
18.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
20.Traffic Accidents with Child Pedestrians – Validation of Simulation Programs
Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
21.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
22.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
23.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
25.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
Funkční vzorek (2014)
26.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
27.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
28.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
29.Analýza chladnutí motoru
Schmidt, D. - Rozlivka, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
30.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
31.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
32.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
33.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
34.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
35.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
36.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
37.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
38.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
39.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
40.Použití 3D skeneru pro dokumentaci míst dopravních nehod
Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
41.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
42.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
43.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
44.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
45.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
46.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
47.Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
48.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
49.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
50.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
51.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
52.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
53.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
54.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
55.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
56.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
57.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
58.Omezení výhledu na křižovatkách předními sloupky karoserií automobilů
Frydrýn, M.
Diplomová práce (2006)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.