info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-226 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353210
E-mail:
frydrmic@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
22MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
22MSV - Modelování a simulace pohybu vozidla (přednášející, cvičící)
22PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
22SLN - Šetření leteckých nehod (přednášející, cvičící)
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
22Y2PS - Počítačové simulace a analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
622MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
622PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
622UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod
řešitel: Mičunek, T.
spoluřešitel: Frydrýn, M.
2021 - 2023
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
2.Systém pro podporu komerčního provozu bezpilotních prostředků ve sdíleném vzdušném prostoru ČR
řešitel: Svatý, Z.
spoluřešitelé: Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Šťástka, J.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
řešitel: Mičunek, T.
spoluřešitelé: Frydrýn, M. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Svatý, Z.
2017 - 2020
Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022