doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-113 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359001
E-mail:
micuntom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje
Svatý, Z. - Mičunek, T., - Nováček, J.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 228-237. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Testy z oblasti EDR - nehodových dat
Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Svatý, Z.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 114-125. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Metodika k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických dat
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Komárek, J. - Drahotský, I. - Pokorný, J. - Volf, O. - Kasanický, G. - Vertaľ, P. - Kolla, E., - Marek, Z.
[Applied Certified Methodology] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
4.Forma pro výrobu deformačního bloku
Munduchová, M. - Majer, V. - Váňa, T. - Sovják, R. - Hála, P., - Mičunek, T.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
5.Integration of safety assessment in bim for transportation infrastructure
Svatý, Z. - Kocián, K., - Mičunek, T.
In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) - Volume XLII-5/W3. Munich: ISPRS, 2019. p. 143-148. ISSN 2194-9034.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
6.Development of mobile road barrier made of ultra-high performance fibre-reinforced concrete
Mára, M. - Konrád, P. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J. - Frydrýn, M. - Mičunek, T., - Sovják, R.
In: 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. ISBN 978-80-261-0876-4.
Abstrakt ve sborníku (2019)
7.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Drahotský, I. opon. - Pavelka, K. opon., - Mičunek, T. supervisor
Defense date 2019-01-18. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Forensic Experts in Transportation. Supervised by T. MIČUNEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2019)
8.High-Load Bearing Deformation Block Made of UHPC
Hála, P. - Sovják, R. - Munduchová, M. - Majer, V., - Mičunek, T.
In: Second International Interactive Symposium on Ultra-High Performance Concrete. Ames, Iowa: Iowa State University, 2019.
Abstrakt ve sborníku (2019)
9.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 35-42. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
10.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Thin-Walled Structures. 2018, 122 597-605. ISSN 0263-8231.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
11.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. 2018, 56 328-337. ISSN 0724-2050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
13.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
In: EVU 2018 CONGRESS. Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2018. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
14.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Construction and Building Materials. 2017, 139 64-80. ISSN 0950-0618.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
15.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Czech Republic. Patent CZ 306613. 2017-02-15.
Tuzemský patent (2017)
16.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
17.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
[Research Report] 2016. Report no. 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
[Research Report] 2016. Report no. 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), 166-177. ISSN 0734-743X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
23.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Czech Republic. Utility Model CZ 28616. 2015-09-07.
Tuzemský užitný vzor (2015)
24.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2015. Report no. 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
26.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
28.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
European Patent Office. Patent Application 15466010.4-1604.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2015)
29.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
30.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
31.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid: Biro za sudski vestačenija, 2014.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
32.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
In: WIT Transactions on The Built Environment. Southampton: WIT Press, 2014. pp. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
33.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
34.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
35.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
36.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
38.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
39.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), 543-554. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
40.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
41.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
42.Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Mičunek, T.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. vol. 1. ISBN 978-3-659-48580-0.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
43.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Patent CZ 303765. 2013-03-14.
Tuzemský patent (2013)
44.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 61-70. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
45.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník mezinárodní konference Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Žilina: Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině, 2013. ISBN 978-80-554-1129-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
46.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
48.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
49.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
50.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
51.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
52."Tahací harmonika" může zachraňovat životy při dopravních nehodách
Mičunek, T.
TecniCall. 2013,(1), 7. ISSN 1805-1030.
Článek (2013)
53.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012,(1), 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
54.Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly
Smilek, P. - Mičunek, T.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), 94-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
55.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), 92-93. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
56.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Silnice železnice. 2012, 7.(1), 46-47. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
57.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), 85-89. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
58.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(2), 109-118. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
59.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
60.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
61.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
62.Road Passive Safety
Mičunek, T.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-8484-4887-6.
Zahraniční vědecká kniha (2012)
63.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Czech Republic. Patent CZ 303049. 2012-02-01.
Tuzemský patent (2012)
64.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Patent CZ 303620. 2012-12-05.
Tuzemský patent (2012)
65.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 59-72. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
66.Zákonitosti a specifika tečného střetu vozidla se silničními svodidly
Drahotský, I. - Rábek, V. - Pýcha, D., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 91-113. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
67.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012. pp. 30-35. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
68.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě, 2012. pp. 123-133. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
69.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 141-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
70.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Utility Model CZ 24117. 2012-07-19.
Tuzemský užitný vzor (2012)
71.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
72.Dodržování bezpečné vzdálenosti
Mičunek, T. - Smilek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012. Report no. 0947-01/12/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
73.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2012)
74.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
75.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Silnice železnice. 2011, 6.(4), 67-68. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
76.Problematika nárazů automobilů na čele propustků
Mičunek, T.
Znalectvo. 2011, 12(1), 17-21. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
77.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Svět motorů. 2011, 65(12), 34. ISSN 0039-7016.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
78.Bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
In: Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. Praha: Česká silniční společnost, 2011. pp. 172-178. 1.. ISBN 978-80-02-02321-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
79.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 35-41. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
80.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 22840. 2011-10-27.
Tuzemský užitný vzor (2011)
81.Dopravní bezpečnostní zařízení
Smilek, P. - Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 22775. 2011-10-10.
Tuzemský užitný vzor (2011)
82.Příkopy a poutače mají výrazný vliv na následky nehod
Mičunek, T.
TecniCall. 2011, 5(1), 24.
Článek (2011)
83.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek (2011)
84.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Soudní inženýrství. 2010, 21(5), 283-292. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
85.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Dopravní inženýrství. 2010, 5(1), 2-4. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
86.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2010, 21(2), 59-64. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
87.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. pp. 59-71. ISBN 978-80-214-4037-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
88.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
In: Pokroky v kriminalistice. Praha: Policejní akademie, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
89.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-214-4090-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
90.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Setkání uživatelů PULSE 2010. Praha: Spectris Praha s.r.o, 2010. pp. 12-24. ISBN 978-80-904648-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
91.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 48-51.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
92.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Pozemní komunikace 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-01-04582-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
93.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
In: 19th EVU Congress. Brno: Tribun EU, 2010. pp. 255-265. ISBN 978-80-7399-136-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
94.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
95.Možnosi snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Praha: Defense date 2010-05-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
96.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2010)
97.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2010)
98.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2009. pp. 367-372. ISBN 978-80-214-3808-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
99.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Zborník prednášok konferencie so zahraničnou účasťou Súčinnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri dopravných nehodách na pozemných komunikáciách. Žilina: Wettrans, 2009. ISBN 978-80-85418-67-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
100.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
In: Sborník konference Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Praha: CityPlan s.r.o., 2009.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
101.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
In: Setkání uživatelů PULSE 2009. Praha: Spectris Praha s.r.o, 2009. pp. 79-86. ISBN 978-80-254-4570-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
102.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 48-54. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
103.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 19993. 2009-08-31.
Tuzemský užitný vzor (2009)
104.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2009)
105.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2009)
106.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2008. pp. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
107.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
108.Možnosti snížení následků doprvních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Praha: 2008. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum (2008)
109.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
110.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
111.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
112.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006,(2), 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
113.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2006. Report no. VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
114.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
115.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
116.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
117.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.001/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
118.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 247-255. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
119.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
120.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. France: IRCOBI, 2004. pp. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
121.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.005/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
122.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.004/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
123.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.003/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
124.Ponehodová opatření u pasivní bezpečnosti, vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Mičunek, T.
Praha: Defense date 2004-01-20. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
Mičunek, T.
2017 - 2020
VI20172020108
2.Bezpečnost a obrana pro InovaSEED - 06_Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
2014 - 2015
ED3.1.00/14.0304