doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-113 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359001
E-mail:
micuntom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Thin-Walled Structures. 2018, 122s. 597-605. ISSN 0263-8231. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823117304925
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
2.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Construction and Building Materials. 2017, 139s. 64-80. ISSN 0950-0618. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817302179
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
3.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 306613. 15.02.2017.
Tuzemský patent
4.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2017, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
5.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
7.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Ostrava: Krajské řediteství policie Moravskoslezského kraje. 2016, 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Praha: Ministerstvo obrany ČR. 2016, 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině
9.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Praha: Hlavní město Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
10.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
České vysoké učení technické v Praze. 15466010.4-1604.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
11.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Varšavská 516/19, Praha 2: Signalism s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
12.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
ČVUT v Praze, Praha 6, CZ. 28616. 07.09.2015.
Tuzemský užitný vzor
13.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
International Journal of Impact Engineering. 2015, 76(76), s. 166-177. ISSN 0734-743X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
14.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
15.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
16.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Na Baních 1535, 156 00: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2015, 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
18.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
In: BREBBIA, C.A., SCHLEYER, G., a JONES, N., eds. WIT Transactions on The Built Environment. Structures Under Shock and Impact XIII. New Forest, 03.06.2014 - 05.06.2014. Southampton: WIT Press. 2014, s. 257-264. ISSN 1743-3509. ISBN 978-1-84564-796-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vav/fvz/fvz2014_1.html
Funkční vzorek
20.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
21.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid, 08.05.2014 - 09.05.2014. Ohrid: Biro za sudski vestačenija. 2014
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
23.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
24.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
28.pluku 29a, 100 83 Praha 10: Obvodní soud pro Prahu 9. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
25.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník mezinárodní konference Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Najnovšie poznatky znaleckej činnosti a výskumu v odbore Doprava cestná. Žilina, 26.10.2013. Žilina: Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině. 2013, ISBN 978-80-554-1129-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině
26.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Karmelitská 19, 118 15 PRAHA 1: Okresní soud Praha-západ. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
27.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
28.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Na Pankráci 56, 14505 Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
29.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), s. 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
30.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě. 303765. 14.03.2013.
Tuzemský patent
31."Tahací harmonika" může zachraňovat životy při dopravních nehodách
Mičunek, T.
TecniCall. 2013, (1), s. 7. ISSN 1805-1030.
Článek
32.Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Mičunek, T.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2013, sv. 1. ISBN 978-3-659-48580-0.
Zahraniční vědecká kniha
33.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 61-70. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
34.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
[Funkční vzorek]. 2013
Funkční vzorek
35.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), s. 543-554. ISSN 0353-5320. Dostupné z: http://80.apps.webofknowledge.com.dialog.cvut.cz/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1PtuWhJxp2ZDV6bvTT&page=1&doc=1
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
36.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), s. 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
37.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k622.fd.cvut.cz/downloads/Reakce_Instal.zip
Software splňující podmínky RIV
38.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Purkyňova 8, 460 01 LIBEREC: Litra autotransport, s. r. o.. 2013, 090690F000.
Výzkumná zpráva v češtině
39.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
tř. Legionářů 9a, 587 26 JIHLAVA: Okresní soud v Jihlavě. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
40.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Na Baních 1535, 156 00 PRAHA - Zbraslav: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
41.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. ExFos 2012. Brno, 20.01.2012 - 21.01.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2012, s. 59-72. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
42.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), s. 92-93. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
43.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), s. 85-89. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
44.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. 303049. 01.02.2012.
Tuzemský patent
45.Zákonitosti a specifika tečného střetu vozidla se silničními svodidly
Drahotský, I. - Rábek, V. - Pýcha, D., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. ExFos 2012. Brno, 20.01.2012 - 21.01.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2012, s. 91-113. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Road Passive Safety
Mičunek, T.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2012, ISBN 978-3-8484-4887-6.
Zahraniční vědecká kniha
47.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Silnice železnice. 2012, 7.(1), s. 46-47. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
48.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Senec, 19.09.2012 - 21.09.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 30-35. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly
Smilek, P. - Mičunek, T.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), s. 94-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
50.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
51.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(2), s. 109-118. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
52.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
53.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
54.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
55.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
56.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, Praha, CZ. 24117. 19.07.2012.
Tuzemský užitný vzor
57.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Na Poříčí 20, 112 97 PRAHA 1: Okresní soud Praha-východ. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
58.Dodržování bezpečné vzdálenosti
Mičunek, T. - Smilek, P.
2012, 0947-01/12/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
ČVUT v Praze. 303620. 05.12.2012.
Tuzemský patent
60.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava, 28.11.2012 - 29.11.2012. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě. 2012, s. 123-133. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
61.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
In: Silniční konference 2012. Silniční konference. Plzeň, 23.10.2012 - 24.10.2012. Praha: Česká silniční společnost. 2012, s. 141-143.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
62.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Dopravní inženýrství. 2012, 0(1), s. 21-23. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
63.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Svět motorů. 2011, 65(12), s. 34. ISSN 0039-7016.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
64.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Silnice železnice. 2011, 6.(4), s. 67-68. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
65.Příkopy a poutače mají výrazný vliv na následky nehod
Mičunek, T.
TecniCall. 2011, 5(1), s. 24.
Článek
66.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), s. 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek
67.Bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
In: Městské komunikace z pohledu investora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby. XII. dopravně - inženýrské dny. Hustopeče, 01.06.2011 - 02.06.2011. Praha: Česká silniční společnost. 2011, s. 172-178. 1.. ISBN 978-80-02-02321-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
68.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 21.09.2011 - 23.09.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 35-41. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
69.Dopravní bezpečnostní zařízení
Smilek, P. - Mičunek, T.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, Praha, CZ. 22775. 10.10.2011.
Tuzemský užitný vzor
70.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. 22840. 27.10.2011.
Tuzemský užitný vzor
71.Problematika nárazů automobilů na čele propustků
Mičunek, T.
Znalectvo. 2011, 12(1), s. 17-21. ISSN 1335-1133.
Článek
72.Možnosi snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
2010. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
73.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Setkání uživatelů PULSE 2010. Setkání uživatelů PULSE 2010. Seč - Ústupky, 17.05.2010 - 20.05.2010. Praha: Spectris Praha s.r.o. 2010, s. 12-24. ISBN 978-80-904648-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
74.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 48-51.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
75.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2010, ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
76.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
In: 19th EVU Congress. 19th EVU Congress. Praha, 14.10.2010 - 16.10.2010. Brno: Tribun EU. 2010, s. 255-265. ISBN 978-80-7399-136-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
In: Pokroky v kriminalistice. Pokroky v kriminalistice. Praha, 15.09.2010 - 16.09.2010. Praha: Policejní akademie. 2010, ISBN 978-80-7251-332-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
78.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Dopravní inženýrství. 2010, 5(1), s. 2-4. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
79.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2010, 21(2), s. 59-64. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
80.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2010. Junior Forensic Science Brno 2010. Brno, 29.04.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2010, ISBN 978-80-214-4090-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
81.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 22.01.2010 - 23.01.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2010, s. 59-71. ISBN 978-80-214-4037-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
82.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Soudní inženýrství. 2010, 21(5), s. 283-292. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
83.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
84.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: VÉBR, L. a PÁNEK, P., eds. Pozemní komunikace 2010. Pozemní komunikace 2010. Praha, 17.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, ISBN 978-80-01-04582-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
86.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. XVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 23.01.2009 - 24.01.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2009, s. 367-372. ISBN 978-80-214-3808-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
87.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ, Praha 6 - Dejvice, CZ. 19993. 31.08.2009.
Tuzemský užitný vzor
88.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
In: Zborník prednášok konferencie so zahraničnou účasťou Súčinnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri dopravných nehodách na pozemných komunikáciách. Súčinnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri dopravných nehodách na pozemných komunikáciách. Nitra, 30.09.2009 - 01.10.2009. Žilina: Wettrans. 2009, ISBN 978-80-85418-67-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
89.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
In: Sborník konference Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Praha, 24.11.2009 - 25.11.2009. Praha: CityPlan s.r.o.. 2009
Stať ve sborníku z lokální konference česky
90.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
In: Setkání uživatelů PULSE 2009. Setkání uživatelů PULSE 2009. Vílanec u Jihlavy, 25.05.2009 - 28.05.2009. Praha: Spectris Praha s.r.o. 2009, s. 79-86. ISBN 978-80-254-4570-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
91.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ, Praha 6 - Dejvice, CZ.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
92.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ, Praha 6 - Dejvice, CZ.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
93.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 48-54. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
94.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. XIII. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2008. Brno, 06.06.2008 - 07.06.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2008, s. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
95.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
96.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: KUBÁT, B., JÍROVÁ, J., a JACURA, M., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
97.Možnosti snížení následků doprvních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
2008. Doktorandské minimum. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum
98.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno, 26.01.2007 - 27.01.2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2007, ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
100.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006, 0(2), s. 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
101.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDCR. 2006, VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
102.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
2005, VYZ616.001/05.
Výzkumná zpráva v češtině
103.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDČR. 2005, VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
104.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT. 2005, VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině
105.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
2005, VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině
106.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.005/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
107.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 247-255. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
108.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.004/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
109.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.003/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
110.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
111.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. IRCOBI. Graz, 21.09.2004 - 25.09.2004. France: IRCOBI. 2004, s. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
112.Ponehodová opatření u pasivní bezpečnosti, vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Mičunek, T.
2003. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce
113."Tahací harmonika" může zachraňovat životy při dopravních nehodách
Mičunek, T.
TecniCall. (1), ISSN 1805-1030.
Článek

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
Mičunek, T.
2017 - 2020
VI20172020108
2.Bezpečnost a obrana pro InovaSEED - 06_Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
2014 - 2015
ED3.1.00/14.0304