doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-113 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359001
E-mail:
micuntom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Pavelka, K. opon. - Mičunek, T. supervisor, - Drahotský, I. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2019)
2.High-Load Bearing Deformation Block Made of UHPC
Hála, P. - Sovják, R. - Munduchová, M. - Majer, V., - Mičunek, T.
Abstrakt ve sborníku (2019)
3.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
6.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
8.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský patent (2017)
9.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
10.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
11.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
15.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
16.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský užitný vzor (2015)
17.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
18.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2015)
21.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
24.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
25.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
26.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
Funkční vzorek (2014)
27.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
28.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
31."Tahací harmonika" může zachraňovat životy při dopravních nehodách
Mičunek, T.
Článek (2013)
32.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský patent (2013)
33.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
34.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
Funkční vzorek (2013)
35.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
36.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
37.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
38.Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Mičunek, T.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
39.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
Software splňující podmínky RIV (2013)
40.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
41.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
44.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
45.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
46.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Zákonitosti a specifika tečného střetu vozidla se silničními svodidly
Drahotský, I. - Rábek, V. - Pýcha, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
48.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
50.Road Passive Safety
Mičunek, T.
Zahraniční vědecká kniha (2012)
51.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
52.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Tuzemský patent (2012)
53.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
54.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
55.Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly
Smilek, P. - Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
56.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
57.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
58.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2012)
59.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
60.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský užitný vzor (2012)
61.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
62.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
63.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
Funkční vzorek (2012)
65.Dodržování bezpečné vzdálenosti
Mičunek, T. - Smilek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
66.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský patent (2012)
67.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
68.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
69.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
70.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
71.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Článek (2011)
72.Příkopy a poutače mají výrazný vliv na následky nehod
Mičunek, T.
Článek (2011)
73.Problematika nárazů automobilů na čele propustků
Mičunek, T.
Článek (2011)
74.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2011)
75.Dopravní bezpečnostní zařízení
Smilek, P. - Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2011)
76.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
77.Bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
78.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
79.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
80.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
81.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
82.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
83.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
84.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
85.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
86.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
87.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2010)
88.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
89.Možnosi snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
90.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2010)
91.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
92.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
93.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2009)
94.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
95.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
96.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2009)
97.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2009)
98.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
99.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
100.Možnosti snížení následků doprvních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Doktorandské minimum (2008)
101.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
102.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
103.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
104.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
105.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
106.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
107.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
108.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
109.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
110.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
111.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
112.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
113.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
114.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
115.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
116.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
117.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
118.Ponehodová opatření u pasivní bezpečnosti, vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Mičunek, T.
Diplomová práce (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
Mičunek, T.
2017 - 2020
VI20172020108
2.Bezpečnost a obrana pro InovaSEED - 06_Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
2014 - 2015
ED3.1.00/14.0304