info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-226 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353210
E-mail:
micuntom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě
22DON - Dopravní nehody

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
22Y2PS - Počítačové simulace a analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Blodek
Ing. Tomáš Kohout
Ing. Pavel Vrtal

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S