Ústav soudního znalectví v dopravě

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.
Tajemník:Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
roh projektů:Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní je zapsána ve druhém oddíle seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech doprava a spoje na podkladě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 23.7.2002 (č.j. M-1009/2002). Na podkladě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 10.1.2005 (č.j. 177/2004-ODS-ZN/6) bylo znalecké oprávnění v oboru doprava rozšířeno dále na posuzování příčin dopravních nehod, posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy a na posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.

Ústav řeší složité a odborně náročné problémy vyžadující zvláštní vědecké posouzení po stránce technické a ekonomické v oblasti nehod, bezpečnosti a provozu v dopravě – jako podklad pro právní rozhodování. Pracoviště zároveň slouží pro výuku odborníků a výzkum v uvedené oblasti.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Hájková Barbora Ing. (prezenční studium)
Nováček Jakub Ing. (prezenční studium)
Scháno Martin Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav soudního znalectví v dopravě
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav soudního znalectví v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 001, +420 224 359 003, +420 224 359 020

Fax: +420 224 359 002

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu