info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ústav soudního znalectví v dopravě

Vedoucí ústavu:doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
roh projektů:Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ
Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní je zapsána ve druhém oddíle seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech doprava a spoje na podkladě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 23.7.2002 (č.j. M-1009/2002). Na podkladě rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 10.1.2005 (č.j. 177/2004-ODS-ZN/6) bylo znalecké oprávnění v oboru doprava rozšířeno dále na posuzování příčin dopravních nehod, posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy a na posuzování technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu.

Ústav řeší složité a odborně náročné problémy vyžadující zvláštní vědecké posouzení po stránce technické a ekonomické v oblasti nehod, bezpečnosti a provozu v dopravě – jako podklad pro právní rozhodování. Pracoviště zároveň slouží pro výuku odborníků a výzkum v uvedené oblasti.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Blodek Tomáš Ing. (prezenční studium)
Kohout Tomáš Ing. (prezenční studium)
Scháno Martin Ing. (kombinované studium)
Vrtal Pavel Ing. (prezenční studium)
Webové stránky ústavu
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Ústav soudního znalectví v dopravě
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav soudního znalectví v dopravě
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 001, +420 224 359 003, +420 224 359 020

Fax: +420 224 359 002

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z ústavu