info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř měřících metod v dopravě

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D.
Ing. Alžběta LENKOVÁ
Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ
Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.
Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D.
doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc.

Charakteristika

foto z laboratoře

Měřící zařízení

Laboratoř měřících metod v dopravě je součástí Ústavu soudního znalectví v dopravě. Činnost laboratoře je uzpůsobena pro podporu studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů. Zaměřuje se především na témata spojená s bezpečností dopravy a témata využitelná pro znaleckou praxi ústavu.

Laboratoř soustředí přístrojové vybavení ústavu a umožňuje jeho lepší správu, vyšší efektivnosti a využitelnosti jednotlivých zařízení při plnění vědecko-výzkumné činnosti nejen zaměstnanců ústavu, ale také doktorandů a studentů. Zajišťuje proškolení vědeckých pracovníků při ovládání zařízení a pomáhá se správným vyhodnocením naměřených hodnot a správnou interpretací výsledků.

Oblasti:

  • vysokorychlostní snímání fyzikálních dějů
  • měření akcelerometrů, tenzometrů a siloměrů
  • geodetické zaměření objektů
  • 3D skenování prostorových objektů
  • matematické simulace jízdních stavů (PC-Crash, VirtualCrash)
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
128 03 Praha 2, Horská 3

Tel: 224 359 001

Kudy k nám
mapa + street view