doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
5.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
6.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
7.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
8.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
9.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
10.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
11.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
12.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Test
Radová, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
13.Vehicle to child pedestrian full scale test – sensitivity analysis to initial conditions
Radová, Z. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
14.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
15.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Sborník (2014)
16.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
17.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Schejbalová, Z.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
18.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
19.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský patent (2013)
20.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
21.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
22.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
23.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2012)
24.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
25.Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Schejbalová, Z.
Zahraniční vědecká kniha (2012)
26.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
Funkční vzorek (2012)
27.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
28.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský patent (2012)
29.Dopravní nehody s dětskými chodci
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
30.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský užitný vzor (2012)
31.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
32.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
33.Detekce jízdní stability speciálních vozidel
Lenková, A. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
34.Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
Nepublikovaná přednáška (2011)
35.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Článek (2011)
36.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
37.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2011)
38.Biomechanické aspekty kolize chodec-vozidlo se zaměřením na dětskou populaci
Schejbalová, Z.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
39.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
40.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
41.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
42.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2010)
43.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
44.Dynamic tests: passenger car vs. child pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
45.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
46.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2010)
47.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
48.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
49.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
Umělecká výstava - salon (2008)
52.Crash test chodec-automobil kategorie M1
Schejbalová, Z. - Šotola, M. - Purš, H., - Kovandová, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
54.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
55.Polytraumata dětských chodců z hlediska pasivní bezpečnosti v dopravě
Schejbalová, Z. - Schejbalová, A.
Nepublikovaná přednáška (2007)
56.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
57.Studie k disertační práci
Schejbalová, Z.
Doktorandské minimum (2006)
58.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
59.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
Abstrakt ve sborníku (2005)
60.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
61.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
62.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
63.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
64.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
65.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
66.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
67.Modely dopravních procesů
Kovanda, J. - Schejbalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
68.Bezpečnost chodců - střet s osobním a dodávkovým automobilem
Schejbalová, Z. - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
69.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
70.Biomechanické aspekty střetu vozidla s chodcem
Schejbalová, Z. - Kovandová, H.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
Radová, Z.
2016 - 2017
VH20162017003
2.Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programů
Radová, Z.
2014 - 2015
CZ.1.07/3.2.06/05.0001
3.Využití poznatků biomechaniky a konstrukční mechaniky pro bezpečnost vozidel
Radová, Z.
2007 - 2007
CTU0715916