doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-112 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359003
E-mail:
schejzuz@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2017
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
2.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/7973847/
Stať ve sborníku
3.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
4.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
5.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
6.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), s. 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Praha: 2017
Specializovaná mapa s odborným obsahem
8.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Applied Mechanics and Materials. 2016, 821s. 456-463. ISSN 1662-7482.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
In: Engineering mechanics 2015. 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2015, s. 250-251. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid, 08.05.2014 - 09.05.2014. Ohrid: Biro za sudski vestačenija. 2014
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
Sborník
12.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
13.Vehicle to child pedestrian full scale test – sensitivity analysis to initial conditions
Radová, Z. - Lenková, A.
In: JAYAKUMAR, A., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, s. 112-117. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
14.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Test
Radová, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Deterioration, Dependability, Diagnostics 2014. Brno, 07.10.2014 - 08.10.2014. Brno: Univerzita Obrany. 2014, s. 21-28. ISBN 978-80-7231-969-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
15.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě. 303765. 14.03.2013.
Tuzemský patent
16.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), s. 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
17.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), s. 543-554. ISSN 0353-5320. Dostupné z: http://80.apps.webofknowledge.com.dialog.cvut.cz/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1PtuWhJxp2ZDV6bvTT&page=1&doc=1
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
18.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Schejbalová, Z.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2013, sv. 1. ISBN 978-3-659-49440-6.
Zahraniční vědecká kniha
19.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), s. 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
20.Detekce jízdní stability speciálních vozidel
Lenková, A. - Schejbalová, Z.
In: Sborník příspěvků z odborné konference \"Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil\". Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov, 06.11.2012 - 07.11.2012. Vyškov: Velitelství výcviku - Vojenská akademie. 2012, s. 107-111. ISBN 978-80-904625-3-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
21.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), s. 85-89. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
22.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
ČVUT v Praze. 303620. 05.12.2012.
Tuzemský patent
23.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
24.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
25.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Funkční vzorek]. 2012
Funkční vzorek
26.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, Praha, CZ. 24117. 19.07.2012.
Tuzemský užitný vzor
27.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
28.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. ExFos 2012. Brno, 20.01.2012 - 21.01.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2012, s. 59-72. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(2), s. 109-118. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
30.Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Schejbalová, Z.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2012, ISBN 978-3-8433-9488-8.
Zahraniční vědecká kniha
31.Dopravní nehody s dětskými chodci
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
In: Silniční konference 2012. Silniční konference. Plzeň, 23.10.2012 - 24.10.2012. Praha: Česká silniční společnost. 2012, s. 136-140.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
ČVUT v Praze.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
33.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), s. 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek
34.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Svět motorů. 2011, 65(12), s. 34. ISSN 0039-7016.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
35.Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
19.05.2011.
Nepublikovaná přednáška
36.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. 22840. 27.10.2011.
Tuzemský užitný vzor
37.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 22.01.2010 - 23.01.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2010, s. 59-71. ISBN 978-80-214-4037-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 48-51.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
In: 19th EVU Congress. 19th EVU Congress. Praha, 14.10.2010 - 16.10.2010. Brno: Tribun EU. 2010, s. 255-265. ISBN 978-80-7399-136-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.Biomechanické aspekty kolize chodec-vozidlo se zaměřením na dětskou populaci
Schejbalová, Z.
2010. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
41.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Soudní inženýrství. 2010, 21(5), s. 283-292. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
42.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
43.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Setkání uživatelů PULSE 2010. Setkání uživatelů PULSE 2010. Seč - Ústupky, 17.05.2010 - 20.05.2010. Praha: Spectris Praha s.r.o. 2010, s. 12-24. ISBN 978-80-904648-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
44.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV)
45.Dynamic tests: passenger car vs. child pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Marek, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), s. 163-175. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
46.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 48-54. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín, 02.04.2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2009, s. 98-107. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
In: Setkání uživatelů PULSE 2009. Setkání uživatelů PULSE 2009. Vílanec u Jihlavy, 25.05.2009 - 28.05.2009. Praha: Spectris Praha s.r.o. 2009, s. 79-86. ISBN 978-80-254-4570-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
In: Junior Forensic Brno 2009. Junior Forensic Brno 2009. Brno, 23.04.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2009, s. 39-42. ISBN 978-80-214-3822-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
50.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
Výstava. Incheba Praha spol. s r.o.. Výstaviště Holešovice, 05.03.2008 - 09.03.2008.
Umělecká výstava - salon
51.Crash test chodec-automobil kategorie M1
Schejbalová, Z. - Šotola, M. - Purš, H., - Kovandová, H.
In: Neobvyklé dopravní nehody. XIII. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2008. Brno, 06.06.2008 - 07.06.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2008, s. 15-18. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
52.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 52-56. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Polytraumata dětských chodců z hlediska pasivní bezpečnosti v dopravě
Schejbalová, Z. - Schejbalová, A.
27.10.2007.
Nepublikovaná přednáška
54.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 167-172. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDCR. 2006, VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
56.Studie k disertační práci
Schejbalová, Z.
2006. Doktorandské minimum. Praha: Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorandské minimum
57.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
2005, VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině
58.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Praha: Fakulta dopravní ČVUT. 2005, VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Praha: MDČR. 2005, VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
60.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
In: 4th International Conference Movement and Health - Proceedings. Movement and health. Olomouc, 23.11.2005 - 25.11.2005. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. 2005, s. 156-160. ISBN 80-244-1166-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
In: 4th International Conference Movement and Health - Proceedings. Movement and health. Olomouc, 23.11.2005 - 25.11.2005. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. 2005, s. 102. ISBN 80-244-1166-0.
Abstrakt ve sborníku
62.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary, 14.09.2005 - 16.09.2005. Karlovy Vary: STUŽ. 2005, s. 13-20. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
Praha: MDČR. 2005, VYZ616.007/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
64.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary, 14.09.2005 - 16.09.2005. Karlovy Vary: STUŽ. 2005, s. 13-16. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
65.Modely dopravních procesů
Kovanda, J. - Schejbalová, Z.
Praha: MŠMT. 2004, VYZ616.006/04.
Výzkumná zpráva v češtině
66.Bezpečnost chodců - střet s osobním a dodávkovým automobilem
Schejbalová, Z. - Lenk, J.
In: SVOBODA, V. a MOCKOVÁ, D., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 235-239. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. IRCOBI. Graz, 21.09.2004 - 25.09.2004. France: IRCOBI. 2004, s. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
69.Biomechanické aspekty střetu vozidla s chodcem
Schejbalová, Z. - Kovandová, H.
In: Konferencia znalcov z odboru doprava cestná s medzinárodnou účasťou. Konferencia znalcov z odboru doprava cestná s medzinárodnou účasťou. Nitra, 19.09.2003 - 20.09.2003. Žilina: Wettrans. 2003, s. 121-124.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
Radová, Z.
2016 - 2017
VH20162017003
2.Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programů
Radová, Z.
2014 - 2015
CZ.1.07/3.2.06/05.0001
3.Využití poznatků biomechaniky a konstrukční mechaniky pro bezpečnost vozidel
Radová, Z.
2007 - 2007
CTU0715916