Ing. Bc. Karel Kocián

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
Mobilní měřící laboratoř

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12BA - Bezpečnostní audit v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
5.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
8.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
9.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
10.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
11.Nejčastější rizika ovlivňující bezpečnost dopravy na vybraných silnicích I. třídy nahrazující plánovanou síť TEN-T
Kocourek, J. - Kocián, K., - Koubek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
12.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
13.Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 - Road I/35 in Liberec Region
Kocián, K. - Hájková, B., - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
14.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
15.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
16.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
20.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Analýza stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly
Kocián, K. - Čarský, J. - Moudrá, K., - Nováček, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
23.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové - zpracování bezpečnostního auditu a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR
Hradil, J. - Vébr, L. - Uhlík, M. - Slabý, P. - Eichler, F. - Kocián, K., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.Bezpečnostní audit ve fázi DÚR D11 1108 Jaroměř - Trutnov
Hradil, J. - Uhlík, M. - Eichler, F. - Slabý, P. - Kocián, K. - Kocourek, J., - Vébr, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
Software splňující podmínky RIV (2016)
31.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
32.Posudek na projekt II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka - studie
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Dopravně - inženýrská analýza návrhu řešení autobusového terminálu v Mohelnici
Kocourek, J. - Kocián, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis
Kocián, K. - Hájková, B.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
35.Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Road Safety Inspection
Kocián, K. - Hájková, B.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
36.Tram vs. Pedestrian Collisions Caused by the Pedestrian Behavior
Hájková, B. - Kocián, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
37.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
38.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
40.Přestavba křižovatky D8 x I/16 u Nové Vsi
Landa, J. - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
41.Shortened analysis of cause and process of traffic accident
Kocián, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
42.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
43.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
44.Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny
Krpešová, K. - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
45.Analysis of traffic accidents on the speedway R46
Kocián, K.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
46.Problematika dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
Smilek, P. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
47.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
48.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
49.Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K.
Diplomová práce (2012)
50.Hodnocení bezpečnostní úrovně silnic v ČR dle EURORAP
Kocián, K.
Abstrakt ve sborníku (2012)
51.Analýza nehodovosti na R 46
Dvořák, J. - Kocián, K., - Junek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.