Ing. Alžběta Lenková

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Vehicle stability - information and regulation systems
Lenková, A. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
4.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Jízdní dynamika dopravních prostředků, její měření a využití (Fahrdynamik von Verkehrsmitteln, seine Messung und Verwendung)
Nouzovský, L. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
6.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
7.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
8.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
9.Vehicle to child pedestrian full scale test – sensitivity analysis to initial conditions
Radová, Z. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
10.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Automobilové černé skříňky - problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost
Lenková, A. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
12.Jízdní kola, jejich stav a bezpečnostní výbava
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Novotný, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
13.Safety Elements of Bicycles and Definition of a Sitting Triangle
Nouzovský, L. - Novotný, M., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
14.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
15.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
18.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Detekce jízdní stability nákladních vozidel
Lenková, A. - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
20.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
21.Stabilita nákladních vozidel proti převrácení
Lenková, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
22.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
23.Detekce jízdní stability speciálních vozidel
Lenková, A. - Schejbalová, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
24.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
25.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
Abstrakt ve sborníku (2012)
26.Dopravní nehody s dětskými chodci
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
27.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
28.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
29.Stabilita proti převrácení - dynamický model návěsové soupravy zohledňující excentricitu a pohyblivost těžiště
Kvášová, A.
Článek (2011)
30.Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
Nepublikovaná přednáška (2011)
31.Dynamic tests: passenger car vs. child pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
32.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
33.Detekce podmínek stability vozidla
Kvášová, A.
Diplomová práce (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zkoumání trajektorie pohybu cyklistů a vliv různých faktorů na ni
Lenková, A.
2013 - 2014
SGS13/157/OHK2/2T/16