Ing. Alžběta Lenková

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 30-34. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 244-252. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
3.Jízdní dynamika dopravních prostředků, její měření a využití (Fahrdynamik von Verkehrsmitteln, seine Messung und Verwendung)
Nouzovský, L. - Lenková, A.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
4.Vehicle stability - information and regulation systems
Lenková, A. - Nouzovský, L.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
5.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
6.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 54. ISBN 978-80-214-4935-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
7.Vehicle to child pedestrian full scale test – sensitivity analysis to initial conditions
Radová, Z. - Lenková, A.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 112-117. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
8.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
9.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
10.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Jízdní kola, jejich stav a bezpečnostní výbava
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Novotný, M.
In: Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-214-4704-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
12.Automobilové černé skříňky - problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost
Lenková, A. - Schmidt, D.
In: ExFoS 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. pp. 246-252. ISBN 978-80-214-4675-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
13.Safety Elements of Bicycles and Definition of a Sitting Triangle
Nouzovský, L. - Novotný, M., - Lenková, A.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 405-411. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
14.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
15.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
16.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
18.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Detekce jízdní stability nákladních vozidel
Lenková, A. - Schmidt, D.
Silnice železnice. 2012, 7(5), 85-87. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
20.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(2), 109-118. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
21.Detekce jízdní stability speciálních vozidel
Lenková, A. - Schejbalová, Z.
In: Sborník příspěvků z odborné konference \"Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil\". Vyškov: Velitelství výcviku - Vojenská akademie, 2012, pp. 107-111. ISBN 978-80-904625-3-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
22.Stabilita nákladních vozidel proti převrácení
Lenková, A.
In: Sborník příspěvků JuFoS. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 76-79. ISBN 978-80-214-4485-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
23.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 59-72. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
24.Dopravní nehody s dětskými chodci
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 136-140.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
25.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
26.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012. pp. 23.
Abstrakt ve sborníku (2012)
27.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
Soudní inženýrství. 2011, 22(2-3), 130-138. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
28.Stabilita proti převrácení - dynamický model návěsové soupravy zohledňující excentricitu a pohyblivost těžiště
Kvášová, A.
Znalectvo. 2011, 12(1), 12-16. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
29.Střet osobního automobilu s dětským chodcem - zkoušky a analýza
Kvášová, A. - Frydrýn, M., - Marek, Z.
In: XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2011. pp. 171-177. ISBN 978-80-214-4238-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
30.Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
[Unpublished Lecture] Regionservis společnost s r.o.. 2011-05-19.
Nepublikovaná přednáška (2011)
31.Dynamic tests: passenger car vs. child pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Marek, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), 163-175. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
32.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 48-51.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
33.Detekce podmínek stability vozidla
Kvášová, A.
Praha: 2009. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zkoumání trajektorie pohybu cyklistů a vliv různých faktorů na ni
Lenková, A.
2013 - 2014
SGS13/157/OHK2/2T/16