Ing. Bc. Kateřina Mičunková

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
2.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Metody pro bezkontaktní měření textury povrchu vozovky (Methoden für die Kontaktlose Messung von Textur der Fahrbahndecke)
Mičunková, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
4.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Evaluation of skid resistance on different pavement surfaces
Mičunková, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
6.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2015)
7.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
Pořádání konference (2015)
8.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
9.Determination of Skid Resistance by Using 3D Scanning
Mičunková, K. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
10.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
12.The Use of Non-Contact 3D Scanning of Pavement Surface in Traffic Accident Analysis
Mičunková, K. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
13.Možnosti využití graficko-početní metody pro analýzu rozhledových poměrů na přechodu pro chodce
Bečicová, R. - Mičunková, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
14.Možnost využití znalecké analýzy ke zjištění rozhledových poměrů na přechodu pro chodce
Bečicová, R. - Mičunková, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
15.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Kocián, K. - Krpešová, K., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
16.Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46
Frydrýn, M. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
17.Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny
Krpešová, K. - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
18.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
19.Problematika dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly
Smilek, P. - Kocián, K., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K.
2015 - 2015
SVK 43/15/F6