info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Bc. Kateřina Mičunková

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
micunkova@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S