doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-114 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359020
E-mail:
sachljin@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Zákonné ustanovení, které neplatí
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
6.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
7.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
8.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
9.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
10.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
11.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
12.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
13.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
14.K ohledání v souvislosti s dopravními nehodami
Šachl, J.
Článek (2012)
15.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
16.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
17.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
Abstrakt ve sborníku (2012)
18.Výsadba stromů podél nových stezek pro cyklisty
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
19.Přednost v jízdě vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
20.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Článek (2011)
21.Kdo řídil vozidlo v době nehody
Šachl, J.
Článek (2010)
22.Jiný mechanismus décollement
Strejc, P. - Šachl, J. - Vlčková, A. - Dressler, J., - Vajtr, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
23.Jak snížit riziko nehod na železničních přejezdech
Šachl, J. - Rovenský, P., - Rendl, T.
Článek (2010)
24.Pro bezpečnější silnice
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
25.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
26.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
27.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
28.Poranění od bezpečnostního pásu anebo popálení od airbagu?
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
29.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
30.Rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
31.Znaky fingovaných dopravních nehod
Šachl, J.
Článek (2009)
32.Další rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
33.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
34.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
35.Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
36.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
38.Aktivita advokátů
Šachl, J. - Šulc, V.
Článek (2007)
39.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
40.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
41.Co přinese zvýšení rychlosti na dálnici
Šachl, J.
Článek (2007)
42.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
43.Co se může stát
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
44.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
45.Amnézie a vlivy problematizující hodnotu výpovědí po dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
46.Dopravní nehody z pohledu soudního znalce
Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
47.Meze možností znalecké analýzy dopravních nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Článek (2004)
48.Amnézie při dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
49.Zajišťování stop brzdění vozidel při šetření dopravních nehod
Plachý, R. - Kaplánek, A., - Šachl, J.
Článek (2003)
50.Značky "Dej přednost v jízdě" lze umísťovat viditelněji
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
51.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Článek (2003)
52.Zvláštnosti stop na místech dopravních nehod
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
53.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Článek (2003)
54.Určení viditelnosti v době činu
Šachl, J.
Článek (2002)
55.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod - II. část
Šachl, J.
Článek (2001)
56.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod -I.část
Šachl, J.
Článek (2001)
57.Pasivní bezpečnost silnic - Dopravní značky, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
58.Pasivní bezpečnost silnic - Reklamy, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
59.Pasivní bezpečnost silnic-Stromy,jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
60.Etika a objektivita znalce
Šachl, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.