covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.

Garant předmětů v doktorském studiu:

22MPN - Modelování příčin a procesů dopravních nehod

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22PRES - Prevence silničních nehod
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2017, 28(4), 188-194. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
[Research Report] 2016. Report no. 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
[Research Report] 2016. Report no. 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
4.Zákonné ustanovení, které neplatí
Šachl, J.
In: Dopravní snídaně s Besipem 2015. Ostrava: RSE Project s.r.o., 2015. pp. 18-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
5.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2015. Report no. 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
6.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 272-282. ISBN 978-80-214-4852-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
7.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
8.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
9.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 61-70. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
10.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
11.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
12.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
13.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
14.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě, 2012. pp. 123-133. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
15.Výsadba stromů podél nových stezek pro cyklisty
Šachl, J.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 55.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
16.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
17.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha: CityPlan s.r.o., 2012. pp. 23.
Abstrakt ve sborníku (2012)
18.K ohledání v souvislosti s dopravními nehodami
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2012, 56(3), 38-45.
Článek (2012)
19.Přednost v jízdě vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí
Šachl, J.
In: Silniční konference 2011. Praha: Agentura Viaco, 2011. pp. 140-147.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
20.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek (2011)
21.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2010, 21(2), 59-64. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
22.Jiný mechanismus décollement
Strejc, P. - Šachl, J. - Vlčková, A. - Dressler, J., - Vajtr, D.
Česko - slovenská patologie, Soudní Lékařství. 2010, 46(4), 51-53. ISSN 1210-7875.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
23.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
In: Pokroky v kriminalistice. Praha: Policejní akademie, 2010. ISBN 978-80-7251-332-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
24.Pro bezpečnější silnice
Šachl, J.
In: Sborník konference Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Praha: CityPlan s.r.o., 2010.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
25.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
26.Kdo řídil vozidlo v době nehody
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2010, 54(5), 29-37.
Článek (2010)
27.Jak snížit riziko nehod na železničních přejezdech
Šachl, J. - Rovenský, P., - Rendl, T.
Zpravodaj pro autoškoly. 2010,(21), 3-5.
Článek (2010)
28.Rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
In: Nové dopravně-inženýrské metody v projektování, inženýrské a realizační činnosti na pozemních komunikacích. Brno: Česká silniční společnost, pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s., 2009. pp. 135-144. ISBN 978-80-02-02147-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
29.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2009. pp. 367-372. ISBN 978-80-214-3808-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
30.Další rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
In: Sborník odborné konference se zahraniční účastí Pozemní komunikace 2009. Praha: Katedra silničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04369-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
31.Poranění od bezpečnostního pásu anebo popálení od airbagu?
Šachl, J.
In: Sborník příspěvků XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 25-33. ISBN 978-80-214-3915-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
32.Znaky fingovaných dopravních nehod
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2009, 53(1), 50-56.
Článek (2009)
33.Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic
Šachl, J.
Silniční obzor. 2008, 69(11), 299-302. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
34.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2008. pp. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
35.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
36.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
In: Sborník III. konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2008. pp. 19-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
37.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
38.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Co přinese zvýšení rychlosti na dálnici
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2007, 51(3), 39-40.
Článek (2007)
40.Aktivita advokátů
Šachl, J. - Šulc, V.
Kriminalistický sborník. 2007, 51(1), 21-30.
Článek (2007)
41.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
42.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006,(2), 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
43.Co se může stát
Šachl, J.
Silniční obzor. 2005, 66(5), 137-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
44.Amnézie a vlivy problematizující hodnotu výpovědí po dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
Kriminalistika. 2005,(1), 51-53. ISSN 1210-9150.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
45.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
46.Amnézie při dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
In: Pokroky v kriminalistice : sborník odborných sdělení z mezinárodní konference konané ve dnech 22.9.-23.9.2004. Praha: Policejní akademie, 2004. pp. 241-246. ISBN 80-7251-171-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
47.Dopravní nehody z pohledu soudního znalce
Šachl, J.
In: Sborník konference V.dopravně inženýrské dny. Praha: Česká silniční společnost, 2004. pp. 50-55. ISBN 80-02-01642-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
48.Meze možností znalecké analýzy dopravních nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Kriminalistický sborník. 2004, 48(1), 35-37.
Článek (2004)
49.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Znalectvo. 2003, 8(1-2), 12-15. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
50.Značky "Dej přednost v jízdě" lze umísťovat viditelněji
Šachl, J.
Silniční obzor. 2003, 64(2), 35-36. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
51.Zvláštnosti stop na místech dopravních nehod
Šachl, J.
Soudní inženýrství. 2003, 13(6), 313-316. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
52.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Znalec. 2003, 13(2), 16-19.
Článek (2003)
53.Zajišťování stop brzdění vozidel při šetření dopravních nehod
Plachý, R. - Kaplánek, A., - Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2003, 47(4), 46-50.
Článek (2003)
54.Určení viditelnosti v době činu
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2002, 46(2), 45-49.
Článek (2002)
55.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod -I.část
Šachl, J.
Znalec. 2001, 11(1), 7-14.
Článek (2001)
56.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod - II. část
Šachl, J.
Znalec. 2001, 11(3), 15-21.
Článek (2001)
57.Pasivní bezpečnost silnic - Reklamy, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(10), 228. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
58.Pasivní bezpečnost silnic - Dopravní značky, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(9), 195-196. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
59.Pasivní bezpečnost silnic-Stromy,jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(12), 291-292. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
60.Etika a objektivita znalce
Šachl, J.
Soudní inženýrství. 1999, 10(1), 19-20. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.