doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-114 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359020
E-mail:
sachljin@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2017, 28(4), s. 188-194. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
2.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Ostrava: Krajské řediteství policie Moravskoslezského kraje. 2016, 0105-01/16/16122/1611.
Výzkumná zpráva v češtině
3.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Praha: Ministerstvo obrany ČR. 2016, 0111-02/16/16122/1615.
Výzkumná zpráva v češtině
4.Zákonné ustanovení, které neplatí
Šachl, J.
In: Dopravní snídaně s Besipem 2015. Dopravní snídaně s Besipem 2015. Praha, 15.12.2015. Ostrava: RSE Project s.r.o.. 2015, s. 18-19.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
5.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Na Baních 1535, 156 00: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2015, 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině
6.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
28.pluku 29a, 100 83 Praha 10: Obvodní soud pro Prahu 9. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
7.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
8.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2014. ExFoS 2014. Brno, 24.01.2014 - 25.01.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2014, s. 272-282. ISBN 978-80-214-4852-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
9.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Na Pankráci 56, 14505 Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
10.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
tř. Legionářů 9a, 587 26 JIHLAVA: Okresní soud v Jihlavě. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
11.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 61-70. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
12.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Na Baních 1535, 156 00 PRAHA - Zbraslav: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
13.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Karmelitská 19, 118 15 PRAHA 1: Okresní soud Praha-západ. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
14.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
In: Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Dopravní nehodovost a návrh opatření na její eliminaci. Jihlava, 28.11.2012 - 29.11.2012. Jihlava: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě. 2012, s. 123-133. ISBN 978-80-260-3621-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
15.Výsadba stromů podél nových stezek pro cyklisty
Šachl, J.
In: Silniční konference 2012. Silniční konference. Plzeň, 23.10.2012 - 24.10.2012. Praha: Česká silniční společnost. 2012, s. 55.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
16.K ohledání v souvislosti s dopravními nehodami
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2012, 56(3), s. 38-45.
Článek
17.Pevné překážky v křižovatkách
Šachl, J. - Schmidt, D., - Lenková, A.
In: HAVLÍČEK, T., ed. Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Bezpečná dopravní infrastruktura 2012. Praha, 27.11.2012 - 28.11.2012. Praha: CityPlan s.r.o.. 2012, s. 23.
Abstrakt ve sborníku
18.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Na Poříčí 20, 112 97 PRAHA 1: Okresní soud Praha-východ. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
19.Přednost v jízdě vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí
Šachl, J.
In: Silniční konference 2011. Silniční konference 2011. Zlín, 11.10.2011 - 12.10.2011. Praha: Agentura Viaco. 2011, s. 140-147.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
20.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), s. 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek
21.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
In: Pokroky v kriminalistice. Pokroky v kriminalistice. Praha, 15.09.2010 - 16.09.2010. Praha: Policejní akademie. 2010, ISBN 978-80-7251-332-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Soudní inženýrství. 2010, 21(2), s. 59-64. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
23.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2010, ISBN 978-80-01-04638-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
24.Jak snížit riziko nehod na železničních přejezdech
Šachl, J. - Rovenský, P., - Rendl, T.
Zpravodaj pro autoškoly. 2010, 0(21), s. 3-5.
Článek
25.Pro bezpečnější silnice
Šachl, J.
In: Sborník konference Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Jiný mechanismus décollement
Strejc, P. - Šachl, J. - Vlčková, A. - Dressler, J., - Vajtr, D.
Česko - slovenská patologie, Soudní Lékařství. 2010, 46(4), s. 51-53. ISSN 1210-7875.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
27.Kdo řídil vozidlo v době nehody
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2010, 54(5), s. 29-37.
Článek
28.Další rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
In: Sborník odborné konference se zahraniční účastí Pozemní komunikace 2009. Pozemní komunikace 2009. Praha, 11.06.2009. Praha: Katedra silničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04369-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Poranění od bezpečnostního pásu anebo popálení od airbagu?
Šachl, J.
In: Sborník příspěvků XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod. XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod. Brno, 06.06.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 2009, s. 25-33. ISBN 978-80-214-3915-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
30.Znaky fingovaných dopravních nehod
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2009, 53(1), s. 50-56.
Článek
31.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. XVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, 23.01.2009 - 24.01.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2009, s. 367-372. ISBN 978-80-214-3808-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Rezervy v prevenci silničních nehod
Šachl, J.
In: Nové dopravně-inženýrské metody v projektování, inženýrské a realizační činnosti na pozemních komunikacích. X. dopravně-inženýrské dny. Mikulov, 03.06.2009 - 04.06.2009. Brno: Česká silniční společnost, pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s.. 2009, s. 135-144. ISBN 978-80-02-02147-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
33.Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic
Šachl, J.
Silniční obzor. 2008, 69(11), s. 299-302. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
34.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: JACURA, M., JÍROVÁ, J., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 285-290. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2008
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
36.Rezervy v prevenci dopravních nehod
Šachl, J. - Schmidt, D.
In: Sborník III. konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. III.Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky. Praha, 20.11.2008. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut. 2008, s. 19-23.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
In: Neobvyklé dopravní nehody. XIII. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2008. Brno, 06.06.2008 - 07.06.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2008, s. 21-22. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
In: Sborník příspěvků XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. XVI.konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno, 26.01.2007 - 27.01.2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2007, ISBN 978-80-7204-491-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Aktivita advokátů
Šachl, J. - Šulc, V.
Kriminalistický sborník. 2007, 51(1), s. 21-30.
Článek
40.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
41.Co přinese zvýšení rychlosti na dálnici
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2007, 51(3), s. 39-40.
Článek
42.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Soudní inženýrství. 2006, 0(2), s. 83-89. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
43.Amnézie a vlivy problematizující hodnotu výpovědí po dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
Kriminalistika. 2005, 0(1), s. 51-53. ISSN 1210-9150.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
44.Co se může stát
Šachl, J.
Silniční obzor. 2005, 66(5), s. 137-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
45.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
2005, VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině
46.Meze možností znalecké analýzy dopravních nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Kriminalistický sborník. 2004, 48(1), s. 35-37.
Článek
47.Dopravní nehody z pohledu soudního znalce
Šachl, J.
In: Sborník konference V.dopravně inženýrské dny. V.dopravně inženýrské dny. Mikulov, 02.06.2004 - 03.06.2004. Praha: Česká silniční společnost. 2004, s. 50-55. ISBN 80-02-01642-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Amnézie při dopravních nehodách
Šachl, J. - Strejc, P.
In: Pokroky v kriminalistice : sborník odborných sdělení z mezinárodní konference konané ve dnech 22.9.-23.9.2004. Mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice. Praha, 22.09.2004 - 23.09.2004. Praha: Policejní akademie. 2004, s. 241-246. ISBN 80-7251-171-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Zajišťování stop brzdění vozidel při šetření dopravních nehod
Plachý, R. - Kaplánek, A., - Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2003, 47(4), s. 46-50.
Článek
50.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Znalectvo. 2003, 8(1-2), s. 12-15. ISSN 1335-1133.
Článek
51.Značky "Dej přednost v jízdě" lze umísťovat viditelněji
Šachl, J.
Silniční obzor. 2003, 64(2), s. 35-36. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
52.Meze možností znalecké analýzy
Šachl, J. - Šachl, J., - Rábek, V.
Znalec. 2003, 13(2), s. 16-19.
Článek
53.Zvláštnosti stop na místech dopravních nehod
Šachl, J.
Soudní inženýrství. 2003, 13(6), s. 313-316. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
54.Určení viditelnosti v době činu
Šachl, J.
Kriminalistický sborník. 2002, 46(2), s. 45-49. Dostupné z: http://mvcr.cz/policie/ku/index.html
Článek
55.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod - II. část
Šachl, J.
Znalec. 2001, 11(3), s. 15-21.
Článek
56.Adheze pneumatik ve znalecké analýze dopravních nehod -I.část
Šachl, J.
Znalec. 2001, 11(1), s. 7-14.
Článek
57.Pasivní bezpečnost silnic - Reklamy, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(10), s. 228. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
58.Pasivní bezpečnost silnic-Stromy,jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(12), s. 291-292. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
59.Pasivní bezpečnost silnic - Dopravní značky, jako pevné překážky na silnicích
Šachl, J.
Silniční obzor. 2000, 61(9), s. 195-196. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
60.Etika a objektivita znalce
Šachl, J.
Soudní inženýrství. 1999, 10(1), s. 19-20. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.