Ing. Jakub Nováček

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-221 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353212
E-mail:
jakub.novacek@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje
Svatý, Z. - Mičunek, T., - Nováček, J.
Soudní inženýrství. 2020, 31(1), 9-16. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Základní souhrn principů Metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací
Kocourek, J. - Nováček, J. - Tesař, J., - Novák, T.
Silniční obzor. 2020, 81(5), 124-129. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
3.Funkce EDR a systémy pro čtení nehodových dat
Kostěncová, V. - Nouzovský, L., - Nováček, J.
In: Technika moderních vozidel ve vztahu k objasňování dopravních nehod. PROPERUS s.r.o., 2020. p. 353-396. ISBN 978-80-904944-3-5.
Kapitola v jiné knize česky (2020)
4.Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje
Svatý, Z. - Mičunek, T., - Nováček, J.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 228-237. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
5.Evaluation of Traffic Safety at the Through Roads Within Built-up Areas
Kohout, T. - Nováček, J., - Vrtal, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 151-157. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
6.Analysis of Passive Safety of the Road Safety Systems on I. Class Roads
Šimková, T. - Kohout, T. - Vrtal, P., - Nováček, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 158-163. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
7.Verification of the Transit of Fire-fighting Vehicles in Relation to the Servicing of a Specific Territory
Vrtal, P. - Šimková, T. - Kohout, T., - Nováček, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 195-201. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
8.Verification of the Severity of Safety Deficits Identified on the Road Restraint Systems
Nováček, J. - Vrtal, P. - Kohout, T., - Šimková, T.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 164-170. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
9.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
[Research Report] Libštát: Městys Libštát, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Katalog zádržných zařízení vyskytujících se na primární silniční síti ČR
Nováček, J.
2020 - 2022
SGS20/199/OHK2/3T/16