Ing. Tomáš Kohout

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Evaluation of Traffic Safety at the Through Roads Within Built-up Areas
Kohout, T. - Nováček, J., - Vrtal, P.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 151-157. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Analysis of Passive Safety of the Road Safety Systems on I. Class Roads
Šimková, T. - Kohout, T. - Vrtal, P., - Nováček, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 158-163. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
3.Verification of the Severity of Safety Deficits Identified on the Road Restraint Systems
Nováček, J. - Vrtal, P. - Kohout, T., - Šimková, T.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 164-170. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
4.Verification of the Transit of Fire-fighting Vehicles in Relation to the Servicing of a Specific Territory
Vrtal, P. - Šimková, T. - Kohout, T., - Nováček, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 195-201. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.