info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Tomáš Kohout

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-224 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353216
E-mail:
kohout@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - student / FD
člen hospodářské komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Dopravní systémy a technika
Kód programu:
P1041D040003
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S