RNDr. Ing. Jindřich Šachl, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11FYZ - Fyzika

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
Šachl, J. - Šachl, J., - Frydrýn, M.
In: ExFoS 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 272-282. ISBN 978-80-214-4852-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.