info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Základy dopravního inženýrství

Kód předmětu:
12ZYDI
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
1 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Bc. Jan Kruntorád (cvičící)
Ing. Václav Lauda (cvičící)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Andreas Papadopulos (cvičící)
Ing. Nikol Richterová (cvičící)
Garantující katedra:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Klíčová slova:
doprava v území, územní plánování, dopravní inženýrství, dopravní průzkumy, pozemní komunikace, městská hromadná doprava, prognóza dopravy, doprava a životní prostředí, bezpečnost dopravy
Anotace:
Role dopravy v územním plánování. Základní pojmy dopravního inženýrství. Dopravní průzkumy a prognóza dopravy. Úvod do problematiky pozemních komunikací, městské hromadné dopravy. Negativní dopady dopravy na životní prostředí a bezpečnost.
Cíle:
Seznámení s jednotlivými druhy dopravy a se zásadami navrhování dopravních staveb. Úvod do územního plánování. Negativní vlivy dopravy.