info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Bc. Jan Kruntorád

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
E-mail:
kruntjan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy (cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Dynamická opto-akustická metoda hodnocení emisní hlučnosti železničního svršku
řešitel: Javořík, T.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Kruntorád, J. - Týfa, L.
2022 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim
řešitel: Kruntorád, J.
spoluřešitelé: Jíšová, J. - Kočárková, D. - Týfa, L.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/137/OHK2/2T/16