info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Bc. Jan Kruntorád

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
E-mail:
kruntjan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Pracoviště:
Katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy (cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S