Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-418 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357984
+420-721195169
E-mail:
carska@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nedostatky a chyby při realizaci zpomalovacích prahů
Čarská, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.21-st International Workshop City & Traffic
Čarská, Z. org. - Smíšek, O. org.
Pořádání workshopu (2016)
3.Světelně řízené okružní křižovatky jako bezpečnější varianta řízených křižovatek
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
4.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
Software splňující podmínky RIV (2010)
5.Omezení rozhledu a tvar úrovňové křižovatky
Čarská, Z. - Coufal, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
6.Účinnost okružních křižovatek v závislosti na stavebním uspořádání
Čarská, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
7.Tvar okružních křižovatek a jejich nehodovost
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
8.Tvar křižovatky ve vztahu k nehodovosti
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
9.Různá účinnost zpomalovacích prvků
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
10.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
Technická zpráva (2009)
11.Porovnání účinku různých prvků zklidňování dopravy
Čarská, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
12.Nedostatky v provádění orientačních a bezpečnostních prvků pro zrakově postižené
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
13.Tvorba překladového slovníku dopravně inženýrských pojmů
Čarská, Z. - Bala, V., - Michlová, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
14.Elektronický anglicko-český a česko-anglický dopravní slovník
Čarská, Z. - Bala, V., - Michlová, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Intersection Geometric Design and Drivers´ View from Vehicles
Čarská, Z. - Coufal, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
16.Personal Vehicle Occupancy in Relation to the Season, the Day of Week and the Hour of Day
Čarská, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
17.The Road Accidents and the Angle between Crossroad Legs
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
18.Obsazenost motorových vozidel ve vztahu k analýze dopravní nehodovosti
Čarská, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
19.Optimalizace stavebních a dopravních podmínek na křižovatkách z hlediska nehodovosti
Čarská, Z.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
20.Nauji mažu žiediniu sankryžu projektavimo metmenys ir idiegimo patirtis Čekijoje
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
21.Eismo ivykiu analize nereguliuojamose sankryžose Pragoje
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
22.New Guidelines for Small Roundabouts and Experiences with their Realization in the Czech Republic
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
23.The Accident Analysis of Non-signalized Level Intersections in Prague
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
24.Technické předpisy v Nizozemí
Čarská, Z. - Laube, Z.
Technická zpráva (2002)
25.Cycling Transport in Czech Republic - Guidelines, Norms, Their Insufficiency and Examples of Practice
Čarská, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
26.Main Features and News of Czech Technical Guidelines for Small Roundabouts
Čarská, Z.
Nepublikovaná přednáška (2001)
27.Bezpečnost silničního provozu
Slabý, P. - Čarská, Z., - Libák, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
28.Transport Engineering Analysis of Road Accidents
Slabý, P. - Čarská, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
29.Transport Engineering Analysis and Possibilities Eliminating Accident Localities
Čarská, Z. - Slabý, P. - Karlický, P., - Hála, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
30.Transport Engineering Analysis and Possibilities of Eliminating Accident Localites
Slabý, P. - Hála, M. - Karlický, P., - Čarská, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
31.Prognóza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách prostřednictvím záznamu skoro nehod
Čarská, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
32.Okružní křižovatky - výzkum kapacity, bezpečnosti a projekčních prvků
Jirava, P. - Čarská, Z., - Čarský, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
33.Estimation of Accient Rate at Signalized Intersection
Čarská, Z.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historie silniční dopravy
Čarská, Z.
2012 - 2012
767/2012
2.Elektronický jazykový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z.
2009 - 2009
1429/2009
3.Elektronický jazykový slovník dopravně inženýrských pojmů
Čarská, Z.
2007 - 2007
1345