info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-418 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357984
+420-721195169
E-mail:
carska@fd.cvut.cz

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12TEAP - Teorie provozu na pozemních komunikacích (cvičící)
12Y2MD - Metody regulace a prognózy dopravy (přednášející, cvičící)
12Y2ZK - Zklidňování dopravy (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)
15W2HS - Historie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
15Y2HS - Historie silniční dopravy (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Nikol Dousková
Ing. David Hudec
Ing. Denis Liutov

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Identifikace nehodových lokalit na dopravní infrastruktuře s ohledem na pohyb složek IZS
řešitel: Dousková, N.
spoluřešitelé: Kletečková, K. - Kumpošt, P. - Čarská, Z.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/136/OHK2/2T/16
2.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
řešitel: Padělek, T.
spoluřešitelé: Duda, V. - Kocourek, J. - Kumpošt, P. - Kumpoštová, J. - Tesař, M. - Čarská, Z.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/154/OHK2/2T/16
3.Historie silniční dopravy
řešitel: Čarská, Z.
2012 - 2012
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 767/2012
4.Elektronický jazykový slovník dopravních pojmů
řešitel: Čarská, Z.
2009 - 2009
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 1429/2009
5.Elektronický jazykový slovník dopravně inženýrských pojmů
řešitel: Čarská, Z.
2007 - 2007
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 1345