Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-418 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357984
+420-721195169
E-mail:
carska@fd.cvut.cz

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nedostatky a chyby při realizaci zpomalovacích prahů
Čarská, Z.
Silniční obzor. 2018, 79(5), 126-129. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.21-st International Workshop City & Traffic
Čarská, Z. org. - Smíšek, O. org.
[Workshop Hosting] 2016.
Pořádání workshopu (2016)
3.Světelně řízené okružní křižovatky jako bezpečnější varianta řízených křižovatek
Čarská, Z.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 23-28. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
4.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
5.Účinnost okružních křižovatek v závislosti na stavebním uspořádání
Čarská, Z.
Silnice železnice. 2010, 5(4/2010), 64-69. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
6.Omezení rozhledu a tvar úrovňové křižovatky
Čarská, Z. - Coufal, J.
Silnice železnice. 2010, 5(3/2010), 78-81. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
7.Tvar okružních křižovatek a jejich nehodovost
Čarská, Z.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2010. pp. 122-127. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
8.Tvar křižovatky ve vztahu k nehodovosti
Čarská, Z.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2009. pp. 46-49. ISBN 978-80-232-0303-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
9.Různá účinnost zpomalovacích prvků
Čarská, Z.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
10.Analýza rizik variant vedení Městského okruhu a Libeňské spojky v úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka
Přibyl, P. - Čarská, Z., - Neubergová, K.
[Technical Report] 2009. Report no. 11/2009.
Technická zpráva (2009)
11.Porovnání účinku různých prvků zklidňování dopravy
Čarská, Z.
Inžinierske stavby. 2008, 56(4), 42-44. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
12.Elektronický anglicko-český a česko-anglický dopravní slovník
Čarská, Z. - Bala, V., - Michlová, S.
In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, pp. 405-406. ISBN 80-85645-59-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
13.Tvorba překladového slovníku dopravně inženýrských pojmů
Čarská, Z. - Bala, V., - Michlová, S.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 39-40. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
14.Nedostatky v provádění orientačních a bezpečnostních prvků pro zrakově postižené
Čarská, Z.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky s.r.o., 2008. pp. 46-51. ISBN 978-80-232-0292-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
15.Intersection Geometric Design and Drivers´ View from Vehicles
Čarská, Z. - Coufal, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
16.Personal Vehicle Occupancy in Relation to the Season, the Day of Week and the Hour of Day
Čarská, Z.
In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2005. Prague: Czech Technical University, 2005. pp. 1100-1101. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
17.The Road Accidents and the Angle between Crossroad Legs
Čarská, Z.
In: Environmental Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2005. pp. 931-935. ISBN 9986-05-858-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
18.Obsazenost motorových vozidel ve vztahu k analýze dopravní nehodovosti
Čarská, Z.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 5-10. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
19.Optimalizace stavebních a dopravních podmínek na křižovatkách z hlediska nehodovosti
Čarská, Z.
Praha: Defense date 2004-02-13. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
20.Eismo ivykiu analize nereguliuojamose sankryžose Pragoje
Čarská, Z.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. pp. 75. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
21.Nauji mažu žiediniu sankryžu projektavimo metmenys ir idiegimo patirtis Čekijoje
Čarská, Z.
In: 5-osios Tarptautines komferencijos "Aplinkos inžinerija" Programa ir santraukos. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. pp. 73. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2002)
22.The Accident Analysis of Non-signalized Level Intersections in Prague
Čarská, Z.
In: 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2002. pp. 181. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
23.New Guidelines for Small Roundabouts and Experiences with their Realization in the Czech Republic
Čarská, Z.
In: 5th International Conference "Environmental Engineering" Program and abstracts. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2002. pp. 179. ISBN 9986-05-524-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
24.Technické předpisy v Nizozemí
Čarská, Z. - Laube, Z.
[Technical Report] 2002. Report no. 1.
Technická zpráva (2002)
25.Cycling Transport in Czech Republic - Guidelines, Norms, Their Insufficiency and Examples of Practice
Čarská, Z.
In: Velo-city 2001 - 12th International Bicycle Planning Conference. Brussels: European Cyclists´ Federation (ECF), 2001. pp. 56.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
26.Main Features and News of Czech Technical Guidelines for Small Roundabouts
Čarská, Z.
[Unpublished Lecture] STU Bratislava,Stav.fakulta. 2001-07-17.
Nepublikovaná přednáška (2001)
27.Bezpečnost silničního provozu
Slabý, P. - Čarská, Z., - Libák, R.
In: Přínosy XXI. světového silničního kongresu. Praha: Česká silniční společnost, 2000, pp. 128-137.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
28.Transport Engineering Analysis of Road Accidents
Slabý, P. - Čarská, Z.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 619. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
29.Transport Engineering Analysis and Possibilities of Eliminating Accident Localites
Slabý, P. - Hála, M. - Karlický, P., - Čarská, Z.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 428.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
30.Transport Engineering Analysis and Possibilities Eliminating Accident Localities
Čarská, Z. - Slabý, P. - Karlický, P., - Hála, M.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 428.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
31.Prognóza nehodovosti na světelně řízených křižovatkách prostřednictvím záznamu skoro nehod
Čarská, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. J04/98:210000025.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)
32.Okružní křižovatky - výzkum kapacity, bezpečnosti a projekčních prvků
Jirava, P. - Čarská, Z., - Čarský, J.
In: Celostátní konference technických univerzit a průmyslu TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 279-280.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
33.Estimation of Accient Rate at Signalized Intersection
Čarská, Z.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 93-94.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Historie silniční dopravy
Čarská, Z.
2012 - 2012
767/2012
2.Elektronický jazykový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z.
2009 - 2009
1429/2009
3.Elektronický jazykový slovník dopravně inženýrských pojmů
Čarská, Z.
2007 - 2007
1345