info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357982
E-mail:
novotvo4@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
www.vojtechnovotny.cz
Osobní email
vojtechnovotny@gmail.com

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Nikol Dousková

Vedoucí studentského projektu:

PREFOS
  12X1PE - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky území
řešitel: Hájek, K.
spoluřešitelé: Brynda, F. - Lauda, V. - Novotný, V. - Souček, M.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/025/OHK1/1T/11
2.Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD
řešitel: Novotný, V.
spoluřešitel: Kočárková, D.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/105/OHK2/1T/16
3.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
řešitel: Jacura, M.
spoluřešitelé: Havlena, O. - Javořík, T. - Kočárková, D. - Novotný, I. - Novotný, V.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/170/OHK2/2T/16