Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357982
E-mail:
novotvo4@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
www.vojtechnovotny.cz
Osobní email
VojtechNovotny@gmail.com

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
12OMHD - Organizace a řízení městské hromadné dopravy
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Novotný, V., - Jíšová, J.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
2.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D. - Jíšová, J., - Novotný, V.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku (2019)
3.Proč má veřejná správa podporovat preferenci veřejné dopravy?
Novotný, V.
[Unpublished Lecture] PMDP, a.s.. 2019-04-10.
Nepublikovaná přednáška (2019)
4.Stavební řešení zastávek veřejné dopravy dle Standardu zastávek PID
Novotný, V. - Maléř, Č.
In: Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Brněnské komunikace a.s., 2018. p. 70-81. ISBN 978-80-270-3445-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Kvantifikace kvality provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku
Novotný, V.
In: Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření. Brněnské komunikace a.s., 2018. p. 48-55. ISBN 978-80-270-3445-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
6.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Novotný, V.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
7.Preference VHD z pohledu veřejné správy
Novotný, V.
[Unpublished Lecture] Dopravní podnik města Brna, a.s.. 2018-05-29.
Nepublikovaná přednáška (2018)
8.Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy
Novotný, V. - Prousek, T., - Javořík, T.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-80-01-06311-8.
Jiná kniha česky (2017)
9.Standard zastávek PID
Novotný, V. - Hájek, K. - Javořík, T. - Maléř, Č. - Drápal, F. - Kotrc, O. - Bitter, A. - Vršitý, T. - Tittl, L. - Harciník, J., - Frejlachová, K.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06345-3.
Vědecká kniha česky (2017)
10.Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“
Novotný, V.
In: Verejná osobná doprava 2017 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017. p. 86-94. ISBN 978-80-89565-33-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
11.Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání
Novotný, V. - Javořík, T.
In: Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava. Brněnské komunikace a.s., 2017. p. 94-104. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
12.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.Přestupní body veřejné dopravy
Novotný, V.
[Unpublished Lecture] konference Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017, PMDP a.s.. 2017-04-04.
Nepublikovaná přednáška (2017)
14.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2016, 2016(09), 235-240. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
15.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 2016(1), 1-36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
16.Preference VHD - potřebné změny zákona a vyhlášky
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016,(2), 16-19. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
17.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 43-55. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
18.Soucasné trendy v realizaci zastávek veřejné hromadné dopravy
Javořík, T. - Novotný, V.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016, pp. 21-28. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
19.Standard riešenie zastávok a prestupných bodov v Prahe a Stredočeskom kraji
Novotný, V. - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. pp. 95-100. ISBN 978-80-89565-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
20.Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám
Novotný, V. - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. pp. 146-151. ISBN 978-80-89565-26-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
21.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
22.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
In: Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2016. pp. 1-150. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
23.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
24.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. pp. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
25.Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2015, 2015(01), 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
26.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2015, 11(1), 25-30. ISSN 1336-7501.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
27.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, pp. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
28.Kalibrace a aplikace nástroje pro kategorizaci železničních stanic na reálných případech
Havlena, O. - Svetlík, M., - Novotný, V.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
29.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
In: Doprava v regióně Východné Slovensko. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2015. pp. 117-123. ISBN 978-80-971246-3-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
30.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
31.Problematika počátku a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy
Novotný, V.
[Unpublished Lecture] odborná sekce ČSS SAMDI, pobočka ČSS při Brněnských komunikacích (konference "Dopravně-inženýrské dny", Mikulov). 2015-05-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
32.KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH TARIFNÍCH BODŮ A JEJÍ APLIKACE
Jacura, M. - Novotný, V. - Havlena, O., - Svetlík, M.
Perner's Contact. 2014, 9(3), 63-77. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
33.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2014, 9(5), 78-86. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
34.Teorie a praxe preference BUS – pražské zkušenosti s aplikováním preferenčních opatření pro autobusy VHD
Novotný, V. - Prousek, T.
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. pp. 31-34. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
35.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. - Od koněspřežné dráhy po současnost
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Silnice železnice. 2013, 8(5/2013), 70-77. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
36.Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
Jacura, M. - Havlena, O. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013. pp. 115-120. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
37.Železniční provoz, doplňkový učební text
Jacura, M. - Novotný, V.
Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2011. ISBN 978-80-01-04973-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD
Novotný, V.
2017 - 2017
SGS17/105/OHK2/1T/16