Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357982
E-mail:
novotvo4@fd.cvut.cz
Osobní www stránky
www.vojtechnovotny.cz
Osobní email
VojtechNovotny@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní obslužnost
  12X1DO - bakalářský studijní program
  12X2DO - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Proč má veřejná správa podporovat preferenci veřejné dopravy?
Novotný, V.
Nepublikovaná přednáška (2019)
2.Kvantifikace kvality provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku
Novotný, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
3.Stavební řešení zastávek veřejné dopravy dle Standardu zastávek PID
Novotný, V. - Maléř, Č.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
4.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Novotný, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Preference VHD z pohledu veřejné správy
Novotný, V.
Nepublikovaná přednáška (2018)
6.Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů veřejné hromadné dopravy
Novotný, V. - Prousek, T., - Javořík, T.
Jiná kniha česky (2017)
7.Standard zastávek PID
Novotný, V. - Hájek, K. - Javořík, T. - Maléř, Č. - Drápal, F. - Kotrc, O. - Bitter, A. - Vršitý, T. - Tittl, L. - Harciník, J., - Frejlachová, K.
Vědecká kniha česky (2017)
8.Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání
Novotný, V. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
9.Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“
Novotný, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2017)
10.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
11.Přestupní body veřejné dopravy
Novotný, V.
Nepublikovaná přednáška (2017)
12.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
13.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
14.Preference VHD - potřebné změny zákona a vyhlášky
Novotný, V. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
15.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
16.Soucasné trendy v realizaci zastávek veřejné hromadné dopravy
Javořík, T. - Novotný, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
17.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
18.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
19.Standard riešenie zastávok a prestupných bodov v Prahe a Stredočeskom kraji
Novotný, V. - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
20.Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám
Novotný, V. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
21.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
22.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
23.Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
Novotný, V. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
24.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
25.Preference VHD - Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu
Novotný, V. - Prousek, T., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
26.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
27.Kalibrace a aplikace nástroje pro kategorizaci železničních stanic na reálných případech
Havlena, O. - Svetlík, M., - Novotný, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
28.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
29.Problematika počátku a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy
Novotný, V.
Nepublikovaná přednáška (2015)
30.KATEGORIZACE ŽELEZNIČNÍCH TARIFNÍCH BODŮ A JEJÍ APLIKACE
Jacura, M. - Novotný, V. - Havlena, O., - Svetlík, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
31.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání II: Současné trendy v navrhování výpravních budov
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
32.Teorie a praxe preference BUS – pražské zkušenosti s aplikováním preferenčních opatření pro autobusy VHD
Novotný, V. - Prousek, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
33.Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. - Od koněspřežné dráhy po současnost
Hájek, K. - Jacura, M., - Novotný, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
34.Rozsah zázemí pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
Jacura, M. - Havlena, O. - Novotný, V., - Svetlík, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
35.Železniční provoz, doplňkový učební text
Jacura, M. - Novotný, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2011)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD
Novotný, V.
2017 - 2017
SGS17/105/OHK2/1T/16