info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-433 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357982
E-mail:
vojtech.novotny@cvut.cz
Osobní www stránky
www.vojtechnovotny.cz
Osobní email
vojtechnovotny@gmail.com

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12Y2NS - Navrhování veřejných prostranství dle principů Shared Space

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Nikol Richterová

Vedoucí studentského projektu:

PREFOS
  12X2PE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S