info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Nikol Dousková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-135 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224353220
E-mail:
dousknik@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravních systémů (16112)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
Školitel specialista:
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

PREFOS
  12X1PE - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Identifikace nehodových lokalit na dopravní infrastruktuře s ohledem na pohyb složek IZS
řešitel: Dousková, N.
spoluřešitelé: Kletečková, K. - Kumpošt, P. - Čarská, Z.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/136/OHK2/2T/16