info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

C-ITS Systémy

Kód předmětu:
14CITS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Jiří Brož, MSc., Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. (přednášející, cvičící)
Ing. Michal Mlada (přednášející, cvičící)
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D. (přednášející, cvičící)
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
C-ITS, ITS-G5, LTE-V, kooperativní systémy, PKI, architektura C-ITS systémů, zpracování signálů
Anotace:
Detailní popis architektury C-ITS systémů, popis use-case v městských aglomeracích a v extravilánu, vysvětlení principů fungování C-ITS systémů, s důrazem na přenášené informace dle ETSI standardu (CAM, DENM, IVI zprávy) a rovněž na bezpečnost C-ITS aplikací. Rovněž budou vysvětleny aktuální telekomunikační řešení ITS-G5 a LTE-V a jejich technologické vlastnosti a specifika. Součástí předmětu bude zpracování signálů v C-ITS systémech.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními technologickými a aplikačními trendy C-ITS systémů, zejména s důrazem na vybrané use-casy a jejich specifika, a to jak aplikace v městské aglomeraci, tak v extravilánu. Součástí předmětu bude rovněž detailní popis architektury C-ITS systémů a principů fungování a bezpečnostní principy.