covid-19 info

logo ČVUT

C-ITS Systémy

Kód předmětu:
14CITS
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040006)
semestrjazyk
2angličtina
Inteligentní dopravní systémy (N1041A040007)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
6
Rozsah výuky:
3 + 3 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
roh  Cvičení:
Ing. Jiří Brož, MSc.
Ing. Michal Mlada
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
C-ITS, ITS-G5, LTE-V, kooperativní systémy, PKI, architektura C-ITS systémů, zpracování signálů
Anotace:
Detailní popis architektury C-ITS systémů, popis use-case v městských aglomeracích a v extravilánu, vysvětlení principů fungování C-ITS systémů, s důrazem na přenášené informace dle ETSI standardu (CAM, DENM, IVI zprávy) a rovněž na bezpečnost C-ITS aplikací. Rovněž budou vysvětleny aktuální telekomunikační řešení ITS-G5 a LTE-V a jejich technologické vlastnosti a specifika. Součástí předmětu bude zpracování signálů v C-ITS systémech.
Cíle:
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními technologickými a aplikačními trendy C-ITS systémů, zejména s důrazem na vybrané use-casy a jejich specifika, a to jak aplikace v městské aglomeraci, tak v extravilánu. Součástí předmětu bude rovněž detailní popis architektury C-ITS systémů a principů fungování a bezpečnostní principy.