covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K510 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359568
E-mail:
sadilj@fd.cvut.cz
Pozice:
asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
Člen:
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Pohony elektrických vozidel
  20X1ES - bakalářský studijní program
Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě
  20X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Perspective of clean mobility in road freight transport
Bínová, H. - Hykš, O. - Hykšová, M. - Neubergová, K. - Sadil, J., - Kekula, F.
In: Transportation Research Procedia. Elsevier B.V. on behalf of Cairo University, 2021. p. 289-304. ISSN 2352-1457.
Stať ve sborníku (2021)
2.Design assistance model of traction battery
Sadil, J. - Kekula, F. - Toman, R., - Doleček, V.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
3.Efektivni prodlužovač pro hromadné dopravní prostředky - Technická zpráva k realizaci projektu EPDS2HDP
Leso, M. - Sadil, J. - Bolehovský, O. - Myslík, P., - Klír, V.
[Technical Report] Praha: ČVUT FD, 2019. Report no. 204/2020.
Technická zpráva (2019)
4.Elektrochemická impedanční spektroskopie akumulátorů, Porovnání nového a opotřebeného trakčního akumulátoru LiFeYPO4
Sadil, J.
Elektro. 2017, 2017(10), 11-16. ISSN 1210-0889.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
5.Cognitive functions of biological and artificial neuronal network
Faber, J. - Sadil, J., - Kovaljov, M.
Praha: Ioannes Marcus Marci, 2017. ISBN 978-80-270-1554-2.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2017)
6.Vyhodnocení dat zaznamenaných monitorovacím systémem lokomotivy 714-811 za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017
Sadil, J. - Leso, M.
[Technical Report] Vítkovice Doprava, a.s., 2017. Report no. K620/81/2017.
Technická zpráva (2017)
7.Zavedení metody elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření akumulátorů a superkapacitorů
Sadil, J. - Leso, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transport Telematics, 2016. Report no. 73.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření
Kamenický, D. - Sadil, J.
[Unpublished Lecture] HUMUSOFT s.r.o. 2016-09-08.
Nepublikovaná přednáška (2016)
9.Measurement and Control System for Testing Batteries
Sadil, J. - Leso, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
10.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
[Research Report] 2015. Report no. K620.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 45/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
12.Ověřování doplňkových dat o účinnosti nabíjení elektrochemických akumulátorů LiFe(Y)PO4
Sadil, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
13.Modelování účinnosti nabíjení elektrochemických akumulátorů LiFe(Y)PO4
Sadil, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
14.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
[Research Report] 2014. Report no. ZLFD_PROT_2014/01.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. K620_12122014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Consumption of battery electric vehicles
Sadil, J.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
17.Analýza a návrh aplikace akumulátorů pro elektromobil
Sadil, J. - Leso, M.
Elektro. 2013, 2013(6), 6-11. ISSN 1210-0889.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
18.A Statistical Approach to Planning Reserved Electric Power for Railway Infrastructure Administration
Brabec, M. - Pelikán, E. - Konár, O. - Kasanický, I. - Juruš, P. - Sadil, J., - Blažek, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 311-318. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
19.Dopravní studie: Optimalizace sjednávání rezervované kapacity
Sadil, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Juruš, P. - Kasanický, I., - Konár, O.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. 11/2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
20.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
[Research Report] 2013. Report no. PROT 1/2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Stanovení kritérií pro posouzení stavu napájecí baterie elektromobilu
Sadil, J.
[Technical Report] 2013.
Technická zpráva (2013)
22.Workplace for Performance Testing of Energy Accumulators for Electric Devices
Sadil, J. - Leso, M.
Advances in Military Technology. 2012, 7(1), 93-101. ISSN 1802-2308.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
23.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT12-14.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
24.Základy elektrotechniky. Cvičení
Malý, K. - Musil, T. - Sadil, J. - Sýkora, O., - Zelenka, J.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2012. ISBN 978-80-01-05087-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
25.Jaké jsou uživatelské vlastnosti dnešních akumulátorů?
Sadil, J.
Parlamentní magazín. 2012,(5), 32-33. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
26.Workplace for longtime performance testing of energy accumulators for electric vehicles
Sadil, J. - Leso, M.
In: ELECTROMOBILITY 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. ISBN 978-80-01-04818-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
27.Nový magisterský studijní obor Elektromobilita (EM) na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Sadil, J.
Silnice a železnice. 2010,(2), 63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
28.Zásobníky energie a elektrické motory pro elektromobily
Sadil, J.
In: Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010, pp. 96-108. ISBN 978-80-01-04557-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
29.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
30.Neural models predicting traction power consumption - support of e-energy telematic systems
Sadil, J.
In: EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. 122-125. ISBN 978-80-87205-07-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
31.Fotovoltaické zdroje pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení
Sadil, J. - Leso, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
32.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
33.Suboptimální řídicí procesy železniční trakce
Sadil, J.
Praha: Defense date 2009-05-19. PhD Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
34.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
35.Artificial intelligence methods used for predicting traction power consumption
Sadil, J.
Neural Network World. 2008, 2008(1), 15-22. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
36.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
37.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
38.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM COnsult, 2007, ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Predictive Modeling of Traction Power Consumption and their Use in Intelligent Control Systems
Sadil, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 114-118. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
40.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
41.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
42.Suboptimální řídicí procesy železniční trakce
Sadil, J.
Praha: Defense date 2007-06-29. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum (2007)
43.Energetické požadavky na grafikon vlakové dopravy
Sadil, J.
In: Sborník abstraktů "Control of Power & Heating Systems 2006". Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006. pp. 161-165. ISBN 80-7318-409-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
44.Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému
Bláha, J. - Krása, J., - Sadil, J.
In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 792-793. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT česky (2006)
45.Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support
Bláha, J. - Krása, J., - Sadil, J.
In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 792-793. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
46.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
47.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005. pp. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
48.Evaluation of Traction Power Consumption Control System in The Czech Republic
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - proceedings. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2005. pp. 328-331. ISBN 972-8865-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
49.Traction Power Consumption Control in The Czech Republic resulting in Cost Reduction
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Proceedings of the IIIrd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. Košice: Technical University of Košice, 2005. pp. D. ISBN 80-8073-305-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
50.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, pp. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
51.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, pp. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
52.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representovené elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Sadil, J.
[Research Report]
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
53.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
In:
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Sadil, J.
2012 - 2017
TE01020020
2.Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému
Sadil, J.
2005 - 2005
CTU0510416