Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K510 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359568
E-mail:
sadilj@fd.cvut.cz
Pozice:
asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
Člen:
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Vedoucí studentského projektu:

Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě
  20X1MS - bakalářský studijní program
  20X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Elektrochemická impedanční spektroskopie akumulátorů, Porovnání nového a opotřebeného trakčního akumulátoru LiFeYPO4
Sadil, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
2.Cognitive functions of biological and artificial neuronal network
Faber, J. - Sadil, J., - Kovaljov, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2017)
3.Vyhodnocení dat zaznamenaných monitorovacím systémem lokomotivy 714-811 za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017
Sadil, J. - Leso, M.
Technická zpráva (2017)
4.Zavedení metody elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření akumulátorů a superkapacitorů
Sadil, J. - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
5.Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření
Kamenický, D. - Sadil, J.
Nepublikovaná přednáška (2016)
6.Measurement and Control System for Testing Batteries
Sadil, J. - Leso, M.
Funkční vzorek (2015)
7.Srovnání aplikačního potenciálu elektromobility a vozidel na stlačený zemní plyn v městské hromadné dopravě v budoucích 10 letech
Votruba, Z. - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
8.Metodika měření a testování prvku interoperability Balisa
Kamenický, D. - Sadil, J. - Leso, M., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
9.Postup měření systému Eurobalise
Kamenický, D. - Sadil, J. - Fábera, V., - Leso, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
10.Měření technických parametrů systému kolejových obvodů KOA1M
Leso, M. - Sadil, J., - Fábera, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
11.Ověřování doplňkových dat o účinnosti nabíjení elektrochemických akumulátorů LiFe(Y)PO4
Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
12.Modelování účinnosti nabíjení elektrochemických akumulátorů LiFe(Y)PO4
Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
13.Consumption of battery electric vehicles
Sadil, J.
Software splňující podmínky RIV (2013)
14.Analýza a návrh aplikace akumulátorů pro elektromobil
Sadil, J. - Leso, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
15.A Statistical Approach to Planning Reserved Electric Power for Railway Infrastructure Administration
Brabec, M. - Pelikán, E. - Konár, O. - Kasanický, I. - Juruš, P. - Sadil, J., - Blažek, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
16.Dopravní studie: Optimalizace sjednávání rezervované kapacity
Sadil, J. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Juruš, P. - Kasanický, I., - Konár, O.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Testovací a zkušební protokol PROT 1/2013
Leso, M. - Fábera, V., - Sadil, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
18.Stanovení kritérií pro posouzení stavu napájecí baterie elektromobilu
Sadil, J.
Technická zpráva (2013)
19.Workplace for Performance Testing of Energy Accumulators for Electric Devices
Sadil, J. - Leso, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
20.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
21.Jaké jsou uživatelské vlastnosti dnešních akumulátorů?
Sadil, J.
Článek (2012)
22.Základy elektrotechniky. Cvičení
Malý, K. - Musil, T. - Sadil, J. - Sýkora, O., - Zelenka, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
23.Workplace for longtime performance testing of energy accumulators for electric vehicles
Sadil, J. - Leso, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
24.Nový magisterský studijní obor Elektromobilita (EM) na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní
Sadil, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
25.Zásobníky energie a elektrické motory pro elektromobily
Sadil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
26.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
27.Neural models predicting traction power consumption - support of e-energy telematic systems
Sadil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
28.Fotovoltaické zdroje pro napájení železničních zabezpečovacích zařízení
Sadil, J. - Leso, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
29.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representované elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Moos, P. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Sadil, J., - Říha, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
30.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
31.Suboptimální řídicí procesy železniční trakce
Sadil, J.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
32.Artificial intelligence methods used for predicting traction power consumption
Sadil, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
33.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
34.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
35.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
36.Predictive Modeling of Traction Power Consumption and their Use in Intelligent Control Systems
Sadil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
37.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
38.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
39.Suboptimální řídicí procesy železniční trakce
Sadil, J.
Doktorandské minimum (2007)
40.Energetické požadavky na grafikon vlakové dopravy
Sadil, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
41.Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému
Bláha, J. - Krása, J., - Sadil, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT česky (2006)
42.Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support
Bláha, J. - Krása, J., - Sadil, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
43.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
44.Traction Power Consumption Control in The Czech Republic resulting in Cost Reduction
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
45.Evaluation of Traction Power Consumption Control System in The Czech Republic
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
46.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
47.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
48.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
49.Studie budoucího rozvoje dopravy v České republice s předpokladem specifikace přednostního využívání tuzemské energetické základny representovené elektrickou energií, respektive vodíkem, v dlouhodobém časovém horizontu.
Duchoň, B. - Sadil, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
50.Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel
Leso, M. - Sadil, J., - Jakubů, K.
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Sadil, J.
2012 - 2017
TE01020020
2.Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému
Sadil, J.
2005 - 2005
CTU0510416