info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jindřich Sadil, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K510 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359568
E-mail:
sadilj@fd.cvut.cz
Pozice:
asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
Člen:
Zkušební laboratoř Fakulty dopravní (16202)

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20ELKA - Elektrotechnická kvalifikace
20ZEKT - Základy elektrotechniky

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14CITS - C-ITS Systémy (přednášející, cvičící)
20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace (přednášející, cvičící)
20ZEKT - Základy elektrotechniky (přednášející, cvičící)
21ZEL1 - Základy elektrotechniky 1 (přednášející, cvičící)
21ZEL2 - Základy elektrotechniky 2 (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Juraj Majera

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.