Bc. Michal Mlada

Studijní program:
navazující magisterský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
N 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Ročník + Skupina:
2 26
Obor:
IS - Inteligentní dopravní systémy
Zapsán na projektu:
14X2GS - Člověk a globální komunikace

Zobrazit informace o studentovi mohou jen přihlášení uživatelé.

Přihlášení