info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Lidský činitel v letectví

Kód předmětu:
21LCVL
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinaPIL Profesionální pilot - 3708R030
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zkouška (zk)
Vyučující předmětu:
MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc. (přednášející, cvičící)
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
MUDr. Boris Oniščenko (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, základy letecké psychologie, smyslové vnímání, zpracování informací člověkem, paměť a učení, chyba a omyl, tělesné rytmy, spánek a bdění, lidská výkonnost, únava, stres
Anotace:
Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce.
Cíle:
Seznámit studenty s problematikou lidského činitele v letectví. Podat ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v nezbytném rozsahu pro pochopení navazujícího výkladu, vysvětlit základní vztahy lidské výkonnosti a omezení, s ohledem na bezpečnost letového provozu.