info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi

Anotace:
Hlavní náplní projektu je navrhování experimentálních postupů, testovacích zařízení a programového vybavení pro unikátní testovací procedury pro které nejsou v současné době na trhu dostupná řešení. Postup při týmovém vývoji prototypů probíhá obdobně jako tomu je v technologických a spin-off firmách a právě v takových to podnicích mohou absolventi najít své uplatnění. Díky týmové práci se studenti mohou seznámit s celým procesem návrhu testovacích procedur zahrnující návrh základních parametrů zkoušky a odhad technologické náročnosti provedení, koncepční a konstrukční řešení experimentálních zařízení a řídicích jednotek a tvorba příslušného softwarových nástrojů. V našich řešeních používáme high-tech komponenty z oblasti automatizace, řízení, měření a zpracování signálu. Aktuálním tématem je využití 4D mikroCT (časosběrná vypočtová mikrotomografie) při testování a optimalizaci produktů 3D tisku. Dalšími tématy jsou samostatné aplikace nebo ucelená řešení v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, regenerativní medicíny a bezpečnostních technologií ve spolupráci s renomovanými podniky a institucemi z dopravní oblasti (AŽD, ŠKODA TRANSPORTATION, ŘSD) a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí (VÚŽ, ÚTAM AV ČR, University of Maribor, Universität des Saarlandes).
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Vedoucí:
Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
Ing. Nela Krčmářová
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
18X1ZD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
18X2ZD | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Provoz a řízení letecké dopravy - N1041A040010

Kód | Jazyk | Zkratka:
18X2ZL | čeština | PL
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.