Bezpečnost v letecké dopravě

Anotace:
Vývoj smýšlení o bezpečnosti v letectví (safety) začal vyšetřováním nehod letadel, které bylo zaměřeno na hledání technických chyb a nedostatků. Díky rozsahu vyšetřování bezpečnostních událostí a jeho výsledkům došlo k velkému množství technických a technologických vylepšení a zlepšení letecké infrastruktury. V současnosti je zkoumání zaměřeno na systémový přístup zahrnující variabilitu výkonnosti člověka jako i jeho interakci s technikou v běžném provozu. Snahou je vytvoření podmínek pro odstranění potenciálu vzniku chyb a bezpečnostních problémů v průběhu rutinní každodenní práce. Projekt také pokrývá, jako samostatnou oblast bezpečnosti, ochranu před protiprávními činy (security), kde je důležité věnovat větší pozornost efektivní systémové implementaci bezpečnostních požadavků do praxe s přihlédnutím na prediktivní a proaktivní přístupy. Důležitou částí je implementace informačních technologií pro sledování a řízení provozních činností do již existujících systémů využívaných v letecké dopravě. Studenti jsou při řešení projektu vedeni ke vnímání systémového přístupu a ke studiu a aplikaci moderních metod zajišťování a řízení bezpečnosti. Práce studentů je vázána na reálné potřeby českého a evropského letectví a její výsledky jsou přínosem pro různé subjekty civilního letectví. Koordinátorem projektu je Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Kateřina Grötschelová
Ing. Natalia Guskova
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Oldřich Štumbauer
Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1BZ | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2BZ | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.