info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Bezpečnost v letecké dopravě

Anotace:
Projekt je zaměřen na oblast bezpečnosti leteckého provozu, z pohledu všech typů leteckých organizací. Řeší všechny základní otázky bezpečnosti, tedy (1) jak vyvinout nebo projektovat bezpečné systémy (např. letadla nebo letiště), (2) jak bezpečně provozovat a udržovat složité systémy (např. aerolinie či letadla) a (3) jak šetřit bezpečnostní události, které nastaly v provozu. Projekt je zaměřen na práci v týmech a návrh inovativních řešení pro aktuální problémy z letecké dopravy, s využitím moderních informačních technologií. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Kateřina Grötschelová
Ing. Natalia Guskova
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Lukáš Popek, MSc.
Ing. Oldřich Štumbauer

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1BZ | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2BZ | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.