info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Provoz a ekonomika letecké dopravy

Anotace:
V tomto projektu řešíme všechny provozní a ekonomické aspekty letecké dopravy. Téma jsou velmi různorodá – jen malý vzorek pro ukázku – alternativní paliva v letectví, meteorologie, kosmické počasí, provozní dokumentace, výcvik, optimalizace v letectví, ekonomika letecké dopravy, letecké právo, nákladní letecká doprava, interoperabilita, vliv letecké dopravy na životní prostředí, automatizace letu, provozní postupy obchodní letecké dopravy, letecká záchranná služba, provoz letadel všeobecného letectví, letecké práce, kosmické technologie a mnoho dalších. Zabýváme se jak obchodní leteckou dopravou ale i všeobecným letectvím nebo leteckou záchrannou službou. Naše témata pokrývají obecná témata jako je perspektiva elektrického pohonu nebo provoz letadel bez posádky ale i velmi konkrétní a detailní záležitosti, jako konkrétní postup pro zástavbu nového přístroje do určitého typu letadla, nebo změnu provozní příručky konkrétního provozovatele. Zaměření je tedy velmi široké a zastřešuje všechny aspekty letecké dopravy, které nemají vlastní projekt. Na projektu vítáme návrhy na témata z praxe. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Hospodka Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Ladislav Capoušek, Ph.D.
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1PE | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2PE | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.