info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Provoz a ekonomika letecké dopravy

Anotace:
Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních a ekonomických činností v letectví. Jedná se zejména o činnosti, které aplikují letecké společnosti a provozovatelé letištních služeb do svých obchodních strategií s cílem být úspěšný ve vysoce konkurenčním prostředí, jakým je odvětví letecké dopravy. V rámci projektu se řeší význam letecké dopravy v ČR a Evropě. Studenti se mohou zabývat také analýzou vývoje konkrétního specifického trhu, a to v rámci kterékoliv oblasti světa dle svého zájmu. Prakticky každá provozní činnost souvisí přímo nebo nepřímo s hospodařením leteckých podniků, proto je možné v rámci závěrečných prací na projektu řešit mnoho témat. Každý z vedoucích projektu se věnuje určité specifické oblasti, čímž je projekt dostatečné odborně pokrytý. Zvláštní pozornost věnuje tento projekt problematice: údržby letadlové techniky, vlivu meteorologie na letecký provoz, možnosti využití aplikací kosmických technologií v letectví, ekonomice letecké dopravy a interoperabilitě. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Dr. Ing. Milan Kameník
Mgr. Iveta Kameníková
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Ing. Viktor Valenta

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1PE | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.