info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Bezpečnost a ochrana civilního letectví

Kód předmětu:
21Y1BC
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
6čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Markéta Šedivá Kafková (přednášející, cvičící)
Ing. Roman Vokáč, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra letecké dopravy (16121)
Klíčová slova:
bezpečnost, ochrana, bezpečnostní program, protiprávní činy, prevence, výkonnost v bezpečnosti
Anotace:
Historie vývoje bezpečnosti letecké dopravy. Moderní nástroje pro řízení bezpečnosti. Návrh bezpečnostních systémů.
Cíle:
Získat přehled o vývoji a využití moderních nástrojů v bezpečnosti a ochraně civilního letectví jako i předpisech a provozních postupech na zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví na národní a mezinárodní úrovni.