Ing. Roman Vokáč

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav letecké dopravy (16121)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Školitel specialista:
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
P - Provoz a řízení letecké dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví
Cvičení:
21ZALD - Základy letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21W1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Changes to transportation systems and socio-economic impacts
Bínová, H. - Heralová, D., - Vokáč, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.The need for concept of efficiency evaluation of security control at airports
Vokáč, R. - Van Den Bergh, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
3.Zvyšování provozní efektivity letištních bezpečnostních kontrol – studentský projekt
Vokáč, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
4.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
5.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku (2017)
6.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
7.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
8.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
9.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
10.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
11.Impact of Passenger Terminal Operation Quality on Customer Satisfaction
Vokáč, R.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
13.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
Vokáč, R.
2018 - 2018
SGS18/095/OHK2/1T/16
2.Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a jejich spokojenosti
Vokáč, R.
2016 - 2017
SGS16/189/OHK2/2T/16