Ing. Roman Vokáč, Ph.D.

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví
Cvičení:
21ZALD - Základy letecké dopravy
Kombinovaná forma studia:
21W1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost v letecké dopravě
  21X1BZ - bakalářský studijní program
  21X2BZ - navazující magisterský studijní program
Moderní přístup k bezpečnosti (security) letecké dopravy
  21X1MC - bakalářský studijní program
  21X2MC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Public Transport to the Airport and Its Influence on Handling Process
Stojić, S. - Pazdro, V., - Vokáč, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.Changes to transportation systems and socio-economic impacts
Bínová, H. - Heralová, D., - Vokáč, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.The need for concept of efficiency evaluation of security control at airports
Vokáč, R. - Van Den Bergh, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
4.Zvyšování provozní efektivity letištních bezpečnostních kontrol – studentský projekt
Vokáč, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku (2017)
6.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
7.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Abstrakt ve sborníku (2016)
8.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
9.Passengers' Satisfaction as a key Factor for Airport Bussiness and Heading Activities
Vokáč, R. - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
10.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
11.Queue Evolution at Airport Security
Vokáč, R. - Lipták, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
12.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
13.Impact of Passenger Terminal Operation Quality on Customer Satisfaction
Vokáč, R.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Koncepce vyhodnocování provozní efektivity centralizovaných stanovišť bezpečnostní kontroly na letištích
Vokáč, R.
2018 - 2018
SGS18/095/OHK2/1T/16
2.Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a jejich spokojenosti
Vokáč, R.
2016 - 2017
SGS16/189/OHK2/2T/16