info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí pracoviště:
doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D., MBA
Zástupce vedoucího:
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
Pracovníci za FD:
Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Ing. Ivan BOYARKIN
Ing. Kristýna CIRKHARDTOVÁ
Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D.
Ing. Milan KOUKOL, Ph.D.
Ing. Martin LANGR, Ph.D.
prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc.
Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Ing. Jiří RŮŽIČKA, Ph.D.

Charakteristika

foto y laboratoře

Laboratoř řízení a modelování dopravy se zabývá ověřováním řídicích systémů na pozemních komunikacích za pomoci simulačních programů VISSIM, AIMSUN a OmniTrans. Cílem je hledání optimálních modelů řízení v městské i dálniční síti ve spolupráci s dalšími ústavy v rámci Fakulty dopravní. Laboratoř se podílí na projektech vědy a výzkumu v programu Alfa a Centra kompetence Technologické agentury ČR.

Laboratoř je vybavena zařízením, které poskytla společnost ELTODO a. s. Toto zařízení slouží pro výuku studentů, ale i pro ověřování vlastních návrhu modelů na dodaném dopravním řadiči křižovatky SITRAFFIC C940 a tablu řízení. Součástí vybavení jsou počítače a specializovaný SW, včetně detektoru videodetekce a návěstidel.

Cíle a hlavní náplň práce laboratoře:

  • návrhy metodik pro auditování řízení dopravy
  • ověřování bezpečnosti v dopravě
  • modelování pokročilých prvků řízení
  • modelování kolejové i silniční dopravy
  • modelování kooperativních a řídicích systémů
  • kooperace s privátními firmami a řešení grantů zaměřených na řízení dopravy
  • zpracovávání odborných studií, strategií a koncepcí pro města v odvětví ITS a řízení
  • vyhodnocování a navrhování ITS aplikací a systémů v intravilánu a extravilánu
  • spolupráce na projektech VaV

Zařazena mezi exceletní laboratoře FD

Webové stránky laboratoře
fotka budovy konviktska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
110 00 Praha 1, Konviktská 20

Tel: 224 359 574

Fax: 224 359 545

Kudy k nám
mapa + street view