info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359548
E-mail:
pavel.hrubes@cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen hospodářské komise AS / ČVUT
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / FD
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S