info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K507 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359548
E-mail:
pavel.hrubes@cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / FD
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program
  20X2GS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Detekce objízdných tras při nehodě na hlavních silničních tazích na základě dat z plovoucích vozidel
řešitel: Purkrábková, Z.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2021 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/080/OHK2/1T/16
2.Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR
řešitel: Purkrábková, Z.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/082/OHK2/1T/16
3.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
řešitel: Hrubeš, P.
spoluřešitel: Derbek, P.
2017 - 2020
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
4.Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Šrotýř, M.
2017 - 2019
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
5.Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací
řešitel: Svítek, M.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Žák, J.
2017 - 2019
TRIO
6.Posuzování shody komponentů a aplikací ITS
řešitel: Lokaj, Z.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Sliacky, M. - Šrotýř, M.
2015 - 2016
BETA: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
7.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
řešitel: Langr, M.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2015 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/106/OHK2/1T/16
8.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
řešitel: Borka, J.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Sliacky, M.
2015 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/104/OHK3/1T/16
9.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
řešitel: Mičunková, K.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Jacura, M. - Kocourek, J. - Micka, M. - Nagy, I. - Nouzovský, L. - Novotný, S. - Radová, Z. - Skurovec, V. - Svítek, M. - Vyčichl, J.
2015 - 2015
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/15/F6
10.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
řešitel: Hrubeš, P.
2014 - 2016
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
11.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
řešitel: Langr, M.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/089/OHK2/1T/16
12.Implementace parametrů FCD dat do modelu emisního zatížení z mobilních zdrojů
řešitel: Derbek, P.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2012 - 2012
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/085/OHK3/1T/16
13.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
řešitel: Hrubeš, P.
2012 - 2018
Centra kompetence
14.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
řešitel: Langr, M.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Kocourek, J. - Kučera, T.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/220/OHK2/2T/16
15.Modelování stavu emisního zatížení mobilních zdrojů v závislosti na parametrech počasí
řešitel: Derbek, P.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/219/OHK3/2T/16
16.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
řešitel: Hrubeš, P.
2006 - 2008
OPRLZ - operační program Rozvoj lidských zdrojů - Strukturální fondy EU - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352
17.Interakce člověk - umělý systém
řešitel: Novák, M.
spoluřešitel: Hrubeš, P.
2004 - 2005
Podpora začínajících pracovníků výzkumu (Národní program výzkumu)