doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K212 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359502
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
hrubepav@fd.cvut.cz
Funkce:
děkan / FD
člen kolégia / ČVUT
člen kolégia / FD
člen grémia / ČVUT
člen grémia / FD
předseda vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / FD
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Road Resurfacing Using Industry 4.0 Principles
Obr, V. - Přikryl, M. - Pokorný, P. - Hrubeš, P. - Langr, M. - Žák, J. - Šroubek, F., - Šorel, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
Funkční vzorek (2016)
3.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.High resolution modelling of anthropogenic heat from traffic in urban canopy: A sensitivity study
Juruš, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
6.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
7.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
8.Comparative analysis for floating car and loop detectors data
Hrubeš, P. - Blümelová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
9.Czech system of education and research in ITS
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
10.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku (2015)
13.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2015)
15.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Floating Car Data. Workshop on how can it be utilized?
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2014)
17.Geographic Information Systems and Applications in Intelligent Transport Systems
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2014)
18.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
19.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
20.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
21.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
22.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
23.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
24.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
26.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2013)
28.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
29.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Technická zpráva (2012)
30.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
31.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
32.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
33.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Technická zpráva (2011)
34.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
35.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
Pořádání konference (2010)
36.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
37.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
38.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
39.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
40.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Abstrakt ve sborníku (2010)
41.STANDARDIZOVANÝ POPIS ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JAKO PRVEK INTEROPERABILITY
Barnet, J. - Číhal, R., - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
42.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
43.Road traffic accident analyzes fifor in-car warning systems
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
44.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
45.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
46.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
47.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
48.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
49.Mýtný systém jako zdroj informací o dopravě
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
50.Geoprostorové informace v telematických aplikacích
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
51.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Přesnost transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
Barnet, J. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
54.Innovation of study program in relation to the needs of automotive industry
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
55.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
56.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
57.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
58.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
59.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
60.Škoda Auto vyučuje studenty Fakulty dopravní
Hrubeš, P.
Článek (2008)
61.Projekt inovace studijního oboru ČVUT FD vzhledem k potřebám automobilového průmyslu
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
62.ITS study improvement at CTU FTS
Hrubeš, P. - Machan, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
63.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
64.Spatial information in automotive applications
Hrubeš, P.
Nepublikovaná přednáška (2007)
65.Rozpoznávání sémantického obsahu geografických vrstev
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
66.Geografické informační systémy v úloze navigace
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
67.Telematics Services Supported by Geographical Information Systems
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
68.Recognition of Geographical Information System Layers
Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
69.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
70.Geografické informační technologie v řízení dopravy v městě a městských aglomeracích
Hrubeš, P. - Veselý, J.
Nepublikovaná přednáška (2005)
71.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
72.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2004)
73.Geographical Data Conversion into Car Simulator Scene
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
74.Car Simulator Scene Based on Real World Geographical Data
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
75.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
76.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
77.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
78.Recognition of Geographical Information System Layers based on Spatial Analysis
Hrubeš, P.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
79.Problémy převodu dvourozměrných dat do třírozměrného virtuálního modelu
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
80.Driver Vigilance Monitoring - new developments
Hrubeš, P.
Zahraniční výzkumná zpráva (2003)
81.Telematické prostředky pro navigaci řidičů ve městech
Hrubeš, P. - Chrpa, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
82.Classification of Transportation Situation
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
83.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
84.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
85.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
86.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
87.Predikce a klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
88.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
89.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
90.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
Diplomová práce (1999)
91.Road Traffic Accident Analyzes for In-car Warning System
Hrubeš, P.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
Hrubeš, P.
2017 - 2020
TH03010297
2.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
Hrubeš, P.
2012 - 2018
TE01020155
3.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
Hrubeš, P.
2014 - 2016
TA04031619
4.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
Hrubeš, P.
2006 - 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352