doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K212 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359502
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
hrubepav@fd.cvut.cz
Funkce:
děkan / FD
člen kolégia / ČVUT
člen kolégia / FD
člen grémia / ČVUT
člen grémia / FD
předseda vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / FD
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř navigačních a identifikačních systémů (E-IDENT)
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Mapy a geografické informační systémy
  20X1GD - bakalářský studijní program
Optimalizace přepravy zboží s využitím inteligentních dopravních systémů
  20X1OZ - bakalářský studijní program
Inteligentní pouliční osvětlení
  20X2CS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016
Uplatněná certifikovaná metodika
2.Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích systémech
Borka, JB - Sliacky, MS - Hrubeš, PH, - Urbaniec, KU
Zikova 1903/4, Praha 6, PSČ: 166 36: České vysoké učení technické v Praze. 2016, 50/2016.
Výzkumná zpráva v češtině
3.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
[Funkční vzorek]. 2016
Funkční vzorek
5.High resolution modelling of anthropogenic heat from traffic in urban canopy: A sensitivity study
Juruš, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501031/authors?ctx=authors
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 26. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Abstrakt ve sborníku
7.Analýza dopravních kongescí a možnosti řešení jejich negativních dopadů pro vozidla Škoda Auto
Hrubeš, P. - Kekula, F.
Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s.. 2015, 552016.
Výzkumná zpráva v češtině
8.Czech system of education and research in ITS
Hrubeš, P.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. ITS World Congress 2015. Bordeaux, 05.10.2015 - 09.10.2015. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.Comparative analysis for floating car and loop detectors data
Hrubeš, P. - Blümelová, J.
In: Proceedings & Congress Report of 22nd ITS World Congress. ITS World Congress 2015. Bordeaux, 05.10.2015 - 09.10.2015. 2015, Dostupné z: https://programme.itsworldcongress.com
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM). Sofia, 07.09.2015 - 11.09.2015. Berlin: European Meteorological Society. 2015
Abstrakt ve sborníku
11.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM). Sofia, 07.09.2015 - 11.09.2015. Berlin: European Meteorological Society. 2015
Abstrakt ve sborníku
12.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7181549
Stať ve sborníku
13.Dopravní nehoda, systémový model a shluková analýza v prostředí GIS
Vlčková, V. - Hrubeš, P.
Acta Informatica Pragensia. 2015, 34(1), s. 64-79. ISSN 1805-4951. Dostupné z: http://aip.vse.cz/index.php/aip/article/view/91#.VZu-FEY4jjg
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
14.Floating Car Data. Workshop on how can it be utilized?
Hrubeš, P.
28.01.2014.
Nepublikovaná přednáška
15.Geographic Information Systems and Applications in Intelligent Transport Systems
Hrubeš, P.
27.01.2014.
Nepublikovaná přednáška
16.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
Praha: ROPID. 2014, 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Zapojení České republiky do evropského pilotního projektu autmatického tísňového volání z vozidla eCALL
Hrubeš, P. - Bureš, P.
Telefónica Czech Republic, a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
18.Technická specifikace pro projekt „AKČNÍ PLÁN PRO MĚSTSKOU MOBILITU"
Hrubeš, P. - Kopecký, F.
Statutární město Opava. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
19.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
Logica Czech Republic. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
20.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: VOTRUBA, Z. a JEŘÁBEK, M., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 319-324. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
21.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
Telematix s.r.o.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
22.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 341-346. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
23.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
24.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
Plzeň: MHD Servis Plzeň. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
25.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
Praha: ÚAMK a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
26.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČVUT FD. 2013, 18/2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
27.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině
28.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
Praha: Green Center s.r.o.. 2012
Technická zpráva
29.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině
30.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Workshop 2011. Praha, 01.02.2011 - 04.02.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
31.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
Plzeň: Škoda Transportation a.s.. 2011
Technická zpráva
32.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: POPESCU, C., KALA, T., a NIOLA, V., eds. Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars. Prague, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 188-191. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/edm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Intelligent Information Processing. Intellectualization of Information Processing. Coral Bay, Paphos, 17.10.2010 - 23.10.2010. Moskva: MAKS Press. 2010, s. 524-527. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(2), s. 8-12. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
35.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 20.10.2010 - 23.10.2010. Silesian University of Technology. 2010, s. 29. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku
36.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
37.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2010, LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině
38.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
Praha: ČD Telematika. 2010
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
39.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
40.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2009, ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
41.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
Praha: MŠMT. 2009, OC194.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
42.STANDARDIZOVANÝ POPIS ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY JAKO PRVEK INTEROPERABILITY
Barnet, J. - Číhal, R., - Hrubeš, P.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. 17. medzinárodné sympózium EURO - Žel 2009. Žilina, 03.06.2009 - 04.06.2009. Žilina: Žilinská univerzita. 2009, s. 20-28. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: WADDELL, J.W., ed. 16th ITS World Congress CD-ROM. The 16th World Congress for ITS Systems and Services. Stockholm, 21.09.2009 - 25.09.2009. Londýn: Brintex. 2009, s. 1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, s. 72-75. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
45.Road traffic accident analyzes fifor in-car warning systems
Hrubeš, P.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 20-23. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
46.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. ROad SAfety of Lives IN Europe 2009. Bratislava, 20.04.2009 - 22.04.2009. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
In: MOLA, F.M., et al., eds. EURISBIS' 09, Book of Abstracts. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. Cagliari (Santa Margerita di Paula), 30.05.2009 - 03.06.2009. Bacoli: TILAPIA. 2009, s. 83-84. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Praha: MŠMT. 2008, OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
49.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
2008, LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Geoprostorové informace v telematických aplikacích
Hrubeš, P.
In: EUROTRAFFIC 2008. EUROTRAFFIC 2008. Praha, 21.05.2008. Praha: ABF a.s.. 2008, s. 1-15. Dostupné z: http://www.eurotraffic.cz/2008/cz/program.asp
Stať ve sborníku z lokální konference česky
51.Škoda Auto vyučuje studenty Fakulty dopravní
Hrubeš, P.
TecniCall. 2008, 0(1), s. 14.
Článek
52.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
2008, DC002.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
53.Innovation of study program in relation to the needs of automotive industry
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: JACURA, M., KUBÁT, B., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 71-74. ISBN 978-80-01-04056-0. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz/oprlz
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Přesnost transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
Barnet, J. - Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. NavAge '08. Praha, 26.03.2008 - 28.03.2008. Praha: Technology&Prosperity. 2008, s. 30-42. ISBN 978-80-87205-00-6. Dostupné z: http://www.navage.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
55.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Hrubeš, P.
In: Sborník přednášek konference NavAge 08. NavAge '08. Praha, 26.03.2008 - 28.03.2008. Praha: Technology&Prosperity. 2008, s. 30-31. ISBN 978-80-87205-00-6. Dostupné z: http://www.navage.cz
Stať ve sborníku z lokální konference česky
56.Mýtný systém jako zdroj informací o dopravě
Hrubeš, P.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-87205-03-7. Dostupné z: http://www.itsbratislava.sk
Stať ve sborníku z lokální konference česky
57.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Praha: MŠMT. 2008, OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
58.Studie "Omezení jízd vybraných nákladních vozidel o víkendech - analýza dopadů a přínosů"
Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Čarský, J. - Kumpošt, P. - Pelikán, E. - Brabec, M. - Cempírek, V. - Široký, J. - Nachtigall, P. - Rathouský, B.E. - Kazmarová, H. - Keder, J. - Helmuth, T., - Potužníková, D.
Praha: MD ČR. 2008, LSS 337/08.
Výzkumná zpráva v češtině
59.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
60.ITS study improvement at CTU FTS
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 73-77. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.Spatial information in automotive applications
Hrubeš, P.
13.06.2007.
Nepublikovaná přednáška
62.Projekt inovace studijního oboru ČVUT FD vzhledem k potřebám automobilového průmyslu
Hrubeš, P. - Machan, J.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
63.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
64.Telematics Services Supported by Geographical Information Systems
Hrubeš, P.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. 5th International Conference on Advanced Engineering Design. Prague, 11.06.2006 - 14.06.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
65.Geografické informační systémy v úloze navigace
Hrubeš, P.
In: NAVAGE, A.N., ed. NavAge´06. NavAge. Praha, 28.03.2006 - 29.03.2006. Praha: Technology&Prosperity. 2006, s. 80-84. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
66.Rozpoznávání sémantického obsahu geografických vrstev
Hrubeš, P.
In: LANDA, M., ed. Geoinformatics CTU 2006. Geoinformatics FCE CTU 2006. Praha, 12.05.2006. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie. 2006
Stať ve sborníku z lokální konference česky
67.Geografické informační technologie v řízení dopravy v městě a městských aglomeracích
Hrubeš, P. - Veselý, J.
21.10.2005.
Nepublikovaná přednáška
68.Recognition of Geographical Information System Layers
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2005, 15(1), s. 23-34. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
69.Interakce člověk - umělý systém
Hrubeš, P. - Novák, M.
Praha: MŠMT. 2005, LSS 238-05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
70.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
In: DOSCH, W. a MASTORAKIS, N., eds. Proceedings of the WSEAS International Conferences. The WSEAS International Conferences. Salzburg, 13.02.2004 - 15.02.2004. New York: WSEAS Press. 2004, ISBN 960-8052-95-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Recognition of Geographical Information System Layers based on Spatial Analysis
Hrubeš, P.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Doktorská práce (Ph.D.)
72.Car Simulator Scene Based on Real World Geographical Data
Hrubeš, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Conference SSGRR 2004. Roma, 10.03.2004 - 12.03.2004. Piacenta: ICS UNIDO. 2004, s. 27-36.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.Car simulator scene based on real world geographical data
Hrubeš, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), s. 27-36. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
74.Geographical Data Conversion into Car Simulator Scene
Hrubeš, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004, s. 58-64.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
75.Analysis of EEG signals during micro-sleeps
Hrubeš, P. - Faber, J., - Novák, M.
In: IEEE SMC'2004 Conference Proceedings. International Conference on Systems, Man & Cybernetics 2004. The Hague, 10.10.2004 - 13.10.2004. Delft: Delft University of Technology. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
76.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
77.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2004, 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
78.Driver Vigilance Monitoring - new developments
Hrubeš, P.
Jebensstr. 1 , 10623 Berlin: Zentrum Mensch-Maschine-Systeme (ZMMS) Technische Universität Berlin. 2003, Versus II.
Zahraniční výzkumná zpráva
79.Problémy převodu dvourozměrných dat do třírozměrného virtuálního modelu
Hrubeš, P.
In: Sborník Mezinárodní konference Informační a telekomunikační technologie ITTE 2003, Brno, Czech Republic. Mezinárodní konference Informační a telekomunikační technologie ITTE 2003. Brno, 01.04.2003 - 09.04.2003. Brno: Veletrhy Brno. 2003, s. 121-128.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Telematické prostředky pro navigaci řidičů ve městech
Hrubeš, P. - Chrpa, T.
In: AUTOS 2001. AUTOS2001. Praha, 26.04.2001 - 27.04.2001. Brno: neuveden. 2001, s. 329-333. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
81.Classification of Transportation Situation
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 662. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
82.Reliability Improvement of Road Transport in Cities (Petra III)
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 76/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
83.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
UDI Praha. 2000, LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
84.Reliability Improvement of Road Transport in Cities
Novák, M. - Hrubeš, P., - Pták, P.
Praha 1: MŠMT ČR. 2000, LSS 88/2000.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
85.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Wolfsburg: Volkswagen A. G.. 2000, !!!.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
86.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce
87.Predikce a klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P. - Chrpa, T., - Pták, P.
In: Inteligentní dopravní systémy. Inteligentní dopravní systémy. Praha, 23.03.1999. Praha: ELTODO. 1999, s. 170-175.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
88.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Diplomová práce
89.Modul klasifikace dopravní zátěže
Hrubeš, P.
1999. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze.
Diplomová práce
90.Road Traffic Accident Analyzes for In-car Warning System
Hrubeš, P.
In: neuvedeno. neuvedeno. s. 20-22.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Využití nových autentifikačních postupů a zabezpečení systémů v ITS
Hrubeš, P.
2017 - 2020
TH03010297
2.Centrum pro rozvoj dopravní­ch systémů
Hrubeš, P.
2012 - 2018
TE01020155
3.Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku
Hrubeš, P.
2014 - 2016
TA04031619
4.Inovace magisterského studijního oboru "Inženýrská informatika v dopravě a spojích" v kontextu potřeb automobilového průmyslu
Hrubeš, P.
2006 - 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0352