Ing. Kristýna Cikhardtová

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20PTA - Pokročilé telematické aplikace
Cvičení:
20PTA - Pokročilé telematické aplikace
20UITS - Úvod do inteligentních dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Řízení a modelování silniční dopravy
  20X1PD - bakalářský studijní program
  20X1PS - bakalářský studijní program
  20X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace systémů řízení a senzorických sítí ve městě
Růžička, J. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Šilar, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Implementation of new adaptive control algorithms in the defined urban area
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Boyarkin, I.
Stať ve sborníku (2018)
3.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
6.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.