info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-777230558
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
manažer projektů / katedra aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11MAI - Matematické nástroje pro ITS
11MAI-E - ITS Mathematical Tools
11MAMY - Matematické metody

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11MAI - Matematické nástroje pro ITS (přednášející, cvičící)
11MAMY - Matematické metody (přednášející, cvičící)
11MSP - Modelování systémů a procesů (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. André Maia Pereira

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program
  11X2GE - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S