Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
2.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
3.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
4.Modelling Occupancy-Queue Relation Using Gaussian Process
Přikryl, J. - Kocijan, Juš
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
5.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
6.On Distributed Traffic Signal Control
Přikryl, J. - Novotný, J., - Šmídl, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
7.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
8.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
9.Graphics card as a cheap supercomputer
Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2013)
10.Simple model for urban traffic between two signalized intersections
Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
11.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Abstrakt ve sborníku (2012)
12.Stochastic Analysis of a Queue Length Model Using a Graphics Processing Unit
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
13.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
14.Financial modeling using Gaussian process models
Petelin, Dejan - Šindelář, Jan - Přikryl, J., - Kocijan, Juš
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
15.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
Poloprovoz (2010)
16.Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic
Kocijan, Juš - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
17.An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
18.Software pro měření parametrů dopravního proudu.
Mardar, J. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2008)
19.Software pro automatickou analýzu směrových vztahů na křižovatce s použitím videodetekce.
Kolín, P. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2007)
20.Software pro přenos videosignálu z přehledových kamer.
Nebeský, Š. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2007)
21.Software pro porovnávání obrázků v komprimované podobě.
Milfait, L. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2006)
22.Software for Road sign detection.
Hodný, L. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2006)
23.Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control
Šmídl, V. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
24.Overview of Distributed Decision-Making for Urban Traffic Control
Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
25.Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Šmídl, V. ed. - Andrýsek, J. ed., - Přikryl, J. ed.
Sborník (2006)
26.Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
Přikryl, J. - Vlček, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
27.From Bayesian Decision-Makers to Bayesian Agents
Šmídl, V. - Přikryl, J.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2005)
28.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
29.Experimental System for Visualisation of the Light Load
Čadík, M. - Slavík, P., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
30.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
Sborník (2003)
31.Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
Bittner, J. - Přikryl, J., - Slavík, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
32.3rd Central European Seminar on Computer Graphics
Přikryl, J. ed. - Loffelmann, H. ed.
Sborník (1999)
33.Three-Dimensional Information System on the World Wide Web
Berka, R. - Brachtl, M. - Holeček, A. - Novotný, M. - Přikryl, J. - Slavík, P., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
34.Dithering as a Method for Image Data Compression
Slavík, P. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
35.Loadbalancing for Distributed Raytracer
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
36.Load Balancing for Parallel Raytracer on Virtual Walls
Menzel, K. - Buriánek, J. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
37.On Efficiency of Parallel Ray Tracing
Holeček, A. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
38.Distributed Ray Tracing under PVM
Žára, J. - Holeček, A., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
39.Parallelisation of the Ray-tracing Algorithm
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1994)
40.When the Parallel Ray-tracer Starts to Be Efficient?
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
41.Distributed Rendering Techniques Using Virtual Walls
Menzel, K. - Schmidt, O. - Stangenberg, F. - Hornung, C. - Lange, B. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
Přikryl, J.
2008 - 2009
1F81A/016/190
2.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Přikryl, J.
2008 - 2009
KJB201240701
3.Přestavba cvičení předmětu Modelování systémů a procesů
Přikryl, J.
2007 - 2007
1344