Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
manažer projektů / Ústav aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
In: VEJCHODSKÝ, Tomáš, et al., eds. Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Programy a algoritmy numerické matematiky 18. Janov nad Nisou, 19.06.2016 - 24.06.2016. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.. 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-85823-67-7. Dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/703002
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
2.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
3.Modelling Occupancy-Queue Relation Using Gaussian Process
Přikryl, J. - Kocijan, Juš
Neural Network World. 2015, 25(1), s. 35-52. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
4.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7172789
Stať ve sborníku
5.On Distributed Traffic Signal Control
Přikryl, J. - Novotný, J., - Šmídl, V.
In: Proccedings of the 18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems. 18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems. Las Canteras, 15.09.2015 - 18.09.2015. Piscataway: IEEE. 2015, s. 894-899. ISBN 978-1-4673-6595-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 39. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Abstrakt ve sborníku
7.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
In: Telematics - Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Heidelberg: Springer. 2014, s. 166-173. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Simple model for urban traffic between two signalized intersections
Přikryl, J.
In: Proceedings of 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Haag, 06.10.2013 - 09.10.2013. Red Hook, NY: Curran Associates. 2013, s. 41-46. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4799-2914-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
9.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://unir.eltodo.cz/
Software splňující podmínky RIV
10.Graphics card as a cheap supercomputer
Přikryl, J.
In: VEJCHODSKÝ, T., et al., eds. Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Dolní Maxov, 03.06.2012 - 08.06.2012. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic. 2013, s. 162-167. ISBN 978-80-85823-62-2. Dostupné z: http://users.math.cas.cz/~panm/Panm16/proceedings_final/162_prikryl.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
11.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), s. 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Stochastic Analysis of a Queue Length Model Using a Graphics Processing Unit
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(2), s. 55-62. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
13.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustroń, 10.10.2013 - 13.10.2012. Silesian University of Technology. 2012, s. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku
14.Financial modeling using Gaussian process models
Petelin, Dejan - Šindelář, Jan - Přikryl, J., - Kocijan, Juš
In: IDAACS'2011 - Proceedings of the 6th IEEE International Cnonference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems. The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Prague, 15.09.2011 - 17.09.2011. Prague: IEEE, THEY, CTU. 2011, s. 672-677. ISBN 978-1-4577-1423-8. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6072854
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
15.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
2010
Poloprovoz
16.Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic
Kocijan, Juš - Přikryl, J.
In: MELECON 2010, 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference, Valletta, Malta. The 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference. Valletta, 25.04.2010 - 28.04.2010. Malta (Valletta): IEEE Malta Section, Region 8. 2010, s. 172-177. ISBN 978-1-4244-5794-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5476311
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation
Přikryl, J. - Kocijan, J.
In: 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems Control in Transportation Systems. 12th IFAC Symposium on Transportation Systems. Redondo Beach, 02.09.2009 - 04.09.2009. Long Beach: IFAC. 2009, s. 456-461. ISBN 978-3-902661-50-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.Software pro měření parametrů dopravního proudu.
Mardar, J. - Přikryl, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2008
Software splňující podmínky RIV
19.Software pro přenos videosignálu z přehledových kamer.
Nebeský, Š. - Přikryl, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2007
Software splňující podmínky RIV
20.Software pro automatickou analýzu směrových vztahů na křižovatce s použitím videodetekce.
Kolín, P. - Přikryl, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2007
Software splňující podmínky RIV
21.Software for Road sign detection.
Hodný, L. - Přikryl, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2006
Software splňující podmínky RIV
22.Software pro porovnávání obrázků v komprimované podobě.
Milfait, L. - Přikryl, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2006
Software splňující podmínky RIV
23.Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Šmídl, V. ed. - Andrýsek, J. ed., - Přikryl, J. ed.
7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint Interplay of societal and technical desision-making. Hrubá Skála, 25.09.2006 - 30.09.2006. Praha: ÚTIA AV ČR. 2006, ISBN 80-903834-1-6.
Sborník
24.Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control
Šmídl, V. - Přikryl, J.
In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Paříž, 06.11.2006 - 10.11.2006. ???: IEEE Industrial Electronic Society. 2006, s. 4695-4700. ISSN 1553-572X. ISBN 1-4244-0136-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
25.Overview of Distributed Decision-Making for Urban Traffic Control
Přikryl, J.
In: PŘIKRYL, J., ANDRÝSEK, J., a ŠMÍDL, V., eds. Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint Interplay of societal and technical desision-making. Hrubá Skála, 25.09.2006 - 30.09.2006. Praha: ÚTIA AV ČR. 2006, s. 177-182. ISBN 80-903834-1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.From Bayesian Decision-Makers to Bayesian Agents
Šmídl, V. - Přikryl, J.
In: CZAP, H., et al., eds. Self-Orgranization and Autonomic Informatics (I). Amsterdam: IOS Press. 2005, s. 62-76. ISBN 1-58603-577-0.
Kapitola v zahraniční vědecké knize
27.Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
Přikryl, J. - Vlček, M.
In: HILLESTAD, O. a BOPARDIKAR, A., eds. Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. 8th COST 276 Workshop. Trondheim, 26.05.2005 - 28.05.2005. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing. 2005, s. 83-86. ISBN 82-997105-0-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki, 06.05.2004 - 07.05.2004. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,. 2004, s. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Experimental System for Visualisation of the Light Load
Čadík, M. - Slavík, P., - Přikryl, J.
In: SKALA, V., ed. WSCG 2003 - Posters. The 11-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003. Plzeň, 03.02.2003 - 07.02.2003. Pilsen: University of West Bohemia. 2003, s. 37-40. ISBN 80-903100-2-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
5th COST 276 Workshop. Praha, 02.10.2003 - 03.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, ISBN 80-01-02840-2.
Sborník
31.Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
Bittner, J. - Přikryl, J., - Slavík, P.
Computers & Graphics. 2003, 27(4), s. 569-580. ISSN 0097-8493.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.3rd Central European Seminar on Computer Graphics
Přikryl, J. ed. - Loffelmann, H. ed.
CESCG 99. Budmerice, 26.04.1999 - 27.04.1999. Wien: Technische Universität. 1999
Sborník
33.Three-Dimensional Information System on the World Wide Web
Berka, R. - Brachtl, M. - Holeček, A. - Novotný, M. - Přikryl, J. - Slavík, P., - Žára, J.
In: URBAN, B., ed. Multimedia '96. Eurographics Workshop in Rostock. Rostock, 28.05.1996 - 30.05.1996. Wien: Springer. 1996, s. 68-78. ISBN 3-211-82876-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.On Efficiency of Parallel Ray Tracing
Holeček, A. - Přikryl, J.
In: Poster 1995. Poster 1995. Praha, 01.06.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 1995, s. 135.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
35.Loadbalancing for Distributed Raytracer
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Workshop 95. Workshop 95. Praha, 23.01.1995 - 26.01.1995. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, s. 167-168.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
36.Dithering as a Method for Image Data Compression
Slavík, P. - Přikryl, J.
In: The Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization 95 - Conference Proceedings. Volume II. The Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualisation 95. Plzeň, 14.02.1995 - 18.02.1995. Plzeň: Západočeská universita. 1995, s. 283-288. ISBN 80-7082-186-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
37.Load Balancing for Parallel Raytracer on Virtual Walls
Menzel, K. - Buriánek, J. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of the Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualisation 95. The Third International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualisation 95. Plzeň, 14.02.1995 - 18.02.1995. Plzeň: Západočeská universita. 1995, s. 439-447. ISBN 80-7082-187-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
38.Parallelisation of the Ray-tracing Algorithm
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. Plzeň, 19.01.1994 - 20.01.1994. Plzeň: Západočeská universita. 1994, s. 113-117.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
39.Distributed Ray Tracing under PVM
Žára, J. - Holeček, A., - Přikryl, J.
In: CTU Seminar 94. CTU Seminar 94. Praha, 17.01.1994 - 20.01.1994. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, s. 93-94.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
40.When the Parallel Ray-tracer Starts to Be Efficient?
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of Spring School on Computer Graphics. Spring School on Computer Graphics. Bratislava, 06.06.1994 - 09.06.1994. Bratislava: Univerzita Komenského. 1994, s. 108-116. ISBN 80-223-0801-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Distributed Rendering Techniques Using Virtual Walls
Menzel, K. - Schmidt, O. - Stangenberg, F. - Hornung, C. - Lange, B. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
In: Proceedings of First European PVM Users Group Meeting. First European PVM Users Group Meeting. Roma, 09.10.1994 - 11.10.1994. Roma: University of Roma. 1994, s. 1-10.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Přikryl, J.
2008 - 2009
KJB201240701
2.Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
Přikryl, J.
2008 - 2009
1F81A/016/190
3.Přestavba cvičení předmětu Modelování systémů a procesů
Přikryl, J.
2007 - 2007
1344