info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11MAI - Matematické nástroje pro ITS
11MAI-E - ITS Mathematical Tools
11MSP - Modelování systémů a procesů

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11MAI - Matematické nástroje pro ITS (přednášející, cvičící)
11MAMY - Matematické metody (přednášející, cvičící)
11MSP - Modelování systémů a procesů (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Dopravní digitální dvojče Evropská
řešitel: Přikryl, J.
spoluřešitelé: Kovář, B. - Maia Pereira, A. - Matowicki, M.
2021 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Vývoj vlakového expertního systému zodpovědného za chování autonomního vlaku
řešitel: Matowicki, M.
spoluřešitelé: Kovář, B. - Kuklová, J. - Přibyl, O. - Přikryl, J.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Využití dat z automatizovaných vozidel k přesnější predikci délky front na křižovatkách řízených světelnou signalizací
řešitel: Alexeeva, E.
spoluřešitel: Přikryl, J.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/149/OHK2/2T/16
4.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
řešitel: Přikryl, J.
2008 - 2009
Juniorské badatelské grantové projekty
5.Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
řešitel: Přikryl, J.
2008 - 2009
Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
6.Přestavba cvičení předmětu Modelování systémů a procesů
řešitel: Přikryl, J.
2007 - 2007
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 1344
7.Organizace mezinárodní konference COST 355 "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" - Praha 2006
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitelé: Horňáková, V. - Přikryl, J.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0617216