Dr. Ing. Jan Přikryl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359914
+420-224890718
E-mail:
prikrjan@fd.cvut.cz
Pozice:
odborný asistent
Funkce:
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Comparing numerical integration schemes for a car-following model with real-world data
Přikryl, J. - Vaniš, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
2.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
4.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
Abstrakt ve sborníku (2015)
5.On Distributed Traffic Signal Control
Přikryl, J. - Novotný, J., - Šmídl, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
6.Modelling Occupancy-Queue Relation Using Gaussian Process
Přikryl, J. - Kocijan, Juš
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
7.Estimation of travel times and identification of traffic excesses on roads
Tichý, T. - Přikryl, J., - Šilar, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
8.Simple model for urban traffic between two signalized intersections
Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
9.Graphics card as a cheap supercomputer
Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2013)
10.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
Software splňující podmínky RIV (2013)
11.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
12.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Abstrakt ve sborníku (2012)
13.Stochastic Analysis of a Queue Length Model Using a Graphics Processing Unit
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
14.Financial modeling using Gaussian process models
Petelin, Dejan - Šindelář, Jan - Přikryl, J., - Kocijan, Juš
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
15.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
Poloprovoz (2010)
16.Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic
Kocijan, Juš - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
17.An Empirical Model of Occupancy-Queue Relation
Přikryl, J. - Kocijan, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
18.Software pro měření parametrů dopravního proudu.
Mardar, J. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2008)
19.Software pro automatickou analýzu směrových vztahů na křižovatce s použitím videodetekce.
Kolín, P. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2007)
20.Software pro přenos videosignálu z přehledových kamer.
Nebeský, Š. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2007)
21.Overview of Distributed Decision-Making for Urban Traffic Control
Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
22.Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint
Šmídl, V. ed. - Andrýsek, J. ed., - Přikryl, J. ed.
Sborník (2006)
23.Software pro porovnávání obrázků v komprimované podobě.
Milfait, L. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2006)
24.Software for Road sign detection.
Hodný, L. - Přikryl, J.
Software splňující podmínky RIV (2006)
25.Distributed Bayesian Decision-Making for Urban Traffic Control
Šmídl, V. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
26.Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
Přikryl, J. - Vlček, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
27.From Bayesian Decision-Makers to Bayesian Agents
Šmídl, V. - Přikryl, J.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2005)
28.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
29.Experimental System for Visualisation of the Light Load
Čadík, M. - Slavík, P., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
30.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
Sborník (2003)
31.Exact Regional Visibility Using Line Space Partitioning
Bittner, J. - Přikryl, J., - Slavík, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
32.3rd Central European Seminar on Computer Graphics
Přikryl, J. ed. - Loffelmann, H. ed.
Sborník (1999)
33.Three-Dimensional Information System on the World Wide Web
Berka, R. - Brachtl, M. - Holeček, A. - Novotný, M. - Přikryl, J. - Slavík, P., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1996)
34.Dithering as a Method for Image Data Compression
Slavík, P. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
35.Load Balancing for Parallel Raytracer on Virtual Walls
Menzel, K. - Buriánek, J. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1995)
36.Loadbalancing for Distributed Raytracer
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1995)
37.On Efficiency of Parallel Ray Tracing
Holeček, A. - Přikryl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1995)
38.Distributed Ray Tracing under PVM
Žára, J. - Holeček, A., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1994)
39.Distributed Rendering Techniques Using Virtual Walls
Menzel, K. - Schmidt, O. - Stangenberg, F. - Hornung, C. - Lange, B. - Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
40.Parallelisation of the Ray-tracing Algorithm
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1994)
41.When the Parallel Ray-tracer Starts to Be Efficient?
Holeček, A. - Přikryl, J., - Žára, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Modelování obsluhujících systémů veřejné dopravy, individuální dopravy a dopravní infrastruktury v kontextu aspektů suburbanizace
Přikryl, J.
2008 - 2009
1F81A/016/190
2.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Přikryl, J.
2008 - 2009
KJB201240701
3.Přestavba cvičení předmětu Modelování systémů a procesů
Přikryl, J.
2007 - 2007
1344