Železniční tratě a stanice

Kód předmětu:
12ZTS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Semestr | jazyk | obor:
čeština, angličtina společná část studia
letní angličtina ERASMUS Výuka pro zahraniční studenty
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Ing. Bc. Martin Vaněk, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Ing. Pavel Purkart
Ing. Ondřej Trešl
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Ing. Bc. Martin Vaněk, Ph.D.
Ing. David Vodák
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Trešl
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
železnice, kolejová doprava, kolej, geometrické parametry koleje, železniční spodek, železniční svršek, výhybka, železniční stanice
Anotace:
Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati - železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.
Cíle:
Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.