info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
člen knihovní rady / ÚK

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12IKD - Infrastruktura kolejové dopravy
12VRZ - Vysokorychlostní železniční doprava
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Garant předmětů v doktorském studiu:

12KOD - Kolejová doprava

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12IKD - Infrastruktura kolejové dopravy (přednášející, cvičící)
12VRZ - Vysokorychlostní železniční doprava (přednášející, cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jiří Čížek
Ing. Jiří Krejčí
Ing. Bc. Jan Kruntorád
Ing. Mgr. Andrea Táborská

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program