doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
člen knihovní rady / ÚK
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12IKOD - Infrastruktura kolejové dopravy
12Y2VT - Vysokorychlostní tratě
12ZTS - Železniční tratě a stanice
Cvičení:
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Garant předmětu v doktorském studiu:

12KOD - Kolejová doprava

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Pavel Purkart
Ing. David Vodák

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
Železniční síť České republiky a Evropy
  12X2ZS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

 • Dopravní infrastruktura
 • Dopravní obslužnost
 • Grafikony dopravy
 • Integrované dopravní systémy
 • Osobní doprava
 • Železniční koridory
 • Železniční stanice
 • Železniční svršky
 • Železniční tratě elektrifikované
 • Železniční tratě s normálním rozchodem
 • Železniční tratě vysokorychlostní

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Teichmann, D. opon. - Březina, E. opon. - Týfa, L. supervisor, - Penc, M. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
3.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
4.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
7.Zkušenosti z přípravy projektu vysokorychlostní trati „High Speed Two“ pro Českou republiku
Vodák, D. - Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
8.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
9.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
10.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
11.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
12.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
13.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2015)
15.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
16.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
17.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
18.Prázdninové stáže u Správy železniční dopravní cesty
Týfa, L.
Článek (2014)
19.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
20.Projektování kolejové dopravy
Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
21.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
22.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
Nepublikovaná přednáška (2014)
23.Vysokorychlostní železniční tratě jako budoucí součást české železniční sítě
Týfa, L.
Nepublikovaná přednáška (2014)
24.Rychle a bezpečně!
Týfa, L.
Článek (2014)
25.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
26.Obsluha území vysokorychlostními železničními systémy
Týfa, L.
Habilitační přednáška (2013)
27.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
28.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
29.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
30.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
31.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
32.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
33.Vybrané teoretické aspekty vysokorychlostního železničního systému
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
34.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
35.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
36.High-speed Rail System Characteristic
Týfa, L.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
37.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
38.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
39.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
40.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
41.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
Software splňující podmínky RIV (2013)
42.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II.)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
43.Asie
Týfa, L.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
44.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
45.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
46.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
47.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
48.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
49.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
50.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
Technické dílo (2012)
51.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
52.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
53.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (I.)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
54.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
55.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
56.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
Nepublikovaná přednáška (2011)
57.Simulační modely pěších proudů
Pöschl, D. - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
58.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
59.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
60.Přínosy vysokorychlostních tratí pro obsluhu regionů
Týfa, L. - Záruba, T., - Kalčík, J. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
61.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
62.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2011)
63.Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Týfa, L.
Docentská habilitační práce (2011)
64.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
65.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
66.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
67.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2010)
68.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
69.Přípoje 1.0
Týfa, L. - Pöschl, D.
Software splňující podmínky RIV (2010)
70.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
71.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
Software splňující podmínky RIV (2010)
72.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
73.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
74.Nástupiště na železničních tratích v Německu
Týfa, L. - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
75.Další pohled na vliv dopravy na životní prostředí
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
76.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
77.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
78.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
79.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
80.Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce
Týfa, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
81.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
82.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Technická zpráva (2009)
83.Vysokorychlostní železniční tratě a Česká republika
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
84.Kolejová a letecká doprava - konkurence, nebo spolupráce?
Týfa, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
85.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
86.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
87.Model strategického řízení Ústavu dopravních systémů
Týfa, L.
Technická zpráva (2008)
88.Síť vysokorychlostních železničních tratí (III)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
89.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
90.Characteristics of High Speed Railway Lines Based on Foreign Experience
Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
91.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
92.Key Attributes of High Speed Rail System Project
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
93.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
94.Moderní železniční spojení Brno - Vyškov
Týfa, L. - Ševčík, F.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
95.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Technické dílo (2008)
96.Síť vysokorychlostních železničních tratí (I)
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
97.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
98.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
99.Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
100.Síť vysokorychlostních železničních tratí (II)
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
101.Alternativní způsob obsluhy letiště Ruzyně železniční dopravou
Týfa, L. - Němec, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
102.Návrh dopravní sítě úpravou algoritmu teorie grafů
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
103.Předmět Železniční software na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
104.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
105.Určení délky traťových úseků bez znalosti jejich projektu
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
106.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium. Závěrečná zpráva o řešení grantu FRVŠ
Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
107.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
108.Dopravní obsluha území
Týfa, L.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
109.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
110.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Technické dílo (2006)
111.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
112.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
113.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
114.Analysis of Traffic Networks and Attended Region Interaction
Týfa, L. - Vachtl, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
115.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
116.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Technická zpráva (2004)
117.Harmonizace podmínek na přepravním trhu
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
118.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
119.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
120.Zvýšení podílu železniční dopravy v integrovaném dopravním systému v Praze
Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
121.Vztah modernizace železničních tratí a výstavba vysokorychlostních tratí v ČR
Kubát, B. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
122.Studie vysokorychlostní železniční trati Plzeň - st. hranice SRN pro rychlost 300 km/h ve dvou variantách přechodu st. hranice
Týfa, L.
Diplomová práce (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Týfa, L.
2011 - 2013
TA01030087
2.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
Týfa, L.
2012 - 2013
SGS12/161/OHK2/2T/16
3.Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L.
2008 - 2009
1F82A/029/190
4.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium
Týfa, L.
2006 - 2006
805
5.Analýza interakce dopravních sítí a obsluhovaného regionu
Týfa, L.
2004 - 2004
CTU0411816