info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
člen knihovní rady / ÚK

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12IKD - Infrastruktura kolejové dopravy
12VRZ - Vysokorychlostní železniční doprava
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Garant předmětů v doktorském studiu:

12KOD - Kolejová doprava

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12IKD - Infrastruktura kolejové dopravy (přednášející, cvičící)
12VRZ - Vysokorychlostní železniční doprava (přednášející, cvičící)
12ZTS - Železniční tratě a stanice (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Bc. Jan Kruntorád
Ing. Pavel Purkart
Ing. David Vodák

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Dynamická opto-akustická metoda hodnocení emisní hlučnosti železničního svršku
řešitel: Javořík, T.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Kruntorád, J. - Týfa, L.
2022 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
2.Skill Training Alliance For the Future European Rail System
řešitel: Jiroušek, O.
spoluřešitelé: Costa Jordao, T. - Javořík, T. - Malinovský, V. - Nouzovský, L. - Přikrylová, S. - Týfa, L. - Vodák, D.
2021 - 2024
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) - 621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
3.Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim
řešitel: Kruntorád, J.
spoluřešitelé: Jíšová, J. - Kočárková, D. - Týfa, L.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/137/OHK2/2T/16
4.Stanovení a optimální využití parametrů železniční dopravní cesty
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Mládek, Š. - Týfa, L. - Vodák, D.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/138/OHK2/2T/16
5.Technické parametry železniční dopravní cesty pro optimální provozní koncepci
řešitel: Purkart, P.
spoluřešitelé: Jacura, M. - Javořík, T. - Týfa, L. - Vodák, D.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/150/OHK2/2T/16
6.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
řešitel: Týfa, L.
spoluřešitelé: Javořík, T. - Novotný, V. - Vaněk, M.
2012 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/161/OHK2/2T/16
7.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
řešitel: Týfa, L.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
8.Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v přestupních uzlech veřejné hromadné dopravy
řešitel: Jacura, M.
spoluřešitelé: Havlena, O. - Pöschl, D. - Týfa, L. - Vaněk, M.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/215/OHK2/2T/16
9.Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
řešitel: Týfa, L.
2008 - 2009
Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
10.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium
řešitel: Týfa, L.
2006 - 2006
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 805
11.Analýza interakce dopravních sítí a obsluhovaného regionu
řešitel: Týfa, L.
spoluřešitelé: Kubát, B. - Vachtl, M.
2004 - 2004
IGS ČVUT - CTU0411816