covid-19 info

logo ČVUT

doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
člen knihovní rady / ÚK

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Elektrickým vlakem! I tam, kam dráty nevedou?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2020 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2020. p. 37-42. ISBN 978-80-89565-43-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Je česká železnice připravena na alternativní pohony?
Javořík, T. - Týfa, L., - Jacura, M.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 28-37. ISBN 978-80-01-06765-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Planning the Construction of High-speed Lines in the Czech Republic and Its Methodological Evaluation in Terms of Transport Service of Region
Purkart, P. - Javořík, T. - Týfa, L., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2020, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2020. p. 630-637. ISBN 978-83-959742-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
5.Plán dopravní obslužnosti města Kolín pro léta 2021–2026
Jacura, M. - Javořík, T. - Kruntorád, J. - Purkart, P. - Týfa, L., - Vodák, D.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Railway Superstructure for High-speed Rails
Týfa, L. - Tomaschko, O., - Kruntorád, J.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
7.Výpravní budovy smíšených nebo osobních železničních stanic - proměna jejich role ve 21. století
Týfa, L. - Hájek, K. - Jacura, M., - Kruntorád, J.
In: Člověk, stavba a územní plánování 14. Sborník abstraktů.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 32-33. ISBN 978-80-01-06782-6.
Abstrakt ve sborníku (2020)
8.The Assessment of Priorities in the Construction of New High-speed Railway Lines in Czech Republic by Using the STEM Method
Purkart, P. - Kruntorád, J., - Týfa, L.
[Unpublished Lecture] Studentská vědecká konference IRICoN 2020 Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice. 2020-11-10.
Nepublikovaná přednáška (2020)
9.The Choice Restriction Model of the Mean of Transport due to the Route Capacity
Purkart, P. - Týfa, L. - Javořík, T., - Kruntorád, J.
In: Transport Means 2020 - Proceedings of 24th International Scientific Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2020. p. 628-633. ISSN 2351-7034.
Stať ve sborníku (2020)
10.Vliv železniční infrastruktury na stanovení provozních souborů regionální osobní dopravy
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: Železnice 2019 Sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha a.s., 2019. p. 89-97.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
11.Optimalizační nástroj dopravní obsluhy liniových železničních sítí
Javořík, T. - Týfa, L.
In: Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 68-77. ISBN 978-80-01-06622-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
12.The assesment of priorities in the construction of new tram lines in Prague by using the multicriterial linear optimization
Teichmann, D. - Týfa, L. - Purkart, P. - Javořík, T., - Vodák, D.
In: Transport Problems 2019, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-288. ISBN 978-83-945717-8-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
13.Motivační opatření v dopravě v evropských městech při smogové situaci
Jacura, M. - Javořík, T. - Neubergová, K., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
14.Standardy vozidel, služeb ve vlacích a navazujících služeb pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu Moravskoslezského kraje
Jacura, M. - Javořík, T. - Purkart, P., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
15.Optimization of Transport Service of Linear Railway Networks
Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 93-98. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
16.Optimální kooperace jednotlivých segmentů veřejné hromadné dopravy
Purkart, P. - Týfa, L. supervisor
Praha: Defense date 2019-12-06. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Transportation Systems. Supervised by L. TÝFA.
Doktorandské minimum (2019)
17.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
In: 2018 Young Transportation Engineers Conference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. p. 200-207. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
18.Provozní soubory regionální železniční dopravy v Moravskoslezském kraji
Jacura, M. - Fridrišek, P. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Transportation Systems, 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
19.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Březina, E. opon. - Penc, M. opon. - Teichmann, D. opon., - Týfa, L. supervisor
Praha: Defense date 2018-12-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Supervised by L. TÝFA.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
20.Zkušenosti z přípravy projektu vysokorychlostní trati „High Speed Two“ pro Českou republiku
Vodák, D. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 2017(44), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
21.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2017, 23(44), 1-257. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
22.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 74-78. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
23.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. ISBN 978-80-01-06140-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
24.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
25.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
[Research Report] 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
26.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), 111-126. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
27.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
28.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Silnice Železnice. 2015, 10(5), 75-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
29.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Communications. 2015, 17(2), 60-65. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
30.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
In: ŽELEZNICE 2015 - sborník příspěvků. 2015. pp. 61-67.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
31.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Silesian University of Technology, 2015, pp. 699-710. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
32.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
In: Rychlost s tichostí. Praha: Powerprint, 2015, pp. 24-32. ISBN 978-80-87994-28-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2015)
33.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
In: Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí. 2015. pp. 8. ISBN 978-80-214-5231-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
34.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Fyzikálne faktory prostredia. 2014, IV(1), 14-18. ISSN 1338-3922.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
35.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2014, 9 (4)(4), 97-104. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
36.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
37.Projektování kolejové dopravy
Týfa, L.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05440-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
38.Prázdninové stáže u Správy železniční dopravní cesty
Týfa, L.
Pražská technika. 2014, 16(6), 17. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
39.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), 12-13. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
40.Rychle a bezpečně!
Týfa, L.
Pražská technika. 2014, 16(6), 10-11. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
41.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
[Unpublished Lecture] Výzkumný Ústav Železniční, a.s.. 2014-11-13.
Nepublikovaná přednáška (2014)
42.Vysokorychlostní železniční tratě jako budoucí součást české železniční sítě
Týfa, L.
[Unpublished Lecture] TOP EXPO CZ, s.r.o.. 2014-06-16.
Nepublikovaná přednáška (2014)
43.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
44.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Nové železniční trendy. 2013, 21(1), 4-8. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
45.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Silnice železnice. 2013, 8(5), 92-96. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
46.Vybrané teoretické aspekty vysokorychlostního železničního systému
Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2013, 18(36), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
47.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Perner's Contacts. 2013, 8(3), 55-68. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
48.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), 89-95. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
49.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013, pp. 53-56. ISBN 978-80-89565-10-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
50.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 96-102. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
51.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 191-196. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
52.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 96-101. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
53.High-speed Rail System Characteristic
Týfa, L.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 161-166. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
54.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
In: Transport Problems 2013 - Conference proceedings. Silesian University of Technology, 2013. p. 541-548. ISBN 978-83-935232-1-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
55.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
56.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
57.Obsluha území vysokorychlostními železničními systémy
Týfa, L.
Praha: Defense date 2013-03-15. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
Habilitační přednáška (2013)
58.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
[Unpublished Lecture] Spoločnosť PSKD - prevádzka a stavby koľajovej dopravy. 2013-03-19.
Nepublikovaná přednáška (2013)
59.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II.)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2012, 7(2), 17-20. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
60.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(5), 425-431. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
61.Asie
Týfa, L.
In: Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s., 2012. p. 70-76. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
62.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 55-58. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
63.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Verejná osobná doprava 2012 - Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2012, pp. 62-65. ISBN 978-80-89565-05-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012, pp. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
65.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
In: 8. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2012, pp. 21-25. ISBN 978-80-88973-85-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
66.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2012.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
67.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2012. Report no. TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
68.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
[Technical Work] - Prov. org. SUDOP PRAHA a.s., Praha, Olšanská 1a, dat. prov. - zač. 2012-11-29 ukonč. 2012-11-29.
Technické dílo (2012)
69.Simulační modely pěších proudů
Pöschl, D. - Týfa, L.
Perner's contacts. 2011, 6(1), 249-255. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
70.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P1-IX-P1-XI. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
71.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (I.)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P1-II-P1-V. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
72.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011. pp. 52-57. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
73.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2011 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2011, pp. 100-103. ISBN 978-80-970356-9-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
74.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 1-13. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
75.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 7. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2011, pp. 21-24. ISBN 978-80-88973-68-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
76.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
[Unpublished Lecture] M-Presse plus s.r.o.. 2011-06-15.
Nepublikovaná přednáška (2011)
77.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), 24-27. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
78.Přínosy vysokorychlostních tratí pro obsluhu regionů
Týfa, L. - Záruba, T., - Kalčík, J. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), 28-31. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
79.Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Týfa, L.
Praha: Defense date 2013-03-15. Associate Professor Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Docentská habilitační práce (2011)
80.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2011. Report no. 2011-POS_ŠKODATR.
Technická zpráva (2011)
81.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
82.Přípoje 1.0
Týfa, L. - Pöschl, D.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
83.Nástupiště na železničních tratích v Německu
Týfa, L. - Havlena, O.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), XXI-XXII. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
84.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Doprava. 2010, 52(5), 21-23. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
85.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Doprava. 2010, 52(2), 29-31. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
86.Další pohled na vliv dopravy na životní prostředí
Týfa, L.
Doprava. 2010, 52(2), 24-25. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
87.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Silnice a železnice. 2010, 5(1), XXIII-XXIV. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
88.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), 83-92. ISSN 1802-9876.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2010)
89.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
In: Konference Železnice 2010 - sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2010, pp. 103-108.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
90.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
In: Verejná osobná doprava 2010 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2010, pp. 151-154. ISBN 978-80-970356-1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
91.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: 6. Fórum koľajovej dopravy - Zborník príspevkov. Bratislava: Spoločnosť PSKD - Prevádzka a stavby koľajovej dopravy, 2010, pp. 63-66. ISBN 978-80-88973-59-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
92.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
In: Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR. Praha: M-presse, 2010,
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
93.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
94.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2010. Report no. Grant VaV MD 2008-2009_ZZ.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
95.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2009,(27), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
96.Vysokorychlostní železniční tratě a Česká republika
Týfa, L.
Nová železniční technika. 2009, 17(5), 4-7. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
97.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
In: Železnice 2009 - sborník příspěvků. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2009, pp. 147-151.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
98.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2009, pp. 83-86. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
99.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
In: Verejná osobná doprava 2009 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2009, pp. 97-100. ISBN 978-80-89275-18-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
100.Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce
Týfa, L.
In: Sborník příspěvků CZECH RAILDAYS 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009,
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
101.Kolejová a letecká doprava - konkurence, nebo spolupráce?
Týfa, L.
In: Intermodalita v dálkové přepravě cestujících - sborník příspěvků. Praha: Jacobs Consultancy spol. s r.o., 2009, Available from: http://www.jacobsconsultancy.cz/download/cs_study_30_3/tyfa-sbornik.pdf
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
102.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2009. Report no. Grant VaV MD 2008-2009_RZ.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
103.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
[Technical Report] 2009. Report no. 1.
Technická zpráva (2009)
104.Moderní železniční spojení Brno - Vyškov
Týfa, L. - Ševčík, F.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2008,(26), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
105.Síť vysokorychlostních železničních tratí (III)
Týfa, L.
Silnice železnice. 2008, 3(2), 80-82. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
106.Key Attributes of High Speed Rail System Project
Týfa, L.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(2), 87-94. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
107.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 83-86. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
108.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2008, pp. 143-148. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
109.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2008. pp. 127-132. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
110.Characteristics of High Speed Railway Lines Based on Foreign Experience
Týfa, L.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 315-318. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
111.Model strategického řízení Ústavu dopravních systémů
Týfa, L.
[Technical Report] 2008. Report no. 1.
Technická zpráva (2008)
112.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
[Technical Work] - Prov. org. SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, dat. prov. - zač. 2008-11-18 ukonč. 2008-11-19.
Technické dílo (2008)
113.Síť vysokorychlostních železničních tratí (I)
Týfa, L.
Silnice a železnice. 2007, 2(2), 61-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
114.Síť vysokorychlostních železničních tratí (II)
Týfa, L.
Silnice a železnice. 2007, 2(4), 6-9. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
115.Alternativní způsob obsluhy letiště Ruzyně železniční dopravou
Týfa, L. - Němec, T.
Dvouměsíční odborná ekonomicko-technická dopravní revue. 2007, 49(4), 25-27. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
116.Návrh dopravní sítě úpravou algoritmu teorie grafů
Týfa, L.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 273-276. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
117.Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí
Týfa, L.
In: High Speed Railway Transport in the World and in the Czech Republic. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2007,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
118.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2007, pp. 125-130. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
119.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: Modernizácia železničných tratí. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2007. pp. 1-8. ISBN 978-80-8070-736-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
120.Určení délky traťových úseků bez znalosti jejich projektu
Týfa, L.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2006, -(22), 34-38. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
121.Předmět Železniční software na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
Týfa, L.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 301-303. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
122.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 62-70. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
123.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 150. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
124.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium. Závěrečná zpráva o řešení grantu FRVŠ
Týfa, L.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území, 2006. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
125.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Work] - Prov. org. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů, Konviktská 20, 110 00 Praha, dat. prov. - zač. 2006-09-11 ukonč. 2006-09-22.
Technické dílo (2006)
126.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2006. Report no. 1.
Technická zpráva (2006)
127.Dopravní obsluha území
Týfa, L.
Praha: Defense date 2006-06-19. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
128.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
[Technical Report] 2006. Report no. 2.
Technická zpráva (2006)
129.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: 8. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2005, pp. 27-32. ISBN 80-969365-0-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
130.Analysis of Traffic Networks and Attended Region Interaction
Týfa, L. - Vachtl, M.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1042-1043. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
131.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
2 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2005. ISBN 80-01-02782-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
132.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03353-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
133.Harmonizace podmínek na přepravním trhu
Týfa, L.
In: Železnice jako součást integrovaného dopravního systému. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2004, pp. 69. ISBN 80-01-02988-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
134.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
In: 7. medzinárodná konferenci o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2004, pp. 157-162. ISBN 80-233-0498-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
135.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
[Technical Report] 2004. Report no. 1.
Technická zpráva (2004)
136.Zvýšení podílu železniční dopravy v integrovaném dopravním systému v Praze
Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
In: 6. medzinárodná konferencia O verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2003, pp. 132-137. ISBN 80-233-0485-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
137.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
2 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02782-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
138.Vztah modernizace železničních tratí a výstavba vysokorychlostních tratí v ČR
Kubát, B. - Týfa, L.
In: Modernizácia železničných tratí. Žilina: Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, 2002. pp. 93-98. ISBN 80-8070-013-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
139.Studie vysokorychlostní železniční trati Plzeň - st. hranice SRN pro rychlost 300 km/h ve dvou variantách přechodu st. hranice
Týfa, L.
Praha: Defense date 2002-01-18. Master Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Diplomová práce (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Týfa, L.
2011 - 2013
TA01030087
2.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
Týfa, L.
2012 - 2013
SGS12/161/OHK2/2T/16
3.Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L.
2008 - 2009
1F82A/029/190
4.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium
Týfa, L.
2006 - 2006
805
5.Analýza interakce dopravních sítí a obsluhovaného regionu
Týfa, L.
2004 - 2004
CTU0411816