doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-431 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355090
E-mail:
tyfal@fd.cvut.cz
Funkce:
člen knihovní rady / ÚK
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
12IKOD - Infrastruktura kolejové dopravy
12Y2VT - Vysokorychlostní tratě
12ZTS - Železniční tratě a stanice
Cvičení:
12ZTS - Železniční tratě a stanice

Garant předmětu v doktorském studiu:

12KOD - Kolejová doprava

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Javořík
Ing. Pavel Purkart
Ing. David Vodák

Vedoucí studentského projektu:

Moderní trendy v železniční dopravě
  12X1MT - bakalářský studijní program
  12X2MT - navazující magisterský studijní program
Železniční síť České republiky a Evropy
  12X2ZS - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

 • Dopravní infrastruktura
 • Dopravní obslužnost
 • Grafikony dopravy
 • Integrované dopravní systémy
 • Osobní doprava
 • Železniční koridory
 • Železniční stanice
 • Železniční svršky
 • Železniční tratě elektrifikované
 • Železniční tratě s normálním rozchodem
 • Železniční tratě vysokorychlostní

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimální technické parametry železniční dopravní cesty pro dosažení požadované provozní koncepce
Purkart, P. - Vodák, D. - Javořík, T., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
2.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Teichmann, D. opon. - Březina, E. opon. - Týfa, L. supervisor, - Penc, M. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
3.Zkušenosti z přípravy projektu vysokorychlostní trati „High Speed Two“ pro Českou republiku
Vodák, D. - Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.Německý pohled na regionální a městské kolejové systémy jako inspirace pro českou regionální a příměstskou dopravu
Purkart, P. - Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
5.Analýza ekonomických přínosů nástupišť pro cestující
Jacura, M. - Purkart, P. - Javořík, T. - Vodák, D., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Nabídková řízení v železniční dopravě - Plzeňský kraj
Jacura, M. - Javořík, T., - Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
8.High Speed Railway Lines – Future Part of Czech Railway Network?
Vodák, D. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
9.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
10.Evaluation Of Potential Of Regional Railway Lines
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
11.Evaluation Of Regional Railway Lines Potential
Javořík, T. - Novotný, V. - Týfa, L., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
12.Assessment of Railway Station Modernisation Combining Risk Analysis with Multi-criteria Analysis
Javořík, T. - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
13.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Vliv konstrukce koleje na emise hluku z železniční dopravy
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2015)
15.Poloostrovní nástupiště - kudy dál?
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
16.Přínos poloostrovních nástupišť ke zlepšení cestování vlaky osobní dopravy
Hlubuček, A. - Jacura, M., - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
17.Vysokorychlostní tratě v Evropě a ve světě
Týfa, L.
Nepublikovaná přednáška (2014)
18.Vysokorychlostní železniční tratě jako budoucí součást české železniční sítě
Týfa, L.
Nepublikovaná přednáška (2014)
19.Projektování kolejové dopravy
Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
20.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Svetlík, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
21.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
22.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Článek (2014)
23.Rychle a bezpečně!
Týfa, L.
Článek (2014)
24.Korekce výpočtových metodik emisí hluku na rekonstruovaných železničních tratích v České republice jako nástroj k objektivizaci modelovaných hodnot
Týfa, L. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Biľová, M., - Matoušek, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2014)
25.Prázdninové stáže u Správy železniční dopravní cesty
Týfa, L.
Článek (2014)
26.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
27.Vliv různých konstrukcí železničního svršku na hluk ze železniční dopravy
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
28.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
29.Obsluha území vysokorychlostními železničními systémy
Týfa, L.
Habilitační přednáška (2013)
30.Ekonomická bilance železničních tratí regionálního významu na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
31.Zhodnocení modernizace železniční stanice rozhodovacími metodami a architektonickým pohledem
Týfa, L. - Hájek, K. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Nepublikovaná přednáška (2013)
32.Parameters of passenger facilities according to railway station characteristics
Havlena, O. - Jacura, M. - Javořík, T. - Svetlík, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
33.High-speed Rail System Characteristic
Týfa, L.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
34.Decision Support System for Design of Transfer Node Conception
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
35.Potenciál regionální kolejové dopravy jako smysluplné součásti dopravního systému státu
Vaněk, M. - Javořík, T. - Novotný, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
36.Vybrané teoretické aspekty vysokorychlostního železničního systému
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
37.Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky.
Týfa, L. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Javořík, T. - Ládyš, L. - Bilová, M. - Matoušek, A., - Vašica, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
38.Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
39.Korekce emisí hluku podle konstrukce železničního svršku v podmínkách ČR - KEHKES-CR 1.0
Týfa, L. - Vašica, D., - Krčál, J.
Software splňující podmínky RIV (2013)
40.Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky
Týfa, L. - Ládyš, L. - Jacura, M. - Javořík, T. - Vašica, D. - Matoušek, A. - Biľová, M., - Bartošová, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
41.Railway Noise Measurements on Various Railway Superstructure Constructions
Neubergová, K. - Týfa, L. - Vašica, D., - Ládyš, L.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
42.Asie
Týfa, L.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
43.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
44.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
45.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (II.)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
46.Nové trendy v navrhování výpravních budov
Týfa, L. - Hájek, K., - Jacura, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
47.Optimalizace objemu akustických informací v železničních stanicích
Týfa, L. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
48.Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Týfa, L. - Javořík, T. - Novotný, V., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Optimální podoba přestupních uzlů veřejné hromadné dopravy
Jacura, M. - Týfa, L. - Javořík, T. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Svetlík, M., - Pöschl, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
50.Utilisation of Decision Tables for Proposal of Transfer Node Conception
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
51.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy - dílčí výstup projektu: Charakteristiky železničních tratí regionálního významu ve vztahu k jejich lokaci na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Javořík, T., - Novotný, V.
Technické dílo (2012)
52.Layout Optimalization of Equipment for Personal Transport in Public Transport Change Nodes
Jacura, M. - Týfa, L. - Svetlík, M. - Havlena, O. - Vaněk, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
53.Variantní koncepty přestupních vazeb mezi železniční a navazující dopravou včetně aplikací
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
54.Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů
Hájek, K. - Týfa, L., - Jacura, M.
Nepublikovaná přednáška (2011)
55.Simulační modely pěších proudů
Pöschl, D. - Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
56.Klasifikace přestupních vazeb mezi železnicí a navazující dopravou
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
57.Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
Týfa, L.
Docentská habilitační práce (2011)
58.Přínosy vysokorychlostních tratí pro obsluhu regionů
Týfa, L. - Záruba, T., - Kalčík, J. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
59.Vysokorychlostní železniční tratě ve světě v posledních letech (I.)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
60.Kategorizace přestupních uzlů se zapojením železniční dopravy
Týfa, L. - Jacura, M. - Javořík, T., - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
61.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Šlegr, P. orig. auth., - Drábek, M. orig. auth.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
62.Posudek k záměru společnosti České dráhy, a.s., nakoupit šestnáct kusů netrakčních jednotek typu Railjet
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2011)
63.Posouzení variant uspořádání železniční stanice multikriteriální a rizikovou analýzou
Týfa, L. - Javořík, T., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
64.Návrhy moderních úprav regionálních uzlů veřejné hromadné dopravy s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
65.Acceptance of train delays by passengers
Týfa, L. - Jacura, M. - Svetlík, M., - Vachtl, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2010)
66.Úloha nádraží v osobní železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
67.Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
68.Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů - metodická příručka
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
69.Česko-anglicko-německý překladový slovník dopravních pojmů
Čarská, Z. - Týfa, L. - Kusák, A. - Bala, V. - First, J., - Michlová, S.
Software splňující podmínky RIV (2010)
70.Další pohled na vliv dopravy na životní prostředí
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
71.Požadavky na zařízení pro osobní přepravu na železnici
Týfa, L. - Jacura, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
72.Nástupiště na železničních tratích v Německu
Týfa, L. - Havlena, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
73.Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť
Týfa, L. - Jacura, M., - Hájek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
74.Dílčí výstupy z rozboru nástupišť a železničních stanic v České republice
Týfa, L. - Jacura, M. - Vaněk, M., - Javořík, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
75.Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Vaněk, M. - Týfa, L. - Havlena, O. - Jacura, M. - Pöschl, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
76.Přípoje 1.0
Týfa, L. - Pöschl, D.
Software splňující podmínky RIV (2010)
77.Závěrečná zpráva 2009-2010 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
78.Vyhodnocení ankety mezi cestujícími za rok 2008 o akceptaci zpoždění a rozvázání přípojových vazeb
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
79.Znalecký posudek "Posouzení přepravních potřeb na vybraných tratích ČD, a.s. a návrh optimálního řešení ve vztahu k vozovému parku provozovatele"
Jacura, M. - Týfa, L., - Přibyl, P.
Technická zpráva (2009)
80.Roční zpráva 2008 - Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy č. 1F82A/029/190 "Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém"
Týfa, L. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Kohutka, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
81.Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce
Týfa, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
82.Hodnocení zpoždění a přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Týfa, L. - Jacura, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
83.Vliv dispozičního uspořádání uzlu veřejné hromadné dopravy na přestupní dobu
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O., - Vaněk, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
84.Nedostatky v úpravách přestupních uzlů
Týfa, L. - Jacura, M. - Havlena, O. - Vaněk, M., - Pöschl, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
85.Vysokorychlostní železniční tratě a Česká republika
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
86.Kolejová a letecká doprava - konkurence, nebo spolupráce?
Týfa, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2009)
87.Akceptace zpoždění a rozvázání přípojových vazeb cestujícími v železniční dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
88.Vhodné příklady řešení železničních stanic a zastávek z pohledu cestujícího
Jacura, M. - Týfa, L., - Kohutka, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
89.Key Attributes of High Speed Rail System Project
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
90.Characteristics of High Speed Railway Lines Based on Foreign Experience
Týfa, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
91.Četnost zastavování linek veřejné hromadné dopravy
Týfa, L. - Jacura, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
92.Síť vysokorychlostních železničních tratí (III)
Týfa, L.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
93.Model strategického řízení Ústavu dopravních systémů
Týfa, L.
Technická zpráva (2008)
94.Uspořádání železničních stanic na vedlejších tratích
Týfa, L. - Jacura, M. - Kohutka, R., - Vachtl, M.
Technické dílo (2008)
95.Moderní železniční spojení Brno - Vyškov
Týfa, L. - Ševčík, F.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2008)
96.Problematika čekacích dob a zastavování ve veřejné hromadné dopravě
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
97.Možnosti řešení nástupišť při úpravách železničních stanic v České republice
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
98.Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
99.Síť vysokorychlostních železničních tratí (II)
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
100.Alternativní způsob obsluhy letiště Ruzyně železniční dopravou
Týfa, L. - Němec, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
101.Návrh dopravní sítě úpravou algoritmu teorie grafů
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
102.Síť vysokorychlostních železničních tratí (I)
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
103.Předmět Železniční software na ČVUT v Praze Fakultě dopravní
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
104.Opatření k optimalizaci veřejné dopravy ve vybrané lokalitě České republiky
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
105.Uspořádání stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
106.Nástupiště stanic na regionálních tratích
Jacura, M. - Týfa, L.
Technické dílo (2006)
107.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
108.Určení délky traťových úseků bez znalosti jejich projektu
Týfa, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
109.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium. Závěrečná zpráva o řešení grantu FRVŠ
Týfa, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
110.Vyjádření k dokumentu "Nový provozní koncept regionální příměstské dopravy Praha - Rudná - Nučice - Beroun" od firmy CONNEX Česká Železniční, s. r. o
Jacura, M. - Týfa, L.
Technická zpráva (2006)
111.Dopravní obsluha území
Týfa, L.
Doktorská práce (Ph.D.) (2006)
112.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
113.Propojení regionálních center ČR veřejnou hromadnou dopravou
Jacura, M. - Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
114.Analysis of Traffic Networks and Attended Region Interaction
Týfa, L. - Vachtl, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
115.Železniční tratě a stanice - cvičení
Fliegel, T. - Jacura, M. - Kohoutek, P., - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
116.Harmonizace podmínek na přepravním trhu
Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
117.Souhrnný závěr "Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna zapojeného do regionu" a jejich oponentních posudků
Kubát, B. - Jacura, M. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Technická zpráva (2004)
118.Metro a jeho úloha v pražské dopravní síti
Kubát, B. - Jacura, M. - Vachtl, M., - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
119.Zvýšení podílu železniční dopravy v integrovaném dopravním systému v Praze
Kubát, B. - Týfa, L., - Vachtl, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
120.Železniční tratě a stanice
Kubát, B. - Týfa, L.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2003)
121.Vztah modernizace železničních tratí a výstavba vysokorychlostních tratí v ČR
Kubát, B. - Týfa, L.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
122.Studie vysokorychlostní železniční trati Plzeň - st. hranice SRN pro rychlost 300 km/h ve dvou variantách přechodu st. hranice
Týfa, L.
Diplomová práce (2001)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
Týfa, L.
2012 - 2013
SGS12/161/OHK2/2T/16
2.Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků
Týfa, L.
2011 - 2013
TA01030087
3.Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém
Týfa, L.
2008 - 2009
1F82A/029/190
4.Železniční software - inovace předmětu pro magisterské studium
Týfa, L.
2006 - 2006
805
5.Analýza interakce dopravních sítí a obsluhovaného regionu
Týfa, L.
2004 - 2004
CTU0411816