covid-19 info

logo ČVUT

Železniční tratě a stanice

Kód předmětu:
12ZTS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
2čeština, angličtinaspolečná část studia
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Garant předmětu:
doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D.
Vyučující předmětu:
 
roh  Přednášky:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Petr Šatra, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
roh  Cvičení:
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
Ing. Bc. Jan Kruntorád
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Ing. Pavel Purkart
Ing. Petr Šatra, Ph.D.
Ing. Ondřej Trešl
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
roh  Kombinovaná
forma studia:
Ing. Ondřej Trešl
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
železnice, kolejová doprava, kolej, geometrické parametry koleje, železniční spodek, železniční svršek, výhybka, železniční stanice
Anotace:
Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati – železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.
Cíle:
Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.