info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Železniční tratě a stanice

Kód předmětu:
12ZTS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
2češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
4
Rozsah výuky:
2 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
10 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
zápočet, zkouška (z, zk)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Jacura, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Bc. Jan Kruntorád (přednášející, cvičící)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Pavel Purkart, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Petr Šatra, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Ondřej Trešl (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Klíčová slova:
železnice, kolejová doprava, kolej, geometrické parametry koleje, železniční spodek, železniční svršek, výhybka, železniční stanice
Anotace:
Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati – železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.
Cíle:
Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.