info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Algoritmizace a datové struktury

Kód předmětu:
14ASD
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
1čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
3
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Petr Hnyk (přednášející, cvičící)
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Marek Kalika, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Krčál, Ph.D. (přednášející, cvičící)
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. (přednášející, cvičící)
Ing. Jan Mejstřík (přednášející, cvičící)
Ing. Kirill Smirnov (přednášející, cvičící)
Garantující katedra:
Katedra aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
algoritmus, vývojový diagram, datové struktury
Anotace:
Studenti budou seznámeni s vybranými základními a odvozenými datovými strukturami, s algoritmy, jejich vlastnostmi a postupem jejich návrhu. Studenti budou analyzovat úlohy, navrhnou teoretické řešení dané úlohy a výsledný algoritmus zapíší pomocí vývojových diagramů, procvičí se ve čtení algoritmů zapsaných pomocí vývojového diagramu a využijí základy Booleovy algebry při sestavování podmínek pro algoritmy.
Cíle:
Přehled datových struktur, návrh algoritmů pro řešení vybraných problémů a jejich zápis pomocí vývojových diagramů, procvičování logického myšlení a teoretická příprava pro programování.