info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Konstruování s podporou počítačů

Kód předmětu:
14KSP
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technologie údržby letadel (B0716A040001)
semestrjazyk
1čeština
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
1češtinaspolečná část studia
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v zimním semestru
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
0 + 2 hodin týdně - v prezenční formě studia
8 hodin za semestr - v kombinované formě studia
Typ předmětu:
povinný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Vyučující předmětu:
Ing. Jiří Brož, MSc. (cvičící)
Ing. Martin Brumovský (cvičící)
Mgr. Ing. Vladimír Douda, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radek Kratochvíl, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Mlada (cvičící)
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Svoboda (cvičící)
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Jan Vogl, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Zelenka (cvičící)
Ing. Libor Žídek (přednášející, cvičící)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
CAx, CAD, AutoCAD, vytváření projektů, kótování, 2D modelování
Anotace:
Vymezení pojmu „Systémy CAD“. Úloha CAD v systémovém modelu projektování. Současné systémy CAD na našem trhu. Vytváření projektů, základní obecná pravidla práce v grafických aplikacích a CA systémech. Souřadné systémy, základní dovednosti v prostředí CAD (základy konstruování, kótování, význam a možnosti modifikací, uživatelská prostředí, možnosti projekcí, profily v prostředí AutoCAD, výkresy s rastrovými podklady).
Cíle:
Znalosti pojmů CAx systémů + základní praktické dovednosti v CAx systémech v prostředí 2D.