Ing. Jan Vogl

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Školitel specialista:
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
vogljan@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Application of Life cycle cost analysis in rail transport
Vogl, J.
Grant Journal. 2019, 08/02 90-91. ISSN 1805-0638.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
2.APPLICATION OF LCC ANALYSIS IN RAIL TRANSPORT
Vogl, J.
In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. p. 80-83. vol. X.. ISBN 978-80-87952-31-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.INNOVATION POTENTIAL OF THE LCC ANALYSIS
Vogl, J. - Moos, P., - Jánešová, M.
In: Proceedings of MAC 2019. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2019. p. 137-140. ISBN 978-80-88085-27-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
4.Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC
Vogl, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-6. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Analýza podpory ekonomického růstu prostřednictvím stimulace investic
Vogl, J. - Štípek, V. - Körner, O., - Pícl, M.
Úřad vlády České republiky, 2016. ISBN 978-80-7440-155-8.
Jiná kniha česky (2016)
6.KALKULACE NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU
Vogl, J.
In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. Košice: TU Košice, FS, 2012, pp. 211-220. ISBN 978-80-553-1126-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
7.ROZVOJ NÁSTROJŮ A METOD K PODPOŘE ŘÍZENÍ CELOŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU
Gruia, G. - Michálek, D. - Žilka, M., - Vogl, J.
In: MAGNANIMITAS 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, pp. 128-137. ISBN 978-80-905243-3-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
8.Analýza nákladů životního cyklu v rámci řízení inovačního procesu
Vogl, J.
In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 122-127. ISBN 978-80-01-05105-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
9.Využití kalkulace nákladů životního cklu z pohledu podnikového řízení
Vogl, J.
In: Mezinárodní Masarykova konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, pp. 323-326. ISBN 978-80-904877-7-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
10.Aplikace nákladů životního cyklu
Vogl, J.
In: Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011, pp. 77-83. ISBN 978-80-01-04796-5.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2011)
11.Náklady životního cyklu strojního zařízení - jejich identifikace,sledování a ekonomická analýza
Nemec, M. - Vogl, J., - Filipiová, K.
In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXXI. Praha: ISQ, 2010, pp. 101-123. ISBN 978-80-7265-189-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
12.Moderní metody řízení nákladů průmyslových podniků
Vogl, J.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2010,. Praha: Academia, 2010, pp. 988-992.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
13.Moderní metody řízení průmyslových podniků a koncepce celoživotního cyklu
Nemec, M. - Vogl, J.
In: Soudobé trendy v jakosti řízení XXXII. Praha: ISQ, 2010, pp. 111-115. ISBN 978-80-86847-45-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
14.Management celoživotního cyklu výrobku
Nemec, M. - Vogl, J.
In: Úloha inovací v hospodářském cyklu. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2010, pp. 18-24.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
15.Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí systému TPS
Vogl, J.
In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, 12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku, 2009, pp. 150-153. ISBN 978-80-01-04404-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v oblasti železniční dopravy
Vogl, J.
2019 - 2019
SGS19/079/OHK5/1T/16