info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Bc. Jan Vogl, Ph.D.

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14KSP - Konstruování s podporou počítačů (cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S