covid-19 info

Ing. Jan Zelenka

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-336 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Phone:
+420-224358432
E-mail:
Jan.Zelenka@cvut.cz
fotografie osoby
Department:
Department of Applied Informatics in Transportation (16114)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication
Supervisor:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Supervisor specialist:
Ing. Radek Holý, Ph.D.
Form of study:
part-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Engineering Informatics
Code of programme:
P 3902
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
I - Engineering Informatics of Transportation and Communication

Head of student project:

Evolutionary Techniques in Transportation
  14X1ES - Bachelor's Degree Programme
Software applications in aviation industry
  14X1QL - Bachelor's Degree Programme
  14X1QS - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: The International Biometric Society, 2012.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
2.Grammatical Evolution and FSM Construction
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012. pp. 94-99. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
3.Základy elektrotechniky. Cvičení
Malý, K. - Musil, T. - Sadil, J. - Sýkora, O., - Zelenka, J.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2012. ISBN 978-80-01-05087-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
4.Regular Grammar Transformation Inspired by the Graph Distance Using GA
Fábera, V. - Zelenka, J. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
Neural Network World. 2011, 21(4), 299-309. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
5.FSM Construct with Genetic Algorithm Using Distance Measuring in Mutation Operator
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011). Brno: VUT v Brně, 2011. pp. 62-66. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4302-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
6.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: Biometric Society, 2010. ISBN 978-0-9821919-1-0.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
7.Regular Grammar Transformation Using Graph Distance Computed by GA
Fábera, V. - Zelenka, J.
In: Mendel 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. pp. 86-90. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
8.Evolutionary Agents Parallel Evolution Enhanced by System Sensitivity Theory
Zelenka, J.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010, pp. 110-112. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
9.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
10.Evolutionary Operators in Multiagent Space Conception
Zelenka, J.
In: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2009, pp. 62-66. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-3884-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
11.VZ LAI 124/08 Třetí etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471 - Závěrečná zpráva
Brandejský, T. - Leso, M., - Zelenka, J.
[Research Report] Praha: LAI FD CVUT, 2008. Report no. 124/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
12.Operator Evolution - a Way to Creativity?
Zelenka, J.
In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, pp. 39-42. ISBN 978-80-214-3473-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
13.Druhá etapa návrhu systému prediktivní diagnostiky jednotky řady 471
Brandejský, T. - Zelenka, J., - Leso, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. LAI 116/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.