PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-310 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359223
E-mail:
lancova@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.A Remark on Social Semiotic Value of Personal Names in Selected Fiction Samples
Matuchová, K.
American and British Studies Annual. 2009, 2 101-121. ISSN 1803-6058.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2009)
2.Context Embeddedness as a Diacritic of Social Personae in Identity Negotiation
Matuchová, K.
In: Challenges in English Language Teaching III. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2009. p. 23-33. ISBN 978-80-7414-139-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
3.Meet the Lodger
Matuchová, K.
In: Plurality and Diversity in English Studies. Praha: UK PedF, 2008. p. 92-100. ISBN 978-80-7290-347-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.